sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF PSİKOLOJİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAY SAYFA 165

11.SINIF PSİKOLOJİ  EKOYAY CEVAPLARI, 11.SINIF PSİKOLOJİ CEVAPLARI, 11.SINIF PSİKOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 11.SINIF PSİKOLOJİ KİTAP CEVAPLARI SAYFA 165, CEVAPLAR AŞAĞIDA
1. Kısa süreli bellek, beyne giren bilgilerin yaklaşık otuz saniye ile yirmi dakika arasında zihinde tu­tulduğu bellek 
aşamasıdır. Uzun süreli bellek ise bilgilerin zihinde devamlı kaldığı aşamadır. Dolayısıyla kısa süreli beli ekteki bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu aktarımı kolaylaştırır?
A. Saki ama ve çağırma   B. Kodlama                      C. Hatırı ama ve tanıma
D.   Genelleme                  E. Tekrarı ama ve gruplandırma

2. Bilgiler; duyu organlarıyla alınır, uyarılan sinir hücreleri yoluyla beyne gelir, kodlanır, depolanır ve saklanır.
Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A.  Duyum, algı, duyumsal bellek, uzun süreli bellek, kısa süreli bellek
B. Algı, duyum, duyumsal bellek, uzun süreli bellek, kısa süreli bellek
C.  Duyum, algı, duyumsal bellek, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek
D. Duyum, duyumsal bellek, algı, kısa süreli bellek, uzun süreli beliek
E. Duyum, algı, uzun süreli beli ek, duyumsal bellek, kısa süreli bellek

3. Beyindeki ölen veya eskiyen hücrelerin yerine yenilerinin konulamaması yüzünden bazı bilgiler unutulur.
Ateşli hastalığa yakalanan, uyuşturucu mad de ve alkol kullanan kişiler, yaptıklarını hatırlamakta güçlük çekerler.
Bu örneklerde, unutmaya yol açan aşağıdaki faktörlerden hangisi vurgulanmıştır?
A. İleri ket vurma                  B. Kullanılmama yüzünden silinme
C. Geriye ket vurma        D. Bii inç altına atma       E. Organik yapıda değişme

4. Bellek, geçmiş yaşantıları zihinde tutabilme gücüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bel­leğin işlevlerinden değildir?
A.  Bireye yeni davranışlar kazandırma
B.  Çevreden alınan bilgileri işlenir hâle getirme
C.  Depolanmış olan bilgileri bilinç alanına çıkarma
D. Kodlanan bilgileri saki ama
E. Çevreden alınan bilgileri kaydetme

5. İnsanlar, onları ifade etmek için kelimeler kullanırlar. Örneğin küçük çocuklar, onları öğrenmeye kelimeleri kullanmadan çok daha önce başlarlar. Daha sonra onların isimlerini de öğrenirler. Bir mey­veyi, bir oyuncağı ya da bir rengi düşünürken onun adını da düşünürler. Yani sözcükleri e düşünme­ye başlarlar.
Burada “onlar” diye sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A. İmge    B. Kavram    C. Kategori    D. Tasarım     E. Simge

CEVAPLAR  1. B 2. C 3. E 4. A 5. 

..

.

SAYFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk