sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TEVFİK FİKRET FİKRİ ve EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANAT ANLAYIŞI,HAYATI,ESERLERİ MADDELER HALİNDE

TEVFİK FİKRET FİKRİ ve EDEBİ YÖNÜ
TEVFİK FİKRET FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANAT ANLAYIŞI MADDELER HALİNDE ŞAİR VE YAZAR, TEVFİK FİKRET EDEBİ KİŞİLİĞİ, TEVFİK FİKRET FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANAT ANLAYIŞI MADDELER HALİNDE, TEVFİK FİKRET SANAT ANLAYIŞI, TEVFİK FİKRET ESERLERİ,


TEVFİK FİKRET (1861— 1915) TÜM SERVET- FÜNUN SANATÇILARIN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ İÇİN TIKLAAAA
 • Asıl ismi Mehmed Tevfik olan şair ve öğretmen Tevfik Fikret, 24 Aralık 1867'de İstanbul'un Kadırga semtinde doğdu
 • Recaizade tarafından Servetifünun dergisinin başına getirilir
 • Servet-i Fünun edebiyatının en önemli şairidir.
 • Önceleri sanat için sanat, sonraları toplum için sanat anlayışını savunmuş ve buna uygun eserler vermiştir.
 • Servet-i Fünun topluluğunun dağılmasından sonra yazdığı şiirlerde toplumsal konulara yönelir. Bu şiirlerinin ana teması "hürriyet" ve "medeniyet"tir.1901'den sonraysa yöneldiği toplumsalcı nitelikteki şiirlerini topladı.
 • Toplumsal ve siyasal ortamı Han-ı Yağma, 95’e Doğru, Balıkçılar, Haluk’un Bayramı, Tarih-i Kadim, Promete, Sis gibi şiirleriyle eleştirmiştir. 
 • SİS (şiirin tahlili için tıklayınız) şiirinde İstanbul'a nefretini dile getirmiştir.
 • Karamsarlığı ve iç dünyasındaki çalkantıları şiirlerinde öne çıkmıştır. 
 • Serbest müstezatı şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. 
 • Aruzla Türkçeyi, şiirle düz yazıyı başarıyla kaynaştırmayı bilmiştir 
 • Beyit ve mısra bütünlüğünü kırmış, anlamı birkaç dizeye yaymıştır.
 • Nazmı nesre başarıyla yaklaştırmış, manzum hikayeler yazmıştır. 
 • Şiirlerinde noktalama işaretlerine, biçimsel mükemmelliğe, tasvire önem vermiştir. 
 • “Yağmur” şiirinde olduğu gibi şiirin içeriğine uygun aruz kalıplarını seçmiş ve kullanmıştır. 
 • Şiirlerinde parnasizmden etkilenmiştir.

ESERLERİ
Rübab-ı Şikeste (1900-1984)
Haluk'un Defteri (1911-1984)
Rübabın Cevabı (1911-1945)
Şermin (1914-1983)
Tarih-i Kadim (1905)
Son Şiirler (1952. Yay. Haz. Cevdet Kudret)

TÜM SERVET- FÜNUN SANATÇILARIN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ İÇİN TIKLAAAA

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk