sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI AÇIK UÇLU VE TEST

10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI AÇIK UÇLU, YAZILI SORULARI,

…………………….EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 2.SINAV
DERSİN ADI
TÜRK   EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
10  (A-B-C-D-E-F-G-H)
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN



 







1)  Aşağıdaki birimlerin nazım şeklini/türünü ve bağlı olduğu geleneği yazınız. (nazım şekli/türü 2 p-gelenek 1 p=24 p)

Nazım şekli/türü:…………......
Benden Selam Olsun Bolubeyi'ne
Çıkıp Su Dağlara Yaslanmalıdır
Ok Gıcırtısından Kalkan Sesinden
Dağlar Seda Verip Seslenmelidir

Geleneği:..........................

  Nazım şekli/türü:....................
Yunus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakk’ı seven kullar ile
Çağırayım Mevla’m seni

Geleneği:..............................

Nazım şekli/türü:................
Yürü bre yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekin misal
Seni eken biçer bir gün

Geleneği:..........................

Nazım şekli/türü:...................
Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı,
Ölüm Allahın emri
Ayrılık olmasaydı.

Geleneği:..........................

Nazım şekli/türü:..................

Çiğdemin menevşe kokar
Güzeller göğsüne takar
İçinde sunalar oynar
Derindir göllerin senin


Geleneği:............................

Nazım şekli/türü:....................
Çarşamba'yı sel aldı                               Bir yâr sevdim el aldı                       Keşke sevmez olaydım                        Elim koynunda kaldı  
                                                                     
 Oy ne imiş ne imiş                      Kaderim böyle imiş                             Gizli sevda çekmesi                       Ateşten gömlek imiş

Geleneği:..........................


Nazım şekli/türü:..................

Dağlarda kırlarda gezen bir yörük Kimi tımar sipah kimisi bölük       Bir elife dili dönmeyen hödük Şehrimize gelir ezan beğenmez


Geleneği:...................................


Nazım şekli/türü:....................

Yâr  sana
Çağlar  sular  yâr  sana
Mâdem  Ferhât'ım  dersin
 Şu  dağları  yarsana


Geleneği:..........................
               

2) Yunus Emre ile Karacaoğlan'ın edebi kişiliği hakkında her biri için beş maddelik bilgi veriniz. (10 p)

Yunus Emre                                                                                                           Karacaoğlan







3) Aşık tarzı halk şiirinde âşıklar (saz şairi) özelliklerine göre kaç gruba ayrılır? Bu aşık tiplerini açıklayarak yazınız ve her birine en az bir isim örnek veriniz. (16 p)


              
 
              4) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. (10 p)
·          Divân şiirinin son yüzyıldaki son büyük şairi ................................................... 'tir.
·          Divân şiirindeki  "mâhlas"ın  Halk şiirindeki karşılığına  ........................................  denir.
·          Mâni nazım şeklinde konuyla ilgisi olmayan ilk iki dizeye ................................................ adı verilir.
·          10 ciltlik meşhur "Seyâhâtnâme" adlı eser  ..................... nesir türünde yazılmıştır.
·          Bir çeşit şiir antolojisi sayılan ve halk ozanlarının şiirlerinin toplandığı el yazması küçük defterlere ........................... adı verilmiştir.
·           Aşık tarzı halk şiirinde yiğitlik,savaş,mücadele konulu epiksi nazım türüne............................................ denir.
·          Övgü ve yergi şiiri olan "kaside"nin edebiyatımızdaki en büyük ustası .............................. 'dir.
·          Tekke-tasavvuf şiirinin kurucusu ve hikmetleriyle ünlü mutasavvıf şairi ..................................................... 'dir.
·          Toplumda sevilen bir kişinin ölümünden duyulan büyük acıyı anlatan şiirlere İslamiyet öncesi Türk şiirinde sagu, Divan şiirinde ....................................... , Halk şiirinde ise ................................... denir.                                                                       



5) " Sarı saçlarını deli gönlüme                                       En büyük halk ozanlarımızdan olan ve 2012'de
    Bağlamışlar çözülmüyor Mihriban                              kaybettiğimiz şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a
    Ayrılıktan zor belleme ölümü                                       ait ünlü şiirden alınan yandaki birimlerden ilkinde 
    Görmeyince sezilmiyor Mihriban                                uyak ve redifi, her iki birimdeki genel ahenk  unsurlarını bulunuz. (10 p)                       
                                                                                   
   Yâr deyince kalem elden düşüyor                        Nazım şekli:                          Ölçü ve nazım birimi:
   Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor                       Kafiye (uyak):                                                   Redif:    
   Lambada titreyen alev üşüyor                              Kafiye (uyak) şeması:                                     Tema:

   Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban  "



6) Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber vb.. anlatıların bağlı olduğu geleneğin beş özelliğini yazınız. (5 p)







7) Anlatmaya bağlı edebi metinlerden "mesnevi" türü hakkında dört maddelik bilgi veriniz ve edebiyatımızdaki ünlü mesnevilere üç tane sanatçı ve eserini yazarak örnek veriniz. (10 p)





8) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Her biri 5 puan (3.5=15 p)

a) 
(I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi (IV) Koşma (V) Tuyuğ

Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir?

A) I–III–V

B) II–III–V

C) I–II-IV

D) II-IV–V

E) III-IV– V




b) 
Ordu’nun dereleri

Aksa yukarı aksa

Vermem seni ellere

Ordu üstüme kalksa

Yuka Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözle yapılan   edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?


,,a) Mübalağa (abartma)

Bb) Mecaz-ı Mürsel (ad aktarması)

Cc) Tenasüp (uygunluk)

Dd) Telmih (hatırlatma)

Ee) Cinas




c) 

Târikâta yeni girenlere bu yolun ilke ve kurallarını, âhlâk ve edebini öğretmek amacıyla söylenmiş dini-tasavvufi halk şiirinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlâhi b)Devriye c) Nefes d)Nutuk e)Şathiy


                                                   "  Sınav  süresi  bir  ders  saatidir.  Başarılar  dileriz.  "  -- Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Zümresi-- 
" Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. " -- Ben Sweetland--

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk