sponsorlu reklam Admatic -sponsor

HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI,TEST,BOŞLUK,DOĞRU YANLIŞ SORULARI

HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI
TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ SORULARI, HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 

DOĞRU YANLIŞ SORULARI
1-)Ağıt ölen kişinin arkasından duyulan acının ve onun iyiliklerinin işlendiği koşmadır.(  )
2-)Güzelleme insan ve doğa sevgisinin lirik bir edayla işlendiği koşmalara denir.(  )
3-)Koçaklama savaş, yiğitlik, kahramanlık gibi konuları işleyen koşmalara denir. Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve dövüşleri anlatan şiirlerdir.(  )
4-)Cevabı içinde olmayan ve düşünceyi geliştirmek amacıyla türetilen soru biçimlerine denir.(  )
5-)Karagöz tek kişilik bir oyundur.(  )
6-) Nasihat bir şey öğretmek,bir düşüncenin yayılmasına çalışmak gibi amaçlarla söylenen didaktik şiirlerdir.(  )
7-)Nutuk tekkede tarikata yeni giren müritlere dinin ve tarikatın esaslarını aktarmak için yazılan şiirlere denir.(  )
8-)İlahi türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir.(  )
9-)Taşlama toplumun veya bireylerin aksayan yönlerini eleştiren koşmalara denir
10-)Kapalı bir biçimde anlatılan bir olayın ya da bilginin okuyucu tarafından anlaşılmasını, bunlarla ilgili soruların cevaplandırılmasını isteyen bir tür manzum bilmecedir.(  )

BOŞLUK DOLDURMA
1-)Halk edebiyatı nazım biçimleri.........................,..........................,..........................dır.
2-)halk edebiyatında .................... en çok kullanılan nazım biçimidir.
3-)koşma.................. hece ölçüsü ile yazılır.
4-)ilahi alevilerde ..................dır.
5-)ağıt islamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı.............., Divan edebiyatındaki karşılığı ise ...................dir.
6-)Halk edebiyatında.............en küçük nazım biçimidir.
7-)Destanda genellikle .............. hece ölçüsü kulanılır.
8-)Tekkede tarikata yeni giren müritlere dinin ve tarikatın esaslarını aktarmak için yazılan şiirlere...............denir.
9-)Hem............hem de.......... ile yazılan ilahiler vardır
10-)Taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunu..................dır


TEST SORULARI
1-)aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı nazım biçimlerindendir?
A) Mâni           B) Türkü           C) Ağıt                D) Koşma           E-Mesnevi

2-)aşağıdakilerinden hangisi aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir?
A) Ninni          B) Semai          C) Varsağı          D) Destan E-nutuk

3-) aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir ?
A) İlahi           B) Nefes            C) Nutuk            D) Mani   E-Deme

4-)aşağıdakilerinden hangisi koşmanın özelliklerinden değildir?
A-) Aşk, ayrılık, gurbet gibi geniş çerçeveli konuların işlendiği bir türdür.
B-) 8li hece ölçüsüyle yazılır.
C-) En az 3 en fazla 6 kıtadan oluşur.
D-) Dili sadedir.
E-) Kafiye düzeni abab,cccb,dddbşeklindedir

Köroğluyum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğ
üne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde

5-)Yukarıdaki metinde aşağıdaki türlerin hangisidir?
A-)İLAHİ          B-)TÜRKÜ          C-)TEKERLEME          D-)NEFES E-)KOÇAKLAMA

Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez
Medres kaçkını softa bozgunu
Selam vermek için kesan beğenmez
6-)Yukarıdaki metinde aşağıdaki türlerin hangisidir?
A-) TAŞLAMA          B-)MANİ          C-)SEMAİ          D-)KOÇAKLAMA          E-)NEFES

Civan da canına böyle kıyar mı
Hasta başın taş yastığa koyar mı
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı
Al giy allı balam şalların hani
7-)Yukarıdaki metinde aşağıdaki türlerin hangisidir?
A-)NİNNİ          B-)AĞIT          C-)İLAHİ          D-)İLAHİ


8-)Aşağıdakilerden hangisi anonim türk halk edebiyatının düzyazı ürünlerinden biri değildir?
A-)Atasözleri          B-)Deyimler          C-)Tekerlemeler          D-)Bilmeceler         E-)İlahi

-ağıt     -nefes    -ilahi     -ninni   -sagu    -gazete
9-)yukarıkilerden kaç tanesi halk edebiyatı nazım biçimleridir?
A-)2           B-)3           C-)4           D-)5          E-)6

Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Develer tellal iken
Pireler berber iken
Ben annemin babamın beşiğini
Tıngır mıngır sallar iken…
10-)Yukarıdaki metin aşağıdaki türlerin hangisidir?
A-)BİLMECE          B-)ATASÖZÜ          C-)TEKERLEME          D-)AĞIT          E-)NEFES         


KLASİK SORULAR
1-)DESTAN'I TANIMLA ?
2-)AĞIT'I TANIMLA?

CEVAPLAAAAAARRRRRR
Doğru ve yanlış sorularının cevapları : D,D,D,Y,Y,D,D Y,D,D

Test sorularının cevapları: D,A,D,B,E,A,B,E,C

Boşluk doldurmanın cevapları :
1-)     ÂŞIK EDEBİYATI        ANONİM HALK EDEBİYATI      TEKKE ve TASAVVUF  EDEBİYATI

2-)KOŞMA            4-)DEME                        6-)MANİ       8-)NUTUK
3-)11'li                   5-)SAGU,MERSİYE      7-)11'li        9-)HECE VE ARUZ ÖLÇÜSÜ
10-) KARAGÖZYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk