sponsorlu reklam Admatic -sponsor

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ


İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ, İSLAM ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ, DESTAN DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ,  • Dış etkilerden uzak, sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır


 • Hece ölçüsünün 7, 8 ve 11’li kalıpları kullanılmıştır.


 • Kafiye örgüsü genellikle aaab, cccb, dddb… şeklindedir.


 • Çoğunlukla yarım kafiye kullanılmıştır.


 • Nazım birimi dörtlüktür.


 • Ürünler anonimdir. (söyleyeni belli değildir.)


 • Doğa, aşk, sevgi, savaş, yiğitlik ve din genel konulardır.


 • Gündelik yaşamla edebiyat iç içedir.


 • Bu dönemin şairlerine Ozan, Baksı, Kam, Oyun, Şaman adı verilir.


 • Şiirler; Sığır (av törenleri), Şölen (ziyafet törenleri), Yuğ (ölüm törenleri) adı verilen törenlerde, “Kopuz” adı verilen saz eşliğinde söylenir.


 • Bu dönemde ortaya konan eserlerde Orta Asya–Türk kültürünün tüm izlerine rastlanır.


 • Bu dönemin sözlü eserlerine Çin kaynaklarında ve Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugatit Türk adlı eserlerinde rastlanmıştır.

 • Koşuk, sagu, sav ve destan dönemin başlıca ürünleridir.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk