sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Milli Edebiyat ve Milliyetçi Edebiyat Nedir

Milli Edebiyat ve Milliyetçi Edebiyat Nedir

Bu iki kavram iç içe geçmiş ve birbirinden kesin çizgilerle ayrılması mümkün olmayan tanımlamalardır. Türk edebiyatında II.Meşrutiyet ile başlayan kısmi toplumsallaşma ve özgürlük, beraberinde çeşitli düşünce akımlarını da getirmiştir  Batıcılık, Osmancılık, İslamcılık ve Türkçülük akımları, edebiyata yeni bir yapılanma getirmiştir. Milli Edebiyatın oluşmasına zemin hazırlayan düşünce akımı Türkçülük akımıdır. Milli Edebiyatın temel ilkesi eserlerde “milli dil, milli vezin, milli konular” üzerine bina etmiştir. Bu anlayışla yola çıkan Milli Edebiyat bünyesine daha sonraları Türk tarihinden seçilmiş konular da eklenmeye başlamıştır.
Orhun Abideleri’nden başlayan Türk tarihi ve edebiyatı bir anda yazarlarımızın ilgi odağı olmuş, eski Türklerin kültürü, dili, edebiyatı başlıca konular arasına girmiştir. İşte “Milliyetçi Edebiyat, Türkçe Edebiyat” kavramları böylece kullanılmaya başlanmıştır. Bu akım Mehmet Emin Yurdakul’un öncülüğünde edebiyatımızda ilk yansımalarını ortaya koymuştur.

MİLLİ EDEBİYAT, MİLLİ EDEBİYAT MİLLİYETÇİ EDEBİYAT KAVRAMLARI, Milli Edebiyat ve Milliyetçi Edebiyat Nedir, MİLLİ MİLLİYETÇİ EDEBİYAT NEDİR, 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk