sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, ADI:                                                                                                                                                                     PUAN:
SOYADI:
NO:………………. 11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI
 1) Aşağıdaki yargıların hangisinde, bir yapıt ya da yazar hem olumlu hem olumsuz yönleriyle ele alınmıştır?
A) Temiz, sağlam, akıcı cümleleri, şiirsel  anlatımlarıyla edebiyatımızda her zaman yaşayacaktır.
B) Sözcüklerin seçiminde ve kullanımında gösterdiği özen, anlatımda duruluğun, yalınlığın sınırını aşıyor.
C) Kitapta öncelikle göze çarpan özellik, şiirsel bir anlatım ve zengin bir sözcük dokusu oluyor.
D) Yazar toplumun özellikle kötü yanlarını ele alıp yermekten çok bundan duyduğu üzüntüyü belirtiyor.
E) Belirli bir durumu somut ve nesnel bir biçimde
yansıtmış, anlatımını hızlandırarak gerilimler ve gevşemeler yaratmıştır.


2)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?
A) İyi bir şair ve yazar olmasına karşın çok tanınmış biri değildi.
B) Öykülerinde betimlemeyle birlikte mizahi bir anlatıma da yer verirdi.
C) Sözcükleri, değişik anlamlarda kullanmaktan kaynaklanan çarpıcı bir anlatımı vardı.
D) Betimlemelerinde abartmaya kaçan romantik bir tutum görülürdü.
E) Öykülerini de okudu ama bunları şiirleri ve oyunları kadar beğenmedi.

3) "Onlar her yerde onun karşısında idiler."
Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özne + Z. Tümleci + Nesne + D. Tümleç + Yüklem
B) Özne + D. Tümleç + D. Tümleç + Yüklem
C) Özne + D. Tümleç + Yüklem
D) D. Tümleç + Özne + Yüklem
E) D. Tümleç + Özne + D. Tümleç + Yüklem

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yağmurlardan sonra / buyurmuş / başak.
B) Tutsak bir kekliğin sesiyle / erirdi / kar.
C) Bir şahdamar gibi / vuruyor / hayaller.
D) Bir gün / gözlerimin / tâ içine / bak.
E) Sen doğu olursan / güneş / sana / gelecektir.

5) Tiyatro bir odak noktasıdır; dünyada, tarihte, insanda her ne varsa oraya yansıyabilir; ama sanatın sihirli değneği altında.”
Aşağıdaki yargıların hangisi bu cümlede söylenmek istenene en yakındır?

A) Sanat eseri, hayatı olduğu gibi yansıtmalı, eğlendirmeli ve her sosyal tabakaya seslenmelidir.
B) Sanatta gerçek, basit bir kopyadan ibaret olmamalı, yazarın kafasından geçip onun görüşüyle bize sunulmalıdır.
C) Sanatçı öncü olmak, halkın yürüdüğü yolun ilerisini bir projektör gibi aydınlatmak zorundadır.
D) Sanatçı bir gözlemci ve deneyimcidir; olayları ve kişileri gözlemlediği gibi verir.
E) Sanatçı, toplumdaki işlevini, sanat kaygısını her şeyin üstünde tutmakla gerçekleştirebilir.6)Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümlecik ikincinin nedeni durumundadır?

A) Biraz daha yaklaşınca onu kıyafetinden tanıdı.
B) Kar yağmıyorsa yola çıkmışlardır.
C) Gelir gelmez beni arayacağını söylemişti ama aramadı.
D) Fazla ışık gözlerime dokunduğundan perdeyi kapattım.
E) Ana caddeyi geçtikten sonra okul yoluna girdiler.

7. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Yukarıdaki cümlenin nitelikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bileşik–olumlu–kurallı–fiil
B) Bileşik–olumsuz–kurallı–isim
C) Bileşik–olumlu–kurallı–isim
D) Basit–olumlu–kurallı–isim
E) Bileşik–olumsuz–kurallı–fiil  


8)Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşımaktadır?

A) Bu sanatçının resimleri, duygu ve düşünceyi görselliğe dönüştüren tutarlı bir üslubun ürünüdür.
B) Sanatçı kendine özgü çağdaşlık anlayışını ve eleştirel tavrını bu dizide de sürdürüyor.
C) Sanatçı, bu resimlerinde gerçekleri, değişik yorum ve çağrışımlara açık biçimde vurguluyor.
D) Sanatçının son resimleri insanı etkileyen ve duygulandıran bir anlatımla, inceden inceye işlenmiştir.
E) Sanatçının sarı ve yeşil renkleri ağırlıklı olarak kullandığı kırsal kesim resimlerinde, çalışan köylüler görülüyor.

9) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz fiil cümlesi değildir?

A) Paranla şeref kazanma ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin.
B) Er meydanında dansöz oynamaz. 
C) Ölümün olduğu bu dünyada, hiçbir şey çok da ciddi değildir aslında.
D) İnsan en çok kaçtığı şeyden asla kurtulamıyor.
E) Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma. 10)(I) Yazar, konuların gerektirdiği şiirselliği ya da gülmeceyi yerli yerinde kullanıyor; özlemi, öfkeyi aynı güçle duyumsatıyor. (II) Sıradan insanların her günkü yaşamından sahnelere yer veriyor. (III) Yalnızlığın, sevgisizliğin sık sık sözünü ediyor. (IV) Bunun yanında, kişilere, onların serüvenlerine, özlemlerine magazin öykücüsü gibi yaklaşmaktan kurtulamıyor. (V) Anlatımı da sıradan; daha ilk öyküde cümleler birbirinin üzerine yığılıyor.
Yukarıdaki eleştiride kaçıncı cümleden başlayarak, sözü edilen yazarın yapıtlarındaki olumsuz yönlere değinilmektedir?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk