sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Gelecekten Söz Eden Anlatım Özellikleri Düşsel Anlatımın Karşılaştırılması

Gelecekten Söz Eden Anlatım Özellikleri
 •  Gelecekten haber veren anlatım yöntemidir.  Bu anlatımın kullanıldığı metinler, geleceğe yöneliktir.
 • Gelecekten söz eden anlatımda yazar, daha sonra gerçekleşecek olaylar ve durumlarda ilgili tahminleri ortaya koyar.
 • Gelecekten söz eden anlatımı, yazarın hayal dünyası belirler. Yazar, neyi anlatmak istiyorsa onu anlatır. Yazar, bu anlatımda yaşamla bağı hiç bulunmayan bir olayı anlatabileceği gibi, yaşanabilecek bir olayı da dile getirebilir.
 • Örneğin bir romancı, kaleme aldığı bir romanda, gelecekten söz eden anlatım rahatlıkla kullanabilir. Roman kahramanlarının gelecekle ilgili planlarını ya da romanda geçen olayların geleceğe bakan yönlerini anlatıma aktarır.
 • Gelecekten söz eden anlatımda bilimsel veriler yer alabilir. Ancak bu verilerlin kimleri bilim kurgusaldır. Yani yazarın kendi kehanetiyle yakından ilgilidir bu veriler.
 • Gelecekten söz eden anlatımlarda, henüz gerçekleşebilir nitelik taşıyan ya da gerçekleşmesi  istenen şeyler dile getirirler.
 • Unutmamak gerekir ki gelecekten söz eden anlatım var sayım üzerine kuruludur. Yani ortada henüz gerçekleşmemiş bir durum yoktur. Bu yüzden bu tür anlatımlarda “belki, ihtimal, olabilir, farz edelim”   gibi tahmin bildiren sözcükler kullanılır. Ayrıca gelecekten söz eden anlatımda, fiiller ya gelecek zaman kipiyle çekimlenir ya da fiil başka bir kipte olsa bile gelecek zaman kipi anlamı taşır.
 • Gelecekten söz eden anlatım, daha çok, “roman, hikaye, tiyatro, şiir, deneme”  gibi yazı türlerinde kullanılır.

Gelecekten Söz Eden Anlatım ile Düşsel Anlatımın Karşılaştırılması

 • Gelecekten söz eden anlatımda da, düşsel anlatımda da kişinin kendi hayal dünyasındakiler vardır. Yani kişi, her iki anlatımda da kendi zihninden geçenleri dile getirir.
 • Gelecekten söz eden anlatımda gerçeklerden yola çıkılarak tahmine dayalı bir anlatım yolu benimsenir. Yani gelecekten söz eden anlatım gerçeğe daha yakındır.
 • Düşsel anlatımda ise gerçeklikle ilgisi olmayan, kumruca olaylar, kişiler, zamanlar anlatırlar. Sonuçta düşsel anlatım yer aldığı metinin gerçekle bire bir bağı yoktur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk