sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Babür Şah edebi kişiliği ve eserleri HAYATI SANATI BABÜRNAME

Babür Şah edebi kişiliği ve eserleri BABURSAH EDEBI KISILIGI HAYATI ESERLERI, Babür Şah edebi kişiliği ve eserleri, Babür Şah KIMDIR FIKRI EDEBI YONU, ŞAİR VE YAZAR, Babür Şah KİMDİR ESERLERİ, 


Babür Şah Edebi Kişiliği ve Eserleri

  • Zahirüddin Babür Şah, 14 Mart 1483’te Fergana’da doğdu. 
  • Timur’un torunlarından Ömer Mirza’nın oğludur. 
  • Çağatay edebiyatının Ali Şir Nevai’den sonraki en büyük ismidir. 
  • Babürname dünyaca ünlü bir eserdir. 
  • Türkçenin farklı coğrafyalarda konuşulmasına katkıları olan Babür Şah, güzel sanatlara düşkün bir devlet adamıydı. 
  • Hat sanatında hatt-ı Babüri diye bilinen bir tarzı icat etmiştir.  
  • ESERLERİ ŞUNLARDIR:

Babürname: Babür’ün en ünlü eseri Vekayi adıyla bilinen hatıratıdır.

Babür Divanı

Aruz Risalesi: Aruz veznini ve nazım biçimlerini Farsça ve Türkçe örnekler vererek açıkladığı eseridir.

Mübeyyen: Hanefi fıkhıyla ilgili konuları mesnevi biçiminde fe’ilâtün mefâ’îlün fe’ilün ölçüsüyle anlattığı bu eserini çocukları Hümayun ve Kâmran’a öğüt amacıyla yazmıştır.
Risale-i Validiyye: Ubeydullah Ahrar’ın sufi ahlakıyla ilgili eserinin mesnevi biçimindeki uyarlamasıdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk