sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.SINIF DİL ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI CEVAPLARI 2.ÖRNEK

12.SINIF DİL ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI CEVAPLARI, 2.DÖNEM DİL VE ANLATIM YAZILILARI, 9-10-11-12 DİL ANLATIM YAZILILARI, 9.SINIF DİL ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, 
2010 -  2011   ÖĞRETİM    YILI
MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ

12. SINIF    DİL   VE    ANLATIM    DERSİ
II. DÖNEM  1. YAZILI   SORULARIDIR
07-03-2011
         Adı Soyadı                                                                                                               

    Sınıfı ve Numarası
ALDIĞI PUAN
SORULAR
1-)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 Puan)
a)Edebiyatımızda ilk realist roman ………………………………………’in ……………………………adlı eseridir.(2+2=4 P)
b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman ……………………………… ’un    ………............. adlı eseridir.(2+2=4 P)
c) Hikayede yapı öğeleri; olay , ………………, …………………  ve zamandır.(2+2=4 P)
d)Memduh Şevket ESENDAL   ………………   tarzı hikayenin temsilcisidir.(3  P)
SİNAĞRİT BABA
       “Cehennem Nişanı’nda beş sandaldık.Güzel bir ocak akşamı.Hava lodos.Denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış.Çok kaynamış ıhlamur rengindeki yayvan, geniş ,ölü dalgalar…Sandallar ağır ağır sallanıyor,oltalar bekliyor ,insanlar susuyor…
        Otuz sekiz kulaç suyun altındaki derin sessizliğe,dibindeki dallı budaklı kayaların arasına yedi rengin en koyusu siner mi şimdi? Sinağrit Baba döner mi avdan?Pırıl pırıl, eleğimsağma rengi pullarıyla ağır ağır,muhteşem,bir İlk Çağ kralı gibi zengin ,cömert,asil ve zalim,mantosu ile dolaşır mı kim bilir?Altını ,zümrüdü,incisi,mercanı,sedefi lacivertliğin içinde yanıp yanıp sönen sarayını özlemiş,acele  mi ediyordur?
        Sinağrit Baba ömründe hiç konuşmamış,ömrü boyunca evlenmemiş,ömrü boyunca yalnız yaşamıştır.Onun kovuğundaki zümrüt pencereden ne facialar seyretmiştir.Sinağrit Baba,ne oltalar koparmıştır.
         Bu akşam kimin oltasını seçmeli de artık bitirmeli bu yorucu ömrü.Daha her yeri pırıl pırılken, mantosu sırtında iken, daha eti mayoneze gelirken bitirmeli bu ömrü.Sonra hesapta bir gün pis bir “Vatos”un-bir sırtı renksiz,yapışkan ve parazitli bir canavarın- dişine bir tarafını kaptırmak var.İyisi mi muhteşem bir sofraya kurulmalı, bir zaferle dolu ömrün sonunu, başka dünyada yaşayan  bir akıllı  mahluka kendini teslim etmeli.

2. a) Hikâye çeşitlerini yazarak yukarıdaki metnin hangi hikâye türünün özelliklerini taşıdığını  yazınız(5+5=10 P)
 3.Yukarıdaki metin hangi anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır? (10p.)


 4. Yukarıdaki metindeki altı çizili tamlamaların türünü yazınız. (5*2=10 p)
 5. Yukarıdaki metinde hangi anlatım türleri ağır basmaktadır? (10 p.)


 6.    Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız.( 10  puan)
       a)    Öğretici metinlerde üslup kaygısı ön plandadır. ( )
       b)    Romanlarda mekan tek bir yer olabildiği gibi birden fazla yer de olabilir. ( )      
       c)      Beydaba, Aisopos ve La Fontaine’i fabl türünün önemli temsilcileri arasında sayabiliriz. ( )
       d)     Açıklık bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı ifade etmesi, kolayca anlaşılabilmesidir. ( )
       e)     Sanat metinlerinde dil kesinlik taşır, yan ve mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmez ( )
7.   Misafirsin bu hanede ey gönül,
      Umduğunla değil,bulduğunla gül.
      Hane sahibi ne isterse o olur,
      Ne kimseye sitem eyle ne de üzül.

        a)Yukarıdaki şiirde geçen altı çizili sözcüklerin türü nedir.?( 5  Puan)        b)  Metnin temasını yazınız?(5 Puan)


   8.  Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarının sebebini yazınız?(2*5=10 Puan)

         a)Hiçbir çaresi olmayan ölümcül bir hastalığa yakalanması onu çok üzdü.         b) Okullara yeni üniversite bitiren öğretmenlerin atanmasıyla öğretmen açığı büyük ölçüde kapandı. 9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, zarf, zamir bir arada kullanılmıştır? (5 P)
         A) Soğuk kışın etkisiyle çeşmelerin suyu donmuştu.
         B) Trenin düdük sesi çok uzaklardan duyulabiliyordu.
         C) Görevliler havuzdaki suyu boşaltarak havuzu temizlediler.
         D) Küçük çocukların eğitiminde en büyük görev kendi ailelerine düşer.
         E) Öğrencilerin çoğu koridorda dünkü sınavın sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
10.Çayönü kazısında ortaya çıkarılan buluntular insanlığın ,avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik yaşama geçiş aşamasını göstermektedir.Bu cümlede altı çizili sözcükleri kök ve eklerine ayırarak yapısına göre çeşidini yazınız.(10 p)

               


               


                   Başarılar dilerim…
                                                              
                CEVAPLAR


2010 -  2011   ÖĞRETİM    YILI
MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ

12. SINIF    DİL   VE    ANLATIM    DERSİ
II. DÖNEM  1. YAZILISI  
CEVAP ANAHTARIDIR
07-03-2011
         Adı Soyadı                                                                                                              

    Sınıfı ve Numarası
ALDIĞI PUAN

1.a)Edebiyatımızda ilk realist roman Recaizade Mahmut EKREM’in Araba Sevdası  adlı eseridir.
    b)Edebiyatımızda ilk psikolojik roman Mehmet  RAUF’un Eylül adlı eseridir.
    c)Hikayede yapı öğeleri;olay,yer,kişiler ve zamandır.
    d)Memduh Şevket  ESENDAL  Çehov Tarzı hikayenin temsilcisidir.
2.a)Hikayeler Mopasan tarzı hikaye,Çehov tarzı hikaye ve Bireyi birey olarak ele alan (Ben merkezli) hikaye olmak üzere üçe ayrılır.
    b)Bu hikaye Ben merkezli hikayenin özelliklerini taşımaktadır.
3. Bu hikayede kahraman bakış açısı kullanılmıştır.
4.Cehennem nişanı-Belirtisiz isim tamlaması
    Kırmızı rengin türlüsü-Tamlayanı sıfat olan belirtili isim tamlaması
    Zümrüt pencere-takısız isim tamlaması
    Ne oltalar –sıfat tamlaması
    Bu akşam- sıfat tamlaması
5.Bu metinde  betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatım türleri ağır basmaktadır.
6. Y D D D Y
7. misafirsin-isim,bu-sıfat,gül- fiil(yapı olarak emir kipinde;anlam bakımından gereklilik kipindedir.),o-zamir,ne ne de-bağlaç
8.a)Aynı anlama gelen sözcüklerin tekrarı.
   b)Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
9.D şıkkında( küçük-sıfat)(kendi-zamir)( en-zarf) bir arada kullanılmıştır.
10.çayönü-  çay  isim kökü,   ön-isim kökü,  ü- ismin  ihali eki       (birleşik)
     Kazısında-  kaz fiil kökü,  ı    yapım eki,  sı  tamlanan eki,   n  kaynaştırma harfi ,   da  ismin de hal eki(basit)
     Buluntular- bul fiil kökü,   un f.f.y.e. ,   tu f.i.y.e., lar ç.e.(türemiş)
     Avcılık-       av  isim kökü,   iiye   lık iiye( Türemiş)        geçiş- geç fiil kökü,    fiye  ( Türemiş)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk