sponsorlu reklam Admatic -sponsor

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI,ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMASI

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI,HALK EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, HALK EDEBİYATI, ÇALIŞMA KAĞITLARI,
HALK EDEBİYATI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ
1. Dil ve anlatımda süslü söyleyiş yoktur. Genellikle ……….…………………. kullanılır. 
2. Söylendikleri, yaşatıldıkları devir ve çevrenin ………………………….. kullanılmıştır. 
3. Halkın içinden doğan eserler, konu, tema ve duyarlık bakımından …………………………….. sıkı sıkıya bağlıdır. 
4. Şairler, genellikle tahsil………………………….. kişilerdir. 
5. …………………………………………………………. konularının yanı sıra toplum hayatını ilgilendiren sorunlara da sık sık eğilen şairler, bunlarla ilgili eleştiriler getirirler. Daha çok so…………….konular işlenir. Biçimden çok ……………... ağırlık verilmiştir.
 6. Âşık edebiyatı ……………………. ağırlıklı bir edebiyattır. 
7. Âşık veya saz şairi denilen sanatçılar tarafından daima ………………… eşliğinde söylenir. Şair şiirlerini saz eşliğinde, belli bir ……………….. ile söyler. 
8. Âşıklar, bu edebiyatın ……………………. kısmını oluşturan halk hikâyelerinin oluşumu, gelişimi ve aktarılmasında da önemli rol oynarlar.
 9. Şiirde nazım birimi ……………………... Yaygın olarak ………….. ölçüsü kullanılmıştır. Hecenin en çok ………………………… kalıpları kullanılmıştır. Fakat şehirde yaşamış, medrese eğitimi almış bazı ozanlar ………………da kullanmışlardır. 
10. Şiirler işledikleri konuya göre ………………………………………………….gibi adlar almışlardır. 
11. …………………………………………………. gibi değişik nazım şekilleri kullanılmıştır. 
12. Âşık edebiyatı ………………………….. (irtical) dayanır. Âşıklar, eserlerini bir ön hazırlık olmaksızın, doğrudan sözlü olarak meydana getirirler. Bu yüzden şiirlerde derin bir anlam, kusursuz bir biçim ……………………….. 
13. Azda olsa benzetmelerden faydalanılmıştır. (Boy serviye, yüz aya, kaş kaleme, diş inciye, yanak güle) 
14. Şiirlerin başlığı yoktur, …………………………………… ile adlandırılır. 
15. Genellikle …………………..kafiye kullanılır. Daha çok redifle ahenk sağlanır. Kafiyenin yanı sıra “ayak” da söz konusudur. 
16. Konu, şekil ve dil bakımından dış tesirlerden ……………………… 
17. Nesir alanında da eserler verilmiştir. Nesir halk edebiyatında nazma göre çok çok önemsiz kalmıştır. Çünkü duygu ve düşüncelerin kalıcılığı şiirle daha kolay sağlanmaktadır. 18. Nesir örnekleri arasında h…….m……………., h….. h…………….., ef…………., atasözleri, deyimler, halk tiyatrosu, bilmeceler, fıkralar sayılabilir. 
19. Bunlardan en yaygınları -tür olarak- m………………., h…………….ve efsanelerdir. 
20. Halk edebiyatı gözleme dayalıdır. Benzetmeler somut kavramlardan yararlanılarak yapılır. Söyledikleri her şey gerçek yaşamdan alınmadır. 
21. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren halk şairleri, ………………………..etkilenerek …………un belirli kalıplarıyla şiirler yazmayı denemişlerdir. Hatta divan şiirinin maz………….. da kullanmışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasında halk şairlerinin, aydınlar ve divan şairlerince hor görülmelerinin, değersiz sayılmalarının etkisi var. 
22. Halk Edebiyatı üç bölümde incelenir: 
a) ……………………… (Ortak) Halk edebiyatı 
b) ……………………… Edebiyatı (Saz Şiiri) 
c) ……………………… Edebiyatı

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk