sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CAVAPLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI 2016, EDEBİYAT 10.SINIF ÖRNEK YAZILI
PUANI
...............
...............
Adı Soyadı : 
Sınıfı             :
No               :
2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI .............. LİSESİ
10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. DÖNEM  I. YAZILI  SORULARI
1. Dede Korkut Hikayelerinin özelliklerini maddeler halinde yazınız.(20p)
2. Yunus Emre'nin edebi kişiliği hakkında bilgiler veriniz. (10p)
3.Danışmandname ve Battalname hakkında kısaca bilgi veriniz. Bu iki eser arasındaki ortak yönler nelerdir, belirtiniz ? (10p)
4.    a) Türk destanlarına 5 tane örnek veriniz. (5p)
       b) Orhun Abideleri kimlerin adına yazılmıştır? (5p)
5. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz.(20p)
·         İslam öncesi Türk Şiirinde ölen kişinin ardından söylenen şiirlere ............... denir.
·         Ahmedi'nin   ......................................................... adlı eseri bir aşk öyküsünü anlatmaktadır.
·         Gazelin son beyitine ……………… denir.
·         Türk Edebiyatında mesnevi türündeki ilk eser .............................................. ait olan ............................... adlı eserdir.
·         Divan Edebiyatının bilinen ilk şairi ......................................... 'dir
·         Bir şairin beş mesnevi yazarak oluşturduğu eserlere  ................... denir. Bu türde ilk eser ..................................... 'ye aittir.
·         Türk Edebiyatında mesnevi türündeki en ünlü eser ............................... aittir.
·         Bütün beyitleri eşit  güzellikte ise bu gazellere ......................................denir.
·         Yunus Emre'nin manevi anlamda yetişmesini sağlayan ve şeyhi olan kişi ..................................................dir.
·         Genellikle Alevi-Bektaşi törenlerinde söylenen dini içerikli şiirlere ............................ denir.

6. Aşağıda konularına göre sınıflandırılmış mesnevilere birer örnek veriniz (5p)
                Aşk konulu mesneviler                      
            Kahramanlık konulu mesneviler                   
            Bir şehri anlatan mesneviler
            Dini içerikli mesneviler
            Öğretici mesneviler                                       


7. Aşağıdakilerden hangisi 13 yy'de Anadolu'da meydana gelen sosyal ve siyasi huzursuzlukların sebeplerinden değildir.(5p)
A) Babai İsyanları
 B) Moğol İstilası 
C) Haçlı seferleri
 D) inanç ve kültür farklılıkları  
E) Osmanlının toprak kaybetmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi XIII ve XIV. yüzyıl mutasavvıflarından biri değildir.(5p)
A- Âşık Paşa                           B- Yunus Emre 
C- Süleyman Çelebi                D- Hacı Bektâş-ı Veli 
                        E- Mevlânâ  Figân idüben uykudan uyandı
  Nitekim lâle kan yaşa boyandı

  Anun âhı ki olmışd’ ateş ü dûd
  Yüzin itmişdi göğin dûd endûd       (Ahmedî)
Nazım şekli:
Nazım birimi:
Ölçüsü:
Kafiye:
Redif:
9- Aşağıdaki şiiri verilen başlıklar çerçevesinde değerlendiriniz.(15p)

                                                                                                                                                                            Başarılar dilerim.    
                                                                                                                                                                                            Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk