sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

               9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, YAZILI SORULARI, 9.SINIF YAZILI SORULARI, 
 2016-2017 ÖĞRETİM YILI,  ……………………………….  LİSESİ,


                          9.SINIFLAR  TÜRK DİLİ VE  EDEBİYATI DERSİ  1. DÖNEM  1. SINAV:        ………………
ADI SOYADI :…………………………………………                
Numarası: ……………………………………..                                                                                                                                       
Sınıfı:       ………………………………………..                                 
                          Aldığı puan:

  1.   İletişimin ögelerini gösteren bir şema çiziniz? Açıklayınız.  2. “Edebiyat ve gerçeklik” konusunu,   sosyoloji (toplum ) veya psikoloji (zihin ve ruh)  bilminden yararlanılarak yazılmış bir edebî  eserden  hareketle açıklayınız. ( Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Hanımın Çiftliği veya Dokuzuncu Hariciye Koğuşu  gibi eserleri dikkate alınız.) 10p3.  A-Türk Edebiyatı  hangi ana dönemlere ayrılır? Tarihi sırasına göre yazınız.  10p


        B---Şehitler tepesi boş değil
     Toprağını kahramanlar bekliyor
     Ve bir bayrak dalgalanmak için
      Rüzgâr bekliyor
Parçada ses olayı meydana gelmiş sözcükleri bularak hangi ses olayı gerçekleştiğini karşılarına yazınız. (10P)

                 I .Metin:

“  ben sana mecburum bilemezsin 
   adını mıh gibi aklımda tutuyorum 
   büyüdükçe büyüyor gözlerin 
   ben sana mecburum bilemezsin 
    içimi seninle ısıtıyorum. 
…”

              mıh: Çivi
                        II. Metin:
“…
 Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânın sözün 
İhtiyât ile içer her kimde olsa yare su 
Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su …”
    III.  Metin:

Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı

vehm: Korkmak, çekinmek
dil-i mecruh: Yaralı gönül
peykan: Kirpik
ihtiyat: Sakınmak
yare: yara
dil- bimar:Hasta gönül
itme: Esirgeme
karanu: Karanlık
tiğ:Kılıç
diriğ: Keskin
bimar. Hasta

    4. Yukarıdaki 1. Metnin hangi geleneğe uygun bir örnek olduğunu  ya da Türk edebiyatının hangi bölümü içinde yer aldığını nedenleriyle birlikte yazınız.10p
    5. Yukarıdaki II. Metnin hangi geleneğe uygun bir örnek olduğunu yani  Türk edebiyatının hangi bölümü içinde yer aldığını nedenleriyle birlikte yazınız.10p  6.  Yukarıda verilen metinlerden yararlanarak aşağıda istenen bilgileri ilgili boşluklara yazınız.
     I. Metnin teması:2p  …
     III. Metnin teması:2p  …
     I. Metnin konusu(Bir cümle halinde yazınız.)3p     
      III. Metnin konusu(Bir cümle halinde yazınız.)3p  
              

                                                           
                                                                                    
                               IV. Metin:
“   …
     Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken 
    Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz 
    Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 
    Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz
                              Sanat, Faruk Nafiz Çamlıbel
7-   a) Genel olarak zihniyet nedir?  (6p)

   
 7-  b) Sanat şiirinden  alınan yukarıdaki IV. Metinde,  F. Nafiz Çamlıbel’in zihniyetiyle ilgili en belirgin özelliği yazınız. (4p)
     


     8. Sanat şiirinden alınan yukarıdaki IV. Metne göre yanıtlayınız:
Nazım birimi:2p  ……………………
Uyak dizilişi( şeması):2p  …………………    
Birinci ve üçüncü mısraların ( dizelerin) uyak  (kafiye) çeşidi  (Şiir üzerinde gösterebilirsiniz.):3p  


     V. Metin
         “Ekvatordan kuzey-güney yönünde birer derece açıyla geçerek bir kutuptan ötekine uzanan daire yaylandır. Ekvatorun çevresi 360 derece olduğundan 360 meridyen bulunur. Meridyenler arasındaki uzaklık ekvator üzerinde yaklaşık 111 km'dir. Bu uzaklık, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Meridyenlerin birleştiği kutuplarda bir nokta hâlini alır. Meridyenlerin yerini belirtmek için Londra'daki Greenwich (Grinviç) gözlemevinden geçen meridyen esas alınmıştır. "0" derece olarak kabul edilen bu meridyen başlangıç meridyenidir. Bunun doğusunda bulunan 180 meridyene doğu meridyenin, batısında bulunan 180 meridyene batı meridyeni denir. Ayrıca başlangıç meridyeninin doğusundakine Doğu Yarım Küre, batısındakine Batı Yarım Küre denir.”

      9.  IV. ve V. Metinlerden de yararlanarak öğretici metinlerle edebi metinlerin en belirgin özelliklerini yazınız.  10p
      
Öğretici metinler: 

Edebi metinler: 


                 VI. Metin
  10.  Yandaki  VI. Metinde şairin asıl anlatmak istediği duygu veya düşüncesi nedir? Şair, düşüncülerini anlatırken hangi  edebi sanatlardan  yararlanmıştır? Açıklayınız. 10p
“Sana dert dökmeye yetmiyor bir gün
Kâğıt bile mısralardan tedirgin
Vakit gece, kalem hasta, göz yorgun
Yazamadım, yazılmıyor sultanım”
 11) Aşağıdaki eserler Türkçenin hangi dönemine aittir ? Karşılarına yazınız

Bilge Kağan yazıtı:
Altın Yaruk:
Divanü Lugat-it Türk:
Çalıkuşu:
Fuzuli Divanı
Yunus Emre Divanı:
Muhakemetü'l-Lügateyn
Nutuk:
Devlet Ana: 


12-) Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız? (10P)
a) Eyvah, telefonumu unuttum!                                                       
b) Lütfen sessiz olur musunuz?                                
c) Su yüz derecede kaynamaz.                                 
d) Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.           
e) Sesim geliyor mu? 

 13-a) Cami, köprü, saray, kale vb. ürünler hangi sanat dalına örnek olabilir? (2 P.)

b) Anıt, Atatürk büstü vb.  ürünler hangi sanat dalına örnek olabilir? (2 P.)

c) Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir eser değildir? (3 P)
A) Öykü B) Deneme      C) Makale       D) Dilekçe       E) Bilimsel yazılar

d) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (3 P)
A) Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.
B) Bir edebî eserde anlatılanlar gerçekle birebir örtüşür.
C) Edebî metin, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir.
D) Edebi metinler gerçeği aynen yansıtmak zorunda değildir.
E) Edebî metinler yan anlam değeri açısından zengindir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                       
          


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk