sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF DİL ANLATIM KİTAP CEVAPLARI ADA YAYINLARI SAYFA 32-33-36

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları- Ada yayınları- sayfa 32-33-36

  1. GÜZEL HAVALAR
Beni bu güzel havalar mahvetti.
Böyle havada istifa ettim Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada alıştım,
Böyle havada âşık oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum;
Şiir yazma hastalığım Böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.
Orhan Veli KANIK
1. Yukarıdaki şiirde dil hangi işleviyle kullanılmıştır?
A. Heyecana bağlı işlevi
B.Gödergesel işlev
C. Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D. Kanalı kontrol işlevi
E. Dil ötesi işlev
2. Kültür; düşüncelerin, davranışların ve bunlara bağlı olarak dilin göstergelik ettiği bir yaşama alanıdır. Bu alan, kavram ve kabullerin, tercih ve tepkilerin sınırlandığı bir dünyadır.”
Yukarıdaki paragraftan hareketle kültürün neden sınırlandırıldığını açıklayınız
Kültür bir milletin kendine özgü değerlerinin bütünüdür. Başka bir deyişle milletleri diğer milletlerden ayıran değerler bütünü diye de adlandırılır. Bu açıdan bakınca kültürün bazı değerleri sınırladığını görürüz.
3. Aşağıdaki ifadelerde dilin hangi işleviyle kullanıldığını karşılarındaki seçeneklerle eşleştirerek belirtiniz.
• Ah be yavrum, konserine trafik yüzünden y yetişemedim …….. • Heyecana bağlı işlev• Bu araba şehrin sevimli kaplumbağası!……..………. • Heyecana bağlı işlev• Kampanyamızı kaçırmayın!.…….. • Alıcıyı harekete geçirme işlevi• Cumhuriyetin ilk yıllarında “millî lisan” sorunu gündemin birinci maddesiydi. ………• Göndergesel işlevNo0t: Burada kanalı kontrol işlevi yanlış verilmiştir. Hiçbiri ile eşleşmiyor.
4. Aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanları “V” ile işaretleyerek belirtiniz.
• Düşünce ve duygular gelecek nesillere dille aktarılır.
• Dil, her türlü kültür faaliyetinin temelini oluşturur.
• Bir milletin kültür değerleri dille yansıtılır.
• Bir tiyatro sanatçısı oyunculuğunu, sadece mimik ve jestleriyle, dilini kullanmadan gösterebilir. v
5. Dille iletişimin diğer iletişim yöntemlerine göre daha etkili olmasının nedenlerini açıklayınız
Dil diğer iletişim unsurlarına göre daha etkili bir yöntemdir. Diğer iletişim unsurlarıyla ifade edemediğimiz duygularımızı dil yoluyla ifade edebiliriz.
6. Kültürün nesillere aktarımında dilin önemini açıklayınız.
Bir toplumu toplum yapan değerler bütününe kültür demiştik. Bu kültür unsurları dil sayesinde nesilden nesile aktarılarak toplumlar varlıklarını devam ettirirler. Kültürünü koruyamayan birçok millet tarihin sayfaları arasına karışıp gitmiştir.
7. İletişimde bulunması zorunlu iki öğeyi söyleyiniz.
İletişimde bulunması zorunlu iki öge: gönderici ve iletidir.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları- Ada yayınları- sayfa 33
1.     Soy ağacınızdaki yerinizi sözlü olarak ifade ediniz..
2.     “Dil aileleri” kavramından ne anladığınızı açıklayınız.
Birbiriyle yapı ve söz dizimi bakımından yakınlık buluna dillerdir.
3.     Türkçenin dünya üzerinde geniş bir insan kitlesi tarafından konuşulmasının nedenlerini açıklayınız.
Türkler tarih içinde çok geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Kökeni çok eskilere dayanan bir topluluk olması ve geniş bir coğrafyaya yayılmasından dolayı geniş bir insan kitlesi tarafından konuşulmaktadır.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları- Ada yayınları- sayfa 36
·Okuduğunuz metinden yararlanarak ses sistemi, yapı ve söz dizimi açısından dil ailelerinin nasıl oluştuğunu açıklayınız.
Ses sistemi, yapı ve söz dizimi bakımından birbiriyle benzerlik gösteren diller gruplandırılarak dil aileleri oluşturulmuştur.
Diller ses sistemi, sözcük dizimi, yapı gibi bazı unsurlardan oluşur.   Bu unsurlar dilleri diğer dillerden ayıran özelliklerdir.  Diller de bu özellikleri benzerlik gösteren ortak sözcük ve söz yapısına sahip diller yapı bakımından ve köken bakımından dil aileleri diye sınıflandırılmıştır.
9. Sınıf Dil ADA Cevapları  SAYFA , 9. Sınıf Dil ve Anlatım ADA YAYINLARI Cevapları  SAYFA 89, 9.sınıf dil ve anlatım ada yayınevi cevapları, 9.sınıf dil ve anlatım cevapları,  SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk