sponsorlu reklam Admatic -sponsor

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR CUMHURİYET EDEBİYATI BÖLÜM 6

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR CUMHURİYET EDEBİYATI , LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR,  CUMHURİYET EDEBİYATI,  CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI, AÇIK UÇLU SORU,

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA


HAZIRLAYAN::derskonum.com

BÖLÜM -6


"Bir Şehr-i Stanbul ki" adlı ilk kabare tiyatrosu denemesinden
sonra "Keşanlı Ali Destanı"nı yazan ----, 1960
sonrası tiyatromuzda moda olan Berthold Brecht'in epik
tiyatrosun etkisiyle geleneksel Türk tiyatrosundan da yararlanarak
başarılı epik tiyatro örnekleri yazmıştır.
1967'de kurduğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu ile ülkemizde
ilk kabare tiyatrosunun da öncülüğünü yapmıştır
1-Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken sanatçı kimdir?
………………………………..Cumhuriyet döneminin ilk şair topluluğu oları ----, bir
dergide bir araya geldiler. Dergide, topluluğu kamuoyuna
Ahmet Haşim tanıttı. Türk şiirinin bireysel konularından
ve karamsar psikolojisinden kaçınacaklarını, yenilik
peşinde koşacaklarını iddia etmelerine karşın bu iddialarını
gerçekleştiremediler. Sadece şiir heveslisi gençlerden
kurulu izlenimi veren bir topluluk oldular.
2-Bu parçada boş bırakılan yere gelecek topluluğun adı nedir?
…………………………………………..1950'den sonra Garipçilere bir tepki olarak doğan, şiirde
anlamı yadsıyıp ses güzelliğine önem veren bir akımdır,
"Şiirde anlam gerekmez." savlarıyla tutumlarını açıklamaya
çalışan bu grubun şiirlerine anlamsız şiir, soyut şiir
veya kapalı şiir gibi adlar da verilmiştir. Yeni, duyulmadık
sözcükler üretme yoluna gitmişler, söz dizimini değiştirmişler,
yeni tamlamalar kurmuşlardır. Oktay Rifat, Turgut
Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ülkü Tamer başlıca
sanatçılarıdır.
3-Bu parçada sözü edilen topluluk topluluğun adı nedir?
………………………………..
Şair; deneme, hikâye ve roman yazarı, edebiyat tarihçisi
olan sanatçı, eserlerinde su sesi, yaz, mevsim dönümü,
rüya gibi kavramlara sık sık yer verir. "Abdullah Efendi'-
nin Rüyaları" adlı hikâye kitabi, rüya ölçüsünde sanrıya
da edebi izlek olarak yaklaşımını dışa vurur. Kitapta yer
alan beş hikâye de rüyanın ve hülyanın buğulu dünyasında
iç kırılganlığını, huzursuzluğu, hatta melankoliyi ifade eder.
4-Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
………………………………..Çocukluğunda Karagöz, ortaoyunu gibi halk oyunlarına
düşkünlük gösteren ----, gençliğinde Ahmet Vefik Paşa
çevirilerinin, bir de seyrettiği Manukyan oyunlarının etkisiyle
oyun yazarlığına başlamış; önce Meşrutiyet devrinde
çoğu İstanbul Operet Heyeti tarafından oynanan Lale
Devri, İstanbul Efendisi gibi müzikli komedyalar yazmış;
Cumhuriyet devrinde ise "en güzel eserleri olan Aynaroz
Kadısı, Bir Kavuk Devrildi gibi töre ve toplumsal yergi
komedyaları yazmıştır.
5-Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken sanatçı kimdir?
……………………………….."Midas'ın Kulakları" nazımla yazılmış tek perdelik oyundur.
Sinema-Tiyatro dergisinin açtığı tek perdelik oyun
yarışmasında birinciliği kazanan eser; abes tiyatronun
örneklerindendir. Konusunu Yunan mitolojisinden alan
oyunda olay, Frigya'nın başkenti Gordium'da geçer.
6-Bu parçada sözü edilen oyunun yazarı kimdir?
………………………………..Roman kahramanı Mehmet Raşit, İstanbul’da Fatih
Medresesi’nde yetişmiş, padişaha bağlılığıyla bilinen bir
gençtir. Anadolu'da padişaha olan güven sarsılmış, yönetim
boşlukları olmuştur, işte böyle bir ortamda Mehmet
Raşit, padişaha olan bağlılığı güçlendirmek için Akşehir'e
yollanır. Bu amaçla vaazlar verir. Adı İstanbullu
Hoca'ya çıkan genç, halkı Kuvay-ı Milliyecilere karşı kışkırtır;
bu nedenle hakkında Ankara'dan "vur" emri çıkar.
Bu haber üzerine dağlara çıkıp çetelerin arasına karışan
kahraman, bir süre sonra gerçekleri anlayarak Kuvay-ı
Milliyecilerin yanında yer alır.
7-Bu parçada sözü edilen romanın adı nedir?
………………………………..Tevfik Fikret'in "Han-ı Yağma" adlı şiiriyle yerdiği ittihat
ve Terakkicilerin iç yüzünü ---- adlı romanında yansıtmaya
çalışan Mithat Cemal Kuntay, o dönemin görgü
tanıklığını yapmıştır. Kitapta istibdat İstanbul'u II. Meşrutiyet
umutlarından Harb-i Umumi karanlığına geçiş ve
Mütareke yılları işlenir. Kitabın son yüz sayfası, çürümüş
İstanbul'un daha Ankara'ya taşınmamış kalıntılarıyla hesaplaşmayı içerir.
8-Yukarıda boş bırakılan yere getirilecek eserin adı nedir?
………………………………..Şiirlerindeki betimleme alışkanlığı öykücülüğünden gelir.
Hukukçu olduğu için dava konularını ve daha çok, suça
eğilimli insanları anlatır. “Ay Büyürken Uyuyamam”, "Aşk
da Gezer", "Acı Tütün" eserlerinden bazılarıdır.
9-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir?
………………………………..
Gazetecilik de yapan sanatçı, eserlerinde daha çok,
devletle kişi arasındaki ve aile içindeki ilişkileri işlemiştir.
Sarı Naciye, İsyancılar.., bu içerikteki oyunlarıdır. Son
eserlerinde yakın tarihe dönen sanatçının diğer eserleri
arasında Yunus Emre, Mevlana, Karini ve Kızım… sayılabilir.
10-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?
………………………………..Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk