sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI CEVAPLARI ÖRNEĞİ

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI CEVAPLARI, 
11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 1.YAZILI, 9-10-11-12 EDEBİYAT 2.DÖNEM 1.YAZILI, 
2.DÖNEM EDEBİYAT YAZILILARI,A
..................... LİSESİ    2015-2016  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/TM SINIFI
TÜRK EDEBİYATI DERSİ                   2.DÖNEM          1.SINAV SORULARIDIR
BİRAZ DAHA HAKİKAT
      … Sabah gazetesinde dekadanlar makalesi yayımlanıncaya kadar orta yerde “Dekadanlık” sözü yoktu. “Dekadanlık” sözü olmadığı gibi kimse çıkıp da kendi namına asaleten arkadaşları namına vekâleten: “Biz şöyle bir edebiyat okulu kurduk, bundan sonra şöyle yazacağız, edebiyatı şu yolda ilerleteceğiz vs.” gibi bir iddiada bulunmamıştı.
…Dekadanlar makalesini yazan zat: “Bizde birtakım genç edipler var, bunlar lisanı berbat ediyorlar, yazdıklarından bir şey anlaşılmıyor, bunlara “Dekadan” denir. Çünkü Fransa’da böyle bir edebiyat okulunun taraftarları vardır ki yazdıkları anlaşılmaz ve onlara ”Dekadan” derler.”diyordu.
                                                                                                                              ”H.Cahit  YALÇIN”
1) Yukarıdaki parçada “Dekadan”  sözüyle kimler anlatılmak isteniyor? (5 puan)


2) Yukarıdaki metnin türü nedir? (5 puan)


3) Fecr-i Ati topluluğu sanatçılarının ortak özelliklerinden dört tanesini yazınız. (10 puan)

 


                MÂİ DENİZ                                                                              MAVİ DENİZ (Günümüz Türkçesi)
   Sâf ü râkit... Hani akşamki tegayyür heyecân?                   Saf ve duru…Hani akşamki değişme, heyecan?Mavi
                Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,                               deniz, bir çocuk ruhu kadar unutkan bir çocuk ruhu
    Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,                   kadar şimdi aydınlık, lekesiz uyuyor.
               Uyuyor mâi deniz.

 Ben bütün bir gecelik cûş-i ahzânımla,                                    Ben bütün bir gecelik kederlerimin coşkunluğuyla
           O hayâlât-ı pêrişânımla                                                    o perişan hayallerimle şikayetçi ve dargın karşıdan
 Müteşekki , lâim,                                                                         uykulu  saflığını seyrediyorum.
          Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim...
                                                    Tevfik Fikret

4a) Şiirdeki ‘’anjambman’’ özelliği taşıyan mısralara dikkat ediniz.Bu durum  şiire temel ifade şekilleri bakımından ne tür bir özellik kazandırmaktadır?( 5p.)


b) Şiirin teması nedir? Bu temanın Tanzimat dönemi şiirlerinden farkı nedir? (2+3)


c) Şiirin nazım birimi ve nazım biçimi nedir? (2+3)

d) Divan ve Servet-i Fünun edebiyatlarının özellikle hangi alanda ortak özelliğe sahip olduğu söylenebilir? (5 puan)


5) “Mai Deniz” şiirinden de hareketle Tevfik Fikret’in edebi kişiliği ile bilgilerinizden beş tanesini aşağıya  yazınız. (2+2+2+2+2)


6) Fecr-i Ati şiiriyle Servet-i Fünun şiirinin benzer dört ; ayrılan bir yönünü maddeler halinde yazınız.(10 puan)

7) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz. (1x10)
  • Fecr-i Ati …………………………………………….. anlamına gelip bu topluluğun isim babası …………………………………. ‘dur.
  • Mensur şiir  edebiyatımıza ………………………………….. edebiyatından girmiştir.
  •  Flaubert’in ……………………………………. romanındaki Emma’nın sonu Bihter gibi trajiktir.
  • Servet-i Fünun’un öncülüğünü yaptığı yaptığı halde toplumsal anlayışa yönelen şairimiz ……………………………………………..
  • Parnasizmi edebiyatımıza ilk kez  …………………………………………. tanıtmıştır.
  • Servet-i Fünûn romanını  ………………………………………….  ve  ………………………………… gibi sanatçılar temsil eder.
  • …………………………………… akımına göre tabiat olduğu gibi değil hissedildiği gibi yansıtılmalıdır.
  • Fecr-i Ati topluluğun  sloganı :

8) Aşağıdaki tabloya eser-tür-yazar bilgilerini yazınız. (10 Puan)
ESER ADI
TÜRÜ
YAZARI
      Hayat-ı Muhayyel


      Mezardan Sesler


      Şık


      Haluk’un Defteri


      Avrupa’da Ne Gördüm

9) Aşağıdakilerden hangisi H.Ziya’nın ötekilerden farklı bir eseridir?
A) Aşk-ı Memnu


TEST SORULARI 4 PUANDIR.B)Kırık Hayatlar
C) Saray ve Ötesi
D) Ferdi ve Şürekası
E) Mai ve Siyah

b) Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Cahit Yalçın’la Tevfik Fikret’in ortak özelliklerinden biridir?
A) Servet-i Fünun dergisinde yöneticilik yapmaları
B) Hece ölçüsüyle şiir yazmaları
C) Edebi tenkit türünde eser vermeleri
D) Gezi yazılarıyla Batı şehirleri hakkında bilgi vermeleri
E) Şiirlerinde toplumsal sorunları işlemeleri

c) Servet-i Fünun romanlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sosyal çevrenin aile ortamıyla sınırlı olduğu
B) Kahramanların romantik özellikler taşıdığı
C) Tanzimat döneminde görülen aksaklıkların giderildiği
D) Olayların realizme bağlı olarak tarafsız gözle yansıtıldığı
E) Mekan ve kişi tasvirlerinde sade bir dil kullanıldığı
10) Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedîde şairlerinin bir özelliği değildir?
A)    Romantik ve simgeci olma
B)    Şiirlerini halk dilinin söz değerleriyle biçimlendirme
C)    Yoğun bir duygusallık yaşama
D)    Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturma
E)    Doğayı önemli bir anlatım aracı olarak kullanma

 Romanın sanat yönüne, tekniğine hiç özen göstermez.Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir. Gerçek konuşma onunla başlamıştır.İstanbul’daki günlük yaşamın canlılığını ve sıcaklığını romana ilk o taşımıştır. Diğer Edebiyat-ı Cedidecilerden farklı, bağımsız bir yol izlemiştir.
     Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (4 PUAN)

A)   Halit Ziya
B)   Yakup Kadri
C)   Mehmet Rauf
D)   Hüseyin Rahmi
E)   Ahmet Mithat Efendi


NOT:SÜRE 45 DAKİKADIR. BAŞARILAR J

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk