sponsorlu reklam Admatic -sponsor

HALK EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI

HALK EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA
SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI,

Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.
a. Halk edebiyatı ……………, …………………………… edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır.
b. Koşma nazım biçiminin konu yönünden divan edebiyatındaki benzeri …………, İslamiyet'ten önceki benzeri ise …………tur.
c. Halk edebiyatı nazım biçimleri …………, …………, …………, …………, ………… ve …………dür.
d. Koşmalar konusuna göre 4’e ayrılır. Aşk ve güzellik konularını ele alan koşmalara …………, yiğitlik konularını ele alanlarına
………………, ölen kişinin ardından söylenen koşmalara ………, eleştiri niteliğindeki koşmalara ise …………… adı verilir.
e. Genellikle annelerin bebeklerini uyutmak amacıyla söyledikleri ezgili şiirlere …………… adı verilir.
f. Ağıt türünün İslamiyet’ten önceki karşılığ …………, divan edebiyatındaki karşılığı ise ………………dir.
g. Taşlama türünün divan edebiyatındaki karşılığı ………………dir.
h. …………………, …………………, …………………, ………………… mani olmak üzere dört çeşit mani vardır.
i. Türkülerde asıl bölüme …………, tekrarlanan bölümlere ise ……………… adı verilir.
j. …………, …………, …………, …………, ………… tekke edebiyatının başlıca şiir türleridir.
k. Aşık edebiyatı nazım biçimleri ………… ölçüsüyle ve ……………… birimiyle söylenir.
l. Âşıkların şiirlerinin toplandığı defterlere …………… denir.
m. Halk edebiyatı ürünleri genellikle …………… adı verilen saz eşliğinde sözlü olarak oluşur.
n. İki kişinin karşılıklı olarak birbirine söylediği manilere ………… denir.
o. Aşık edebiyatı nazım biçimleri ……………, ……………, …………… ve ……………dır.
p. ………………………, ………………………, ……………………… tekke edebiyatının önemli sanatçıları arasında yer alırlar.
r. Halk edebiyatı ………………… ağırlıklıdır.
s. …………………………… hecenin 8’li kalıbıyla söylenir.
ş. Maninin …………………… hazırlıktır, asıl söylenmek istenen ……………………… verilir.
t. Mani ………… biçiminde uyaklanır.
u. ………………………… kim tarafından söylendiği bilinmeyen, ağzıdan ağıza aktarılan ürünlerden oluşur.
v. Türkü, ezgisine göre …………, …………, …………, ………… gibi adlar alır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk