sponsorlu reklam Admatic -sponsor

AHMET HAŞİM FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANATI ESERLERİ

AHMET HAŞİM EDEBİ FİKRİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANATI ESERLERİ, AHMET HAŞİM EDEBİ KİŞİLİĞİ SANAT ANLAYIŞI ESERLERİ, ŞAİR VE YAZAR, AHMET HAŞİM  KİMDİR ESERLERİ HAYATI, 


AHMET HAŞİM(1884-1933)
 • *Fecr-i Âti topluluğunun en güçlü şairidir.
 • *Şiirlerinde musiki de vardır.
 • *Empresyonizm ve sembolizmin etkisiyle şiirler yazar.
 • *Ona göre şiir, anlamın ve ahengin uyumundan doğar.
 • *Ahenk kavramına büyük önem verir.
 • *Sanatçıya göre gerçek şiir, nesre çevrilmesi mümkün olmayan bir şiirdir.
 • *Aruz ölçüsüyle yazan şairArapça ve Farsça sözcüklere de bolca yer verir.
 • *Haşim, anlamca kapalı olan şiirleri sever.
 • *Serbest müstezata ilgi duyar. Haşim’e göre şiirlerde “açıklık” ve “fikir” gereksizdir. Şiir, anlamınıokuyucudan almalıdır. Okuyucu kendi gücü oranında yorum yapmalıdır.
 • *”Piyâle” Haşim’in olgunluk dönemi şiirlerini kapsamaktadır.
 • *Bu dönemde hayat ve kadın karşısında kendisini yalnızlık içinde bulan sanatçının ruh yansımaları vardır.
 • *Ahmet Haşim, hece ölçüsünü musiki açısından yeterli görmez, serbest müstezatı Servet-i Fünûnculardan daha rahat kullanır.
 • Ahmet Haşim  hece  ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Hatta bu ölçüyü “Köylü Vezni” olarak nitelemiştir.
 • *Şiirlerinde tasvire yer veren sanatçı sıfatları da çok kullanır.
 • *Sembolizmin ahenk ve anlam kapalılığı ilkesinden; empresyonizmin izlenimlerinden yararlanır.
 • *Sanatçı, toplumsal sorunlara ilgisizdir. Şiirlerinin konusunu hüzün, yalnızlık, ölüm, aşk gibi bireysel konular oluşturur.
 • *Haşim’e göre şiir, musiki ile söz arasında; fakat sözden çok musikiye yakın bir dildir. Şiirlerin, açık ve anlaşılır olmasına karşıdır. Haşim; sarı, kırmızı, siyah renkleri kullanır.
 • *Şiirlerinde duygusallığa anlam kargaşalığına önem veren sanatçı nesirlerinde açık, yalın, anlaşılır bir üslupla karşımıza çıkar. Sanatçının fıkraları, edebi tenkitleri, gezi yazıları vardır. Ayrıca nesirlerinde sosyal konulara da ağırlık verir.

ESERLERİ 
ŞİİRLER: 
Göl Saatleri (1921)
Piyale (1926)

FIKRA VE SOHBET: 
Bize Göre (1926)
Gurabahane-i Laklakan (1928)

GEZİ: 
Frankfurt Seyahatnamesi (1933)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk