sponsorlu reklam Admatic -sponsor

CÜMLENİN ÖGELERİ ÇIKMIŞ SORULAR ÖSS,YGS,LYS

CÜMLENİN ÖGELERİ ÇIKMIŞ SORULAR ÖSS, CÜMLENİN ÖGELERİ ÇIKMIŞ SORULAR YGS LYS, CÜMLENİN ÖGELERİ ÇIKMIŞ SORULAR, ÇIKMIŞ SORULAR, KPSS,SBS


CÜMLENİN ÖĞELERİ
      

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? (1984 öys)
A) Soğuk kış gecelerinde onları, geride bıraktıklarımızı, düşünüyorduk.
B) Kalabalıktan biri, yaşlı bir adam, elini kaldırdı.
C) Ülkemize, özlediğimiz yere, sonunda dönmüştük.
D) Adam, istediği para verilirse, yapacağını söyledi.
E) Çocuğun dudakları, susuzluktan olacak, iyice çatlamıştı.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneye yöneliktir? (1985 öys)
A) Ahmet dün akşam size saat kaçta uğradı?
B) Bugün hava nasıl olacakmış?
C) Odaya girdiğimde ne okuyordunuz?
D) Bu otobüs Kızılay’dan geçer mi?
E) Bu güzel haberi size kim verdi?


3. Yüklemi geçişli fiil olduğu halde nesne kullanılmamış cümle, aşağıdakilerden hangisidir? (1987 öys)
A) Dikkatli bakmayınca fark göremezsiniz.
B) Dikkatli bakmayınca fark bulamazsınız.
C) Dikkatli bakmayınca farkına varamazsınız.
D) Dikkatli bakmayınca farkında olamazsınız.
E) Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz.


4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemden önce gelen sözcüklerin tümü nesne grubunu oluşturmuştur? (1988 öys)
A) Okulların ne zaman kapanacağını gazeteden öğrendim.
B) Onun gelişiyle birlikte evde derin bir sessizlik başlardı.
C) Kapıların boyanması uzun zaman alıyor.
D) Her kitabın özgün bir konusunun olmasını isterdi.
E) Çocuk Şenliği gösterilerini büyükler de ilgiyle izledi.


5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “masal” sözcüğü nesne görevindedir? (1989 öys)
A) Masallarda kalsa korkular
Tarla sürse kırlangıçlar
B) O günden bugüne yadigâr
Bir yanım masal kaldı
C) Masal dinledi yıkılar
Gökyüzü ağarıncaya dek
D) Çocukluğum masal gibi geçti
Adlarını öğrendim otların, çiçeklerin
E) Biz iyiye iyi, güzele güzel dedik
Masallardan çektik dizeleri


6. Sait Faik’in hikâyelerinde insanların ve çevrenin, herhangi bir kurala bağlı kalmadan özgürce ele alınmasını yazarın yaşayış biçimine bağlayabiliriz.
Yukarıdaki altı çilli bölüm cümlenin hangi öğesidir? (1992 öys)
A) Özne
B) Nesne
C) Durum bildiren zarf tümleci
D) Yer bildiren zarf tümleci
E) Dolaylı tümleç


7. Açık balkon kapısından içeri giren ikindi serinliği onlara alt katın mutfak pencerelerini saran pembe yaseminlerin kokusunu getirdi.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde cümledeki sırasıyla verilmiştir?
 (1992 öys)
A) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
D) Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
E) Dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem.


..8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat tamlaması belirtisiz nesne görevindedir? (1992 öys)
A) Sınıfta ayrıca kitap okuma saatimiz vardı.
B) Nedim’in şiirlerini okurken arkadaşımızı dikkatle dinlerdik. ,
C) Sınıfımızda edebiyata ilgi duyan öğrenci çok azdı.
D) Öğretmen, Cumhuriyet dönemi edebiyatını öğrenmemizi isterdi.
E) Öğretmenimiz bize yeri geldikçe güzel şiirler okurdu.9. Sait Faik’in hikâyelerinde insanların ve çevrenin, herhangi bir kurala bağlı kalmadan özgürce ele alınmasını yazarın yaşayış biçimine bağlayabiliriz.
Yukarıdaki altı çilli bölüm cümlenin hangi öğesidir? (1992 öys)
A) Özne
B) Nesne
C) Durum bildiren zarf tümleci
D) Yer bildiren zarf tümleci
E) Dolaylı tümleç

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok nesne vardır? (1993 öys)
A) Sevdamın avucunu bastırıyorum geceye.
B) Ben seni unutmak için sevmedim.
C) Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
D) Gözlerinden içti gönlüm neşeyi.
E) Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem!

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortaktır? (1993 öys)
A) Hava soğumuştu, kar yağmaya başlamıştı.
B) Yol çok uzundu, yürümekle bitecek gibi değildi.
C) Aradan üç yıl geçmişti, kimse arayıp sormamıştı.
D) Soluk benizliydi, başında eski bir kasket vardı.
E) Yaşlı biriydi, mahallede onu herkes seviyordu.


12. Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve türün parlak örneklerini vermiş olan yazar, kahramanlarını her gün karşılaşabileceğimiz kişiler arasından seçmiştir.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1993 öys)
A) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
D) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem


13. Kişiyi, içinde yaşadığı toplumun değer yargılan biçimlendirir.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1997 öys)
A) Özne – dolaylı tümleç – yüklem
B) Nesne – özne – yüklem
C) Nesne – dolaylı tümleç – yüklem
D) Dolaylı tümleç – özne – yüklem
E) Özne – zarf tümleci – yüklem


14. Sözlerinden çok, adının önem kazanması, bir eleştirmenin en büyük korkusudur.
Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla, doğru olarak verilmiştir?
(2003 öys)
A) Nesne – yüklem
B) Özne-yüklem
C) Özne – zarf tümleci – yüklem
D) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem
E) Nesne – özne – zarf tümleci – yüklem


15.  Ünlü yazar, söyleşimiz sırasında,
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümlenin öğeleri sırasıyla özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşur? (2002 öys)
A) son yapıtının ayrı bir değer taşıdığını söyledi
B) yitirdiğimiz sanatçılardan söz ederken çok duygulandı
C) topluma yapıtlarıyla ışık tutmaya çalıştığına değindi
D) bana bugünlere nasıl geldiğini anlattı
E) sanatçıların örnek alınması gereken kişiler olduğunu ayrıntılı bir biçimde açıkladı


16.
(I) Yatılı olarak okuduğum ortaokul yıllarında, yaz ta-
tillerinde Kozlu'ya, ailemin yanına özlemle dönerdim.
(II) O yaşlarda evden yedi-sekiz ay uzakta kalmak ko-
lay değildi. (III) Arkadaşlarımı, okulumu çok seviyor-
dum, bugün de süren dostlukların temeli o yıllarda
atılmıştı ama aile özlemi bir başka şeydi. (IV) Evimiz,
denizin hemen kıyısındaki bir tepenin yamacındaydı.
(V) Dalga sesleri odamda sürekli yankılandırdı ve ben
doyamadığım o denizi, dalgaları büyük bir hazla izler-
dim. (VI) Hâlâ Kozlu'yu, o evi ve o dalga seslerini, öz-
lemin içimi sızlatan acısıyla anımsarım.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögeleri dizilişi "zarf tümleci, nesne, zarf tümleci ve yüklem" biçimindedir? (2011 YGS)
A) I.                   B) II.                  C) III.                      D) V.                    E) VI.17.
(I) Küçücük bir bahcem olsaydı duvar dibine pembeli,
mavili ortancalar dikerdim. (II) Çünkü ortancalar
gölgede büyümek ister. (III) Bir de saksılar alırdım;
küpe, sardunya, yılbaşı çiçekleri, kaktüsler yetiştirmek
için. (IV) Sulak yerleri seven Japon şemsiyelerini de
kuyunun veya fıskiyeli mermer havuzun yanına
dikerdim. (V) İnsanda, evinin bahçesinde cennet
oluşturma düşüncesi bazen bir tutku hâline geliyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesne, sıfat tamlaması durumundadır? (2013 YGS)A) I. ve II.         
B) I. ve IV.              
C) II. ve V.          
D) III. ve IV.           
E) IV. ve V.

Cevap Anahtarı


1. B
2. D
3. B
4. C
5. C
6. D
7. C
8. B
9. A
10. E
11. B
12. E
13. B
14. D
15. B
16. C
17. B

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk