sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TÜRKÜLERİN ÖZELLİKLERİ TÜRKÜ NAZIM BİÇİMİNİN ÖZELLİKLERİ,

  1. Türkülerin özelliklerini defterinize yazınız.
  • Türkülerde konu zenginliği vardır. Aşk, ayrılık, ölüm, tabiat, kahramanlık, güzellik başlıca konularıdır.
  • Hecenin yedili, sekizli en çok da on birli kalıplarıyla yazılırlar.
  • Türküler genelde dörder mısralı bentlerden oluşur.
  • Bazıları koşma şeklindedir.
  • Bazı türkülerde her bendin sonunda aynı dize veya dizeler tekrarlanır. Bu tekrarlanan dizelere nakarat (kavuştak) adı verilir. Nakaratların völçüsü bazen ana bentlerin ölçüsünden ayrı olabilir.
  • Türkülerin kafiye örgüsü genelde şöyledir: “aaab cccb dddb”, “aaabb cccbb dddbb” veya “aaabcc dddbcc eeebcc” şeklindedir.
  • Türküler ait oldukları bölgelere göre adlar alırlar.
  • Genelde anonimdirler ama söyleyeni belli olan türküler de vardır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk