sponsorlu reklam Admatic -sponsor

ŞEYHOĞLU MUSTAFA FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANAT ANLAYIŞI

ŞAİR VE YAZAR, ŞEYHOĞLU MUSTAFA EDEBİ FİKRİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANAT ANLAYIŞI, ŞEYHOĞLU MUSTAFA EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ MADDELER HALİNDE, EYHOĞLU MUSTAFA KİMDİR,  ŞEYHOĞLU MUSTAFA EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ MADDELER HALİNDE...


  • 14.yüzyılın şöhretli mesnevi yazarıdır.
  • Edebi yönü çok kuvvetlidir.
  • Nesir alanında da oldukça ustadır.
  • Eserlerini Türkçe ile yazmanın güçlüğünden şikayet eder.
  • İran edebiyatının önde gelen isimlerinden ve özellikle bunlardan Ferîdüddîn Attâr ve Senâî’nin, Şeyhoğlu’nun edebî kişiliğinin oluşumunda önemli rol oynamıştır.
  • “Şair, Hurşîd ü Ferahşâd’da, o zamana kadar birmesnevide bulunması belirlenmiş hususların hiçbirisini ihmal etmemiştir.
  • Şeyhoğlu Mustafa, (edebiyat fatihi'nden alıntıdır.orijinaline bakın,farkı görün)Şehnâme’den aldığı epizot ve motiflere başka kaynaklardan ve özellikle Türk tarihi ve geleneklerinden ilâveler yaparak bunları yerli yerine koymuş, olayın bütün inceliklerini nazımla söylemiş ve bu uğurda büyük emek harcamıştır. Eserin hacmi (7903 beyit) yanında, her beytine büyük özen göstermiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk