sponsorlu reklam Admatic -sponsor

ÇIKMIŞ YAZIM KURALLARI,YANLIŞLARI SORULARI ÖSS,YGS,LYS

YAZIM KURALLARI SORULARI VE CEVAPLARI, ÇIKMIŞ YAZIM YANLIŞLARI SORULARI, ÇIKMIŞ SORULAR, YAZIM YANLIŞLARI SORULARI, YGS YAZIM KURALLARI SORULARI, 

EN ÇOK SORULAN YAZIM KURALLARI SORULARI YGS-LYS-KPSS-TEOG, EN ÇOK SORULAN YAZIM KURALLARI SORULARI, YAZIM KURALLARI ÇIKMIŞ SORULAR, ÇIKMIŞ SORULAR, YGS-LYS, 

👉ÇIKMIŞ SORULAR BÖLÜM 1 İÇİN TIKLA
👉ÇIKMIŞ SORULAR BÖLÜM 2 İÇİN TIKLA
👉ÇIKMIŞ SORULAR BÖLÜM 3 İÇİN TIKLA

BÖLÜM 1
1.  “Gökbilim ve coğrafya ile İlgili konuların anlatımında, dünya ile öteki gezegen adlan, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? (ÖSS 1981)

A) Ay, Dünya’nın çevresini yirmi dört saatte dolaşır.
B) Sabahleyin dünyayı dolaştım ama istediğimi bulamadım.
C) Camlardan içeriye Güneş girdi.
D) Her zaman dünya bir yana, çocuğum bir yana derdi.
E) Yapılan deney, Güneş tutulması ile ilgiliydi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bitişik yazılması gereken “de”, ayrı yazılmıştır?
(ÖSS 1982)
A) Size bu mektupla birlikte bir öykü de gönderiyorum.
B) Eksik olmasın; beni de düşünüp bir tane göndermiş.
C) Uzun cümlelerinde bir tadı, bir güzelliği vardır.
D) Su, hava, ışık, bitki, bir de insanlarının yumuşak huyu…
E) Sıkıntılı günlerim de arkadaşlarıma giderim.


3. “Ek olan -ki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz. Bağlaç olan ki ayrı bir kelimedir. Kendinden önce ve sonra gelen cümleleri bağlar ve ayrı yazılır.”
 Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde ki’nin yazımı (imlası) yanlıştır?
(ÖSS 1983)
 A) Türk tiyatrosundaki bu duraklamanın nedenleri üzerinde durmak gerek.
B) Öyle sanıyorum ki zevk kadar kişiden kişiye değişen bir kavram yoktur.
C) Yazıda o kadar çok terim kullanılmış ki sık sık sözlüğe bakmak gerekiyor.
D) Kitabın başındaki şiirlerden onun dünyaya bakış açısı hemen anlaşılır.
E) Görülüyorki o, yazılarında yeni düşünceler sunan bir kişi değildir.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım (imlâ) yanlışı vardır?(ÖSS 1983)
 A) Karayel kuzeybatıdan eser.
B) Doğu Anadolu’da kara iklimi etkilidir,
C) Türkiye’nin Güneyi genellikle yağışlıdır.
D) Amerika’nın kuzey komşusu Kanada’dır.
E) Arjantin bir Güney Amerika ülkesidir.

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?(ÖSS 1985)
 A) Ucuzca bir otel arıyordu.
B) Ahbapca bir tutum takındı.
C) Kendisinden yaşca hayli küçüktü.
D) Başını hafifce öne eğdi.
E) Beğenmediğini açıkca söyledi.

6. Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar.
 Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (ÖYS 1986)
A) Amcamın teğmen olan  küçük oğlu Ahmet sınıfın en çalışkanıymış.
B) Ali Bey beni kardeşi Orhan’la tanıştırdı.
C)Sınıfımızdaki iki Ali’den büyük olanı iyi bir sporcudur.
D) Öğretmen Ayşe Hanım doktora gidecekmiş.
E) Dün, sokakta komşumuz doktor Ali Yüksel. Bey’i gördüm.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(ÖSS 1986)
 A) Az kitap okuyan bir toplum muyuz?
B) Bu kitapları siz mi aldınız?
C) Çok okunan kitaplar bunlar mıdır?
D) Burası kitap okumak için uygun mudur?
E) Bu kitabı niçin oku muyorsunuz?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir takım” sözü bitişik yazılmalıdır? (ÖSS 1986)
 A) Bir takım ansiklopediye dünyanın parasını ödedim.
B) Bir takım insanlar iki şiir yazmakla şair olunur sanıyorlar.
C) Kendisine beyaz, güzel bir takım almış.
D) Bu oda ancak bir takım koltuk alır.
E) Bir takım çocuk elbisesi 6000 lira olmuş.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(ÖYS 1987)
 A) Bu toplantıya Yusuf’da katıldı mı?
B) O da gitse olmaz mıydı sanki?
C) Bu tür çalışmalar da yararlı oluyor mu?
D) O da çok başarılı bir öğrenci değil miydi?
E) O da İzmit’te mi oturuyor?


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(ÖSS 1988)
 A) Çocuk, bu gece de sürekli olarak öksürdü.
B) Akşam, televizyon filmini izleyebildin mi?
C) Bu gelen Ahmet’miydi acaba?
D) Çarşıda, her gördüğünü almak istiyordu,
E) Bu yıl da bahar bir türlü gelmiyor,

Cevap Anahtarı 
1. C
2. E
3. E
4. C
5. A
6. E
7. E
8. B
9. A
10. C

DEVAMI AŞAĞIDA

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi noktalama ve yazım bakımından doğrudur?
A) Öğretmenimiz bize “Çocuklar oyun hakkınız ama, çalışmakta görevinizdir derdi.”.
B) Öğretmenimiz bize, çocuklar, oyun hakkınız; ama çalışmakta görevinizdir, derdi,
C) Öğretmenimiz: “Bize çocuklar, oyun hakkınız; ama çalışmak da görevinizdir derdi.”
D) Öğretmenimiz bize; “Çocuklar, oyun hakkınız; ama çalışmak da görevinizdir.” derdi.
E) Öğretmenimiz bize, çocuklar: Oyun hakkınız ama çalışmak ta görevinizdir, derdi.
(ÖYS 1998)

2. Aşağıdaki  dizelerin  hangisindeki altı çizili sözün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Birçok seneler geçti dönen yok seferinden
B)Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş ba­ğını
C) Arıyorum yıllar var ki ben onu
D) Yaş otuzbeş yolun yarısı eder
E) Bu çay ağır akar yorgun mu bilmem
(ÖYS 1996)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla bir­likte çizmişler.
B) Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.
C) O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
D) Buraya yeni bir yaya geçiti yapılacak.
E) Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.
(ÖSS 2009)

4. Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde altı çizili  sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) O da babası gibi hukuku seçmiş.
B) Ben bu renkten hiç hoşlanmam.
C) Göğüsüme bir ağrı girdi.
D) Son günlerde onun bana karşı tavrı değişti.
E) Suyun tazyikinden çimler toprağa yapışmış.
(ÖSS 1991)

5. Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar.
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Amcamın teğmen olan  küçük oğlu Ahmet sınıfın en çalışkanıymış.
B) Ali Bey beni kardeşi Orhan’la tanıştırdı.
C)Sınıfımızdaki iki Ali’den büyük olanı iyi bir sporcudur.
D) Öğretmen Ayşe Hanım doktora gidecekmiş.
E) Dün, sokakta komşumuz doktor Ali Yüksel. Bey’i gördüm.
(ÖYS 1986)

6. “Gökbilim ve coğrafya ile İlgili konuların anlatı­mında, dünya ile öteki gezegen adlan, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Ay, Dünya’nın çevresini yirmi dört saatte dola­şır.
B) Sabahleyin dünyayı dolaştım ama istediğimi bulamadım.
C) Camlardan içeriye Güneş girdi.
D) Her zaman dünya bir yana, çocuğum bir yana derdi.
E) Yapılan deney, Güneş tutulması ile ilgiliydi.
(ÖSS 1981)

7. Altı yıl önce aramızdan ayrılan değerli sanatçımız, İstanbul’da açılan
I
bir sergiyle anılıyor. Sanat yaşamı boyunca yapıtlarında çağdaş sanat
akımlarını göz ardı etmeyen, bunun yanı sıra geleneklerimizi ve Anadolu
II                                         III                                               IV

Estetiğini de yüzeye çıkarmayı başaran sanatçının yapıtları 7 Şubat 2006
V
tarihine kadar izlenebilir.
Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.            B) II.         C) III.       D) IV.         E) V.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki töreni tele­vizyondan izledim.
B) Sözünü. “Bu ülke daha nice Mehmet’ler ye­tiştirir.” diyerek bitirdi.
C) Başarımızı kutlamak için akşam Ahmet’lerde toplanacağız.
D) Beni saat 9.00’da otobüs durağında bekleye­cekti.
E) Mevsimin kurak geçmesi Konya Ovası’nda verimi etkiledi.
(ÖYS 1989)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) İşini çok iyi bilirdi, ama yine de bana danış­madan hiçbir şey yapmazdı,
B) Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği bırak­mak hiç te kolay değildi.
C) Onunla haftada bir gün buluşup sinemaya ya da tiyatroya giderdik.
D) Çocuğunun bir sıkıntısı olduğunu sezdi mi onu konuşturmaya çalışır, rahatlatırdı.
E) Anladım ki onun her istediğini yapmak doğru bir şey değilmiş
(ÖSS 1996)

10. Aşağıdakilerden hangisi, imla ve noktalama yönünden doğru bir cümledir?
A) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründümü. içimizden birkaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki pınar ağacının altına gidip bek­lerdi.
B) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü, içimizden bir kaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki çınar ağacının altına gidip, bek­lerdi,
C) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü, içimizden birkaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki pınar ağacının altına gidip bek­lerdi.
D) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü, içimizden birkaç kişi, asvalt yolun biraz aşağısındaki çınar ağacının altına gidip bek­lerdi.
E) Kasabanın otobüsü daha uzaktan göründü mü. içimizden birkaç kişi, asfalt yolun biraz aşağısındaki çınar ağacının altına gidip, bek­lerdi.
(ÜSS 1974)

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Az kitap okuyan bir toplum muyuz?
B) Bu kitapları siz mi aldınız?
C) Çok okunan kitaplar bunlar mıdır?
D) Burası kitap okumak için uygun mudur?
E) Bu kitabı niçin oku muyorsunuz?
(ÖSS 1986)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Bugün   TBMM’nin   kuruluş  yıldönümü   kut­lanıyor.
B) TV’da bu akşam güzel bir film var.
C) Öğrenim için ABD’ye gidecek.
D) Üniversite sınavına ODTÜ’de girecekmiş.
E) Kaybolan   sınav   belgenizi  ÖSYM’den   ala­bilirsiniz.
(ÖYS 1993)

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını ta­şırdı.
B) Bu konuda onun da fikrini almak istedi.
C) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı.
D) Ona bir   armağan   vererek gönlünü almaya çalıştı.
E) Çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemişti.
(ÖSS 1999)

CEVAPLAR
1.D4.C7.D10.C
2.D5.E8.C11.E
3.D6.C9.B12.B
   13.C

3 Yorumlar

 1. Cevap anahtari yanlis mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. UYARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.. KAYMA OLMUŞ CEVAPLARDA DÜZELTİLMİŞTİR.. İYİ ÇALIŞMALAR....

   Sil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk