sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

12.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI, 12.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI, FELSEFE YAZILILARI, YAZILI SORULARI, 


12. SINIF SEÇMELİ FELSEFE 2. DÖNEM 2. YAZILI 2016-2017 TEST
KAYNAK:
http://sosyalfelsefe.blogspot.com.tr/

1. Bilimin diğer alanlarda yaptığı gibi konusunu var olduğu şekliyle inceleme ve açıklamaya çalışır. Temel konusu devlet olmakla birlikte ona eşlik eden siyasi mekanizmaları irdeler, yönetim alanındaki problemlerin çözümüne yönelik teoriler geliştirir.
Paragrafta sözü edilen alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyaset felsefesi B) Tarih C) Siyaset Bilimi 
D) Egemenlik E) Demokrasi

2. İktidar gücünün iç ya da dış herhangi bir baskı olmaksızın meşru siyasal erkler tarafından kullanılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim B) İktidar C) Bürokrasi 
D) Egemenlik E) Sivil toplum

3. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından biri değildir?
A) İktidarın kaynağı nedir? B) En iyi yönetim biçimi hangisidir?
C) Meşruiyetin ölçütü nedir? D) Egemenlik türleri nelerdir?
E) Bireyin davranışlarını yönlendiren kurallar nelerdir?

4. Gücünü geleneklerden alan bu egemenlik tarzında yönetim babadan oğula geçer. Daha çok monarşi ve feodal yapının oluştuğu toplumlarda görülür.
Yukarıda ifade edilen egemenlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karizmatik Egemenlik B) Geleneksel Egemenlik 
C) Oligarşi D) Demokrasi E) Teokrasi

5. Siyaset felsefesinde “hiçbir yerde bulunmayan”, “düş ülke” diye ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ütopya B) Toplum C) Devlet D) Sivil toplum E) Vatan
6. Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularından biri değildir?
A) Felsefe bütün sorularınıza yanıt verir mi?
B) Bilim nedir?
C) Bilimsel düşüncenin işlevi nedir?
D) Bilimsel yöntem nedir?
E) Bilimi, diğer insani etkinlik alanlarından ayıran özellikleri nelerdir?

7. “Yapılan gözlemlerin, kurulan hipotezlerin sınanmasıyla ulaşılan aşamadır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipotez  B) Bilimsel sonuç  C) Gözlem
D) Yasa  E) Tümdengelim

8. “İki küreli evren modeli” ile tanınan ve ismi “idea” kavramıyla özdeşleşen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farabi B) Kant C) Reichenbach D) Platon E) Hempel

9. Aşağıdakilerden hangisi bilimi ürün olarak kabul eden filozoflardan biri değildir?
A) Carnap B) Hempel C) Kuhn D) Mach E) Reichenbach

10. “Tespit edilen problemin çözümüne yönelik yapılan geçici açıklama” olarak bilinen bilimsel yöntem aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deney                B) Gözlem C) Teori D) Yasa E) Hipotez

11. .........bilimin sınırlı ve parçalı alanına ait bilgileri bütünlükçü bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan felsefe dalıdır.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun). D) Ön Deyi  E) Galilei

12. ........tüm buluşlarıyla Batlamyusʼun sistemini çürütüp Kopernik sistemini doğrulayan İtalyan astronom ve fizikçidir.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun). D) Ön Deyi  E) Galilei

13. Reichenbach, Carnap, Mach gibi düşünürlerin temsil ettiği, mantıkçı pozitivizm olarak da bilinen yaklaşıma .......denir.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun). D) Ön Deyi  E) Galilei

14. .......ispatlanmış kuramın matematiksel genellemeler biçiminde ifade edilmesidir.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun)D) Ön Deyi  E) Galilei

15. Olgulara ilişkin genellemelerden hareketle henüz olmamış bir olayın önceden tahmin edilmesine ..........denir.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun). D) Ön Deyi  E) Galilei

16. .............devletin işlerini ve toplumla ilişkilerini, insanların yaşamını yönetim olgusu çerçevesinde ele alıp incelemektir.
A) Siyaset B) Yönetim C) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal Egemenlik  E) Adalet

17. İktidarda bulunanların yasal yetkileri çerçevesinde toplumu idare etmelerine ......................denir.
A) Siyaset B) Yönetim C) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal Egemenlik  E) Adalet

18. ................herkese hak ettiğini vermektir.
A) Siyaset B) Yönetim C) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal Egemenlik  E) Adalet

19. ......Weberʼe göre demokratik toplumlarda görülen bir egemenlik biçimidir.
A) Siyaset B) Yönetim C) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal Egemenlik  E) Adalet

20. Düşünür ............insanların kendi iradeleriyle toplumsal sözleşmeyi oluşturarak siyasal bir özne haline geldiklerini söyler.
A) Siyaset B) Yönetim C) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal Egemenlik  E) Adalet

NOT: TÜM CEVAPLAR OPTİK FORMA KODLANACAK!


1. Bilimin diğer alanlarda yaptığı gibi konusunu var olduğu şekliyle inceleme ve açıklamaya çalışır. Temel konusu devlet olmakla birlikte ona eşlik eden siyasi mekanizmaları irdeler, yönetim alanındaki problemlerin çözümüne yönelik teoriler geliştirir.
Paragrafta sözü edilen alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyaset felsefesi B) Tarih C) Siyaset Bilimi 
D) Egemenlik E) Demokrasi

2. İktidar gücünün iç ya da dış herhangi bir baskı olmaksızın meşru siyasal erkler tarafından kullanılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim B) İktidar C) Bürokrasi 
D) Egemenlik E) Sivil toplum

3. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından biri değildir?
A) İktidarın kaynağı nedir? B) En iyi yönetim biçimi hangisidir?
C) Meşruiyetin ölçütü nedir? D) Egemenlik türleri nelerdir?
E) Bireyin davranışlarını yönlendiren kurallar nelerdir?

4. Gücünü geleneklerden alan bu egemenlik tarzında yönetim babadan oğula geçer. Daha çok monarşi ve feodal yapının oluştuğu toplumlarda görülür.
Yukarıda ifade edilen egemenlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karizmatik Egemenlik B) Geleneksel Egemenlik 
C) Oligarşi D) Demokrasi E) Teokrasi

5. Siyaset felsefesinde “hiçbir yerde bulunmayan”, “düş ülke” diye ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ütopya B) Toplum C) Devlet D) Sivil toplum E) Vatan
6. Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularından biri değildir?
A) Felsefe bütün sorularınıza yanıt verir mi?
B) Bilim nedir?
C) Bilimsel düşüncenin işlevi nedir?
D) Bilimsel yöntem nedir?
E) Bilimi, diğer insani etkinlik alanlarından ayıran özellikleri nelerdir?

7. “Yapılan gözlemlerin, kurulan hipotezlerin sınanmasıyla ulaşılan aşamadır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) HipotezB) Bilimsel sonuçC) Gözlem
D) YasaE) Tümdengelim

8. “İki küreli evren modeli” ile tanınan ve ismi “idea” kavramıyla özdeşleşen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) FarabiB) KantC) ReichenbachD) PlatonE) Hempel

9. Aşağıdakilerden hangisi bilimi ürün olarak kabul eden filozoflardan biri değildir?
A) CarnapB) HempelC) KuhnD) MachE) Reichenbach

10. “Tespit edilen problemin çözümüne yönelik yapılan geçici açıklama” olarak bilinen bilimsel yöntem aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deney                B) GözlemC) TeoriD) YasaE) Hipotez

11. .........bilimin sınırlı ve parçalı alanına ait bilgileri bütünlükçü bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan felsefe dalıdır.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun). D) Ön Deyi  E) Galilei

12. ........tüm buluşlarıyla Batlamyusʼun sistemini çürütüp Kopernik sistemini doğrulayan İtalyan astronom ve fizikçidir.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun). D) Ön Deyi  E) Galilei

13. Reichenbach, Carnap, Mach gibi düşünürlerin temsil ettiği, mantıkçı pozitivizm olarak da bilinen yaklaşıma .......denir.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun). D) Ön Deyi  E) Galilei

14. .......ispatlanmış kuramın matematiksel genellemeler biçiminde ifade edilmesidir.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun)D) Ön Deyi  E) Galilei

15. Olgulara ilişkin genellemelerden hareketle henüz olmamış bir olayın önceden tahmin edilmesine ..........denir.
A) Bilim Felsefesi  B) Ürün Olarak Bilim 
C) Yasa (Kanun). D) Ön Deyi  E) Galilei

16. .............devletin işlerini ve toplumla ilişkilerini, insanların yaşamını yönetim olgusu çerçevesinde ele alıp incelemektir.
A) SiyasetB) Yönetim C) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal Egemenlik  E) Adalet

17. İktidarda bulunanların yasal yetkileri çerçevesinde toplumu idare etmelerine ......................denir.
A) SiyasetB) YönetimC) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal Egemenlik  E) Adalet

18. ................herkese hak ettiğini vermektir.
A) Siyaset B) Yönetim C) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal EgemenlikE) Adalet

19. ......Weberʼe göre demokratik toplumlarda görülen bir egemenlik biçimidir.
A) Siyaset B) Yönetim C) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal EgemenlikE) Adalet

20. Düşünür ............insanların kendi iradeleriyle toplumsal sözleşmeyi oluşturarak siyasal bir özne haline geldiklerini söyler.
A) Siyaset B) YönetimC) Rousseau
D) Rasyonel-Yasal Egemenlik  E) Adalet

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk