sponsorlu reklam Admatic -sponsor

HİNT UYGARLIĞININ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE YAPTIĞI KATKILAR NELERDİR?

HİNT UYGARLIĞININ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE YAPTIĞI KATKILARHİNT UYGARLIĞININ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE YAPTIĞI KATKI,
Hintlilere göre güneş  sistemi, dünya merkezli bir sistemdir. Hintlilerin  astronomi çalışmaları gezegenlerin hareketleri hakkında araştırmalar  içerir. Ayrıca, Dünya – Güneş uzaklığı için  tahminler yapmışlardır. Hindistan’da 10 tabanlı   matematik sistemi kullanılmaktaydı. Sıfırı da ilk kez  Hintli matematikçilerin kullandığı bilinmektedir. Hintli  matematikçiler tarafından sıfır bir değer olarak matematikteki değerini  almıştır. 

Matematik ile  geometri üzerine çok iyi  çalışmalar yürüttüler. Sinüs ve kosinüs üzerine çalışmalar yaptılar. Matematikteki birinci ile  ikinci denklemler üzerine çalışmalar yaptılar.

     HİNT UYGARLIĞINA AİT DİĞER BİLGİLER:
  Hint uygarlığı, M.S. 4. Asırdan  5. yüzyıla kadar egemen olan Gupta krallarının küçük krallıkları ortadan kaldırmasıyla geniş bir mekana  ulaştı. Guptalar, 6. Asırda  Orta Asya’dan gelen Hunların saldırısına maruz kaldı. Bu saldırı sonucunda Guptalar zayıfladılar. Bu kaos ortamında Racput ismi  verilen “kralların oğulları”, yönetimi ele geçirdi. Racputlar kendi içlerinde  iyi anlaşamadıklarından, devamlı  birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Racputların kendi içlerindeki  mücadelelerinden dolayı Kuzey Hindistan, dışarıdan   saldırılara karşı savunmasız kalıyordu. Bu halden  yararlanan Gazneliler 10. Asrın  ikinci yarısında Hindistan’a girdiler. Gazneli Sultan Mahmut, Hindistan’a yaptığı  seferler sonucunda burada büyük   devlet kurdu. Bu seferler neticesinde  İslâmiyet Hindistan’da hızla yayıldı. Gaznelilerden sonra Gurlular Hindistan’a uzun müddet  egemen oldular. 1526 senesinde  Babür Şah’ın Kandehar’dan Bengal’e dek  olan sınırları ele geçirmesiyle Hindistan’da Moğol temelli  Babür egemenliği başlamış oldu. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk