sponsorlu reklam Admatic -sponsor

SERVET-İ FÜNUN BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI

SERVET-İ FÜNUN BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI, SERVET-İ FÜNUN ÇALIŞMA KAĞITLARI, SERVET-İ FÜNUN BOŞLUK DOLDURMA, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 

Derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com olarak bu sayfamızda SERVET-İ FÜNUN BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız

SERVET-İ FÜNUN BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI

1-YALAN VE KÖREBE TİYATROLARI ................................................ AİTTİR.
2-SERVETİ FÜNUNUN TİYATRO İLE İLGİLENEN KİŞİSİ .................................................................    DIR.
3-SERBEST MÜSTAZAT TÜRÜNÜ   .......................................... BULMUŞTUR.
4-YENİ EDEBİYAT  .................................... DERGİSİNİ ESKİ EDEBİYAT TARAFTARLARI İSE ......................... DERGİSİNİ OKUMUŞLARDIR.
5-KABUS VE FARE TİYATROLARI  ............................ AİTTİR.
6-TÜRK EDEBİYATINDA NATURALİZMİN İLK BÜYÜK TEMSİLCİSİ ............................................... DİR.
7-ROMANIN ASIL ADI ALAFRANGA’DIR.ZÜPPE TİP MEFTUN BEY’İN ZENGİN OLMAK İÇİN KASIM BEY’İN KIZI EDİBE İLE EVLENMESİ ANLATILIR. ROMANIN ADI.................................................... DIR.
8-SERVETİ FÜNUN DÖNEMİNDE SOKAĞI EDEBİYATA TAŞIYAN KİŞİ ................................
9-TEMANIN BİR DİZEDE DEĞİL DE TÜM ŞİİRE YANSITILMASINA ANJANBMAN DENİR.
10-FİKRİ HÜR,İRFANI HÜR,VİCDANI HÜR OLARAK KENDİNİ TANITAN KİŞİ ..........................................
11-İLK MENSUR ŞİİR ÖRNEKLERİNİ VEREN KİŞİ .........................................................
12-AHMET CEMİL KARAKTERİ .........................................ADLI ESERDE YER ALIR.
13-HAC YOLUNDA         ...........                    TÜRÜDÜR.
14-SERVETİ FÜNUNDA .............. VE ........................ ÖNEMLİ İKEN; .................................. ÖNEMİNİ KAYBETMİŞTİR.
15-SERVETİ FÜNUN ESERLERİNDE YAZARLAR ............................................ YANSITMAZLAR.
16-SİYAH İNCİLER MENSUR ŞİİR ÖRNEĞİDİR. YAZARI İSE ......................................... TUR.
17-DEVRİK VE EKSİLTİLİ CÜMLE ................................ DÖNEMİNDEDİR.
18-SERVETİ FÜNUNDA KAFİYE  ......................... İÇİNDİR.
19-SERVETİ FÜNUNDA MEKAN .......................
20-MATMAZEL ANJEL’İN KONAKTAKİ HERKESİ KANDIRMASINI ANLATAN ESERİN İSMİ......................................
21-RAMAZAN VE BAYRAMLARIYLA ESKİ İSTANBUL YAŞAMINI ELE ALAN SANATÇI..............................
22-ANI VE FIKRA TÜRÜNDE ÖNDE GELİR.TÜRKÇEYİ GÜZEL KULLANMIŞTIR.BU KİŞİ ..................
23-GULYABANİ,CADI,HAKKASIĞINDIK,ŞIK ROMANLARI....................................AİTTİR.
24-KARA BİR GÜN ADLI YAZIYI YAZMIŞ,BU YÜZDEN MALTA’YA SÜRGÜN EDİLMİŞTİR.YERGİ,FIKRA VE NÜKTELERİYLE ÜNLÜDÜR.BU KİŞİ ........................................
25-GİZLİ FİGANLAR, FİRAKI IRAK ŞİİRLERİDİR.ÇAL ÇOBAN ÇAL ADLI MAKALESİ VARDIR. BU KİŞİ ............................
26-YAZARIN İLK ROMANIDIR. ŞÖHRET BEY’İN SERÜVENLERİ ANLATILIR. BU ROMANIN İSMİ .................................
İSTANBUL’U ........... ADLI ŞİİRİNDE ELEŞTİREN KİŞİ ......................................
27-ASIL MESLEĞİ DOKTORDUR.ŞİİRLERİNİN HEPSİNİ ARUZ ÖLÇÜSÜ İLE YAZMIŞTIR.TİRYAKİ SÖZLER ADLI ÖZDEYİŞLERİYLE TANINIR. BU KİŞİ ........................................
28-KARANFİL VE YASEMİN, GENÇ KIZ KALBİ,EYLÜL,BÖĞÜRTLEN ADLI ROMANLAR .......................................... AİTTİR.
29-TAMAT ADLI ŞİİR .....................................AİTTİR.
30-SERVETİ FÜNUNUN EN İYİ ROMANCISI  ..............................
31-RÜBABI ŞİKESTE,HALUK’UN DEFTERİ, ŞERMİN, TARİHİ KADİM ADLI ŞİİRLER.................................AİTTİR.
32ELHANI ŞİTE..........................
 ........... ......AİTTİR.TÜRÜ ..............
SERVETİ FÜNUNCULAR  .................................. .............İLKESİNE BAĞLIDIRLAR.

HER ŞEY ......................KONUSU OLABİLİR.
SERVETİ FÜNUNCULAR ROMAN VE HİKAYEDE ........................... VE ............................ETKİLENMİŞLERDİR.
Tevfik Fikret’in ................... adlı kitabında topladığı çocuk şiirleri hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Devrin şairleri ................................ ve ............................. etkilenmişlerdir.
İki dörtlük ve iki üçlükten oluşur. Kafiye örgüsü, "abab, abba, ccd, eed" biçimindedir.Bu tür ......................dir.
İtalyan edebiyatına özgü bir nazım şeklidir.
 Üçer mısralık bentlerle kurulur. Bent sayısı sınırsızdır.Tek bir mısra ile sona erer  bu tür  ......................................dır.
Dante, "İlahi Komedya"sını bu nazım şekliyle yazmıştır.Bu tür .....................dır.
On mısralı bir nazım şeklidir.
 Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir.Bu türe ...................denir.
Toplumsal ve siyasal ortamı Han-ı Yağma, 95’e Doğru, Balıkçılar, Haluk’un Bayramı, Hasta Çocuk, Tarih-i Kadim, Millet Şarkısı, Promete, Nesrin, Sis gibi şiirleriyle eleştirmiştir. Bu kişi ................................
Şiirlerini Evrak-ı Leyal adı altında toplamak istemişse de bu gerçekleşmemiştir.............................
Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları gezi yazısı türüdür. Eserin yazarı................................................
Ahmet Cemil tipinden hareketle Servet-i Fünun kuşağının ideallerini, beklentilerini, hayal kırıklıklarını anlatmıştır.Bu romanın adı ...........................................
Mensur Şiirler, Mezardan Sesler ...........................................aittir.

•        Hikâye: Bir Şi’r-i Hayal, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Hepsinden Acı, Aşka Dair, Onu Beklerken, İhtiyar Dost, Kadın Pençesi, İzmir Hikâyeleri. (Ali’nin Arabası adlı hikâyesinde Anadolu’ya yönelir. Bu kişi  ...........................................
: Kavgalarım adlı eleştiri.........................................aittir Anı: Edebi Hatıralar (Edebiyat Anıları), Siyasal Anılar da bu kişiye aittir.
•        Kahramanların iç konuşmalarına ilk kez ...............................yer vermiştir.
: Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar  adlı hikayeler ....................................................aittir.
Gönül Hanım  adlı roman .....................................aittir.
•        Servetifünun Topluluğunun en genç üyesidir. Şiirlerinin başlıca teması “kadın”dır.Bu kişi.....................................
•        Abdülhak Hamit’i taklit etmiş, edebiyatımızda “İkinci Hamit” olarak anılmıştır...........................................
•        “Gave-i Zalim”, “Dahhak-ı Zalim” takma isimleriyle siyasi ve sosyal hicivler yazmıştır.          Şiir: Lane-i Melal, Gave Destanı’dır........................................
•        Namık Kemal’in oğludur.     Türk-Yunan savaşını işleyen “Vasiyet” adlı şiiri büyük yankı uyandırmıştır...............................
•        Fıkra: Eşkâl-i Zaman, Şehir Mektupları Anı: Gecelerim, Falaka, Gülüp Ağladıklarım Roman: Hamamcı Ülfet•Söyleşi: Ramazan Sohbetleri, Muharrir Bu YA yazarı.............................
•        Hikâyeleri: Kadınlar Vaizi, Namusla Açlık Meselesi, İki Hödüğün Seyahati, Melek Sanmıştım Şeytanı, Meyhanede Hanımlar, Gönül Ticareti  ........................................dir.
Ömer Behiç ailesine bağlı bir doktordur.Yaşadıkları anlatılır. Roman ....................
                                H.KARA

*Balıkçılar ve Hasta Çocuk manzum hikaye örneğidir. Bu eserleri   ........................................ yazmıştır.
*Serveti Fünun döneminin bağımsız isimleri................................................. ve ....................................dir.
*Serveti Fünuncular .................... ölçüsünü hor görmüşlerdir.
*Türk romancılığının babası ................................dır.
* Cenap Şahabettin’in Suriye ‘ye yaptığı seyahate ait izlenimlerini anlattığı esere ..................................... denir.
* Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneklerini  ......................................................... vermiştir.
* Serveti Fünuncuların edebiyat beyannamesi niteliğinde olan , onların duyuş tarzlarını, hayal ve hakikat çatışmalarını ele alan eser ...................................................tır. Yazarı.....................................................................dir.
* Kadın Pençesi , İzmir Hikayeleri , Onu Beklerken , Aşka Dair adlı hikayeler ..............................................aittir.
* Siyah İnciler adlı eserin türü ................................................dir. Yazarı ......................
* Kavgalarım adlı eleştiri kitabı ................................................ a aittir.
*  Tevfik Fikret’ le Tanin dergisini çıkaran Nadide ve Hayal İçinde romanları olan sanatçımız .......................................................
* İbrahim Cehdi mahlasını kullanmıştır. Serveti Fünun Dönemi’ nde yaşamasına rağmen toplumsallık ve millilik yönünden onlardan ayrılır. İstanbul ‘ un işgali üzerine KARA BİR GÜN adlı yazıyı ele almıştır. Bu kişi ......................................................
*  Avrupai hayat tarzına özenmiş ve gözünü para hırsı bürümüş Meftun Bey ‘in ailesiyle birlikte yaşadığı olaylar anlatılır. Bu eserin adı .................................. dir.
* Hüseyin Rahmi’ nin hangi eserinde gelin – kaynana  kavgalarının mektupla anlatıldığı romandır..................................
* Namık Kemal geleneğini sürdürür. Vatan, millet, özgürlük gibi konulara değinmiştir. Valilik görevinde de bulunan sanatçı bir dönem sürgün hayatı yaşamıştır. Gizli Figanlar , Malta Geceleri , Batarya ile Ateş önemli eserleridir.Bu kişi ....................................................................... tir.
*Serveti Fünun Dönemi hikaye ve romanı .......................... ve ................................. den etkilenmiştir.
* Sokağı edebiyatımıza taşıyan sanatçı.................................................
*  Anı ve fıkra türüyle tanınan sanatçı birçok şarkıyı da benimsemiştir. Bağımsız bir sanatçıdır. Eski ramazanlara ve değerlere önem vermiştir. Gecelerim ve Falaka anı türlerindeki eserleri iken Şehir Mektupları ve Eşkal-i Zaman fıkra türündeki eserleridir. Bu kişi .................................
* Hamamcı Ülfet adlı roman ................................... aittir.
* Çal Çoban Çal, Tarihin Yılan Hikayesi adlı makaleler ........................................................ ‘a aittir.
* Memur , esnaf, külhanbeyi,özellikle de Fatih ve Aksaray çevrelerinin mahalle kadınları romanlarının en başarılı tipleri olmuştur. Natüralizm romanlarında ayrıntılı olarak işlenir. Yanlış batılılaşma, gelenekler vb. Romanlarında yer alan mesajlardır. Bu kişi ............................................................... dır.
* Önce Serveti Fünuncu iken daha sonra Milli Edebiyat anlayışını benimsemiştir.Sanatta daima bir amaç ve ideal aramıştır. Türk Derneği’ nin kurucuları arasındadır. Gönül Hanım adlı romanının bir bölümünde Orhun Kitabelerinden bir bölüme yer vermiştir. Bu kişi ................................................................. dur.
Tamat adlı şiiri ünlüdür. Elhan-ı Şite adlı eserinde karın yağışını musiki tarzında yazmıştır. Sadece aruz ölçüsünü kullanmıştır. Bu kişi ...........
*Suad ve Necip arasındaki yasak aşkı anlatan ve hazin sonla biten romanın ismi ..................................dür. Yazarı ...................................................... ‘tur.
H. KARA


SERVET-İ FÜNUN BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk