sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF TURK EDEBIYATI DERSI 2.DONEM 1.SINAV 2014-2015-2016,

PAD:                                                 SOYAD :                                            SINIF :                       NO:

CENGİZHAN  ANADOLU LİSESİ  10.  SINIF  TÜRK EDEBİYATI  T M  SINIFLARI  2. DÖNEM  ORTAK  1. YAZILI SINAVI


Birinci ve ikinci sorular aşağıdaki mısralarla ilgilidir.                                                                                                               
Arızun yadıyla nemnak olsa müjganım no’la                     arızın yadıyla : yanağını hatırlayarak / nemnak : ıslnasa
Zayi olmaz gül temennasıyla virmek hara su                     zayiolmaz : boşa gitmez / temenna : istemek /har : diken   

Suya virsun bağban gülzarı zahmet çekmesün                   bağban : bahçıvan   ,/  gülzar : gül bahçesi /  tek : gibi
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su                    müjgan : kirpikler


                                                                 FUZULİ
 1Yukarıdaki  şiirin nazım şeklini söyleyerek , kafiye  çeşitlerini bulunuz.  (10 p)2. Yukarıdaki şiiri günümüz Türkçesine çeviriniz ,söz sanatlarını bulunuz ve kısaca şerh ediniz.  (15 p) 
                                             CEVABI ARKAYA YAZINIZ
3.  Aşağıdaki  boşlukları doldurunuz. (10 p)
Şarkı türünün en güzel örneklerini 18 . Asırda………………..  vermiştir.
Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ………………………………denir.
Siham-ı  Kaza  Nefi’nin ………………………………türündeki eseridir.
…………………………..divan şiirinde beş dizelik bentlerle kurulan nazım şeklidir
Ruba inin bizim  Edebiyatımızdaki  en önemli temslicisi……………………..dir
…………………………Divan  Edebiyatına  Türkler tarafından kazandırılan türlerden biridir
…………………Tekke Edebiyatı nazım şekli inançlardan alaylı bir şekilde bahseder.
Kanuni Mersiyesini ………………………yazmıştır.
Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere …………………………denir.
Fuzuli ve Baki …………………..asrın en önemli divan şairleridir.
(10 p)4. Makalat’ın kim tarafından yazıldığını belirterek eserde karşılaştırılan  yargıları aşağıdaki  tabloya yazınız.
Olumlu Yargılar
                               


Olumsuz Yargılar


(5 p)5Aşağıdaki Edebi türlerin hangi ikisinde  karakterler kurmacadır ve olay zinciri yoktur. (iki şık işaretle)
    
 A) Mesnevi           B) tuyuğ       C)  Nasrettin Hoca Fıkraları       D) Gazel             E )  Deneme   f) şarkı
(10 p)-6 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına yazınız.
(    )Dede Korkut Hikayeleri Dede korkut tarafından yazılmıştır.
(    )Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.
(    )Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur.
 (    )Divân Edebiyatında anlamdan çok söyleyişe önem verilir   
(    )Makâlat. Ve Manku’t Tayr  öğretici metinlerdir                  
  (10 p) 7. Aşağıda bir bölümü verilen terkib-i bent metninde sosyal hayatla ilgili hangi konular ve uyarılar
 dile getirilmiştir?
Dünya Talebiyle kimisi halkun emekte                                      Yok derdine  bir çare ider Mir ü gedadan
Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte                                       Sen çektüğün alamı gerek sakla gerek de….,

Kelimeler :   derdine  bir çare ider Mir ü gedadan :  derdine ne beyden ne fakirden bir çare yoktur.
                 Alam :  elemler
                                                                  CEVABI ARKAYA YAZINIZ
  (10 p) 8. Nasrettin Hoca fıkralarının genel özelliklerini  yazınız. ( beş madde)
                                      CEVABI ARKAYA YAZINIZ
 

  (20 p) 9.    Aşağıdaki tabloyu konu başlıklarına  uygun  olarak  doldurunuz
                                                                      
NAZIM BİÇİMİ
NAZIM BİRİMİ
UYAK DÜZENİ
KONUSU (TEMA)
GAZEL
1p

1p
2p
KASİDE
1p

1p
2p
RUBAİ
1p

1p
2p
ŞARKI
1p

1p
2p
TERKİBİ BENT
1p

1p
2p
.                                                                                                                       
 Başarı hakkınız olsun’’                              

                                                                                                                                            Abdullah AĞIRTMIŞ / Türk Edebiyatı   Öğretmeni  /2014

                                                                               1O EDEBİYAT CEVAP ANAHTARI  TM
Birinci ve ikinci sorular aşağıdaki mısralarla ilgilidir.                                                                                                       
Arızun yadıyla nemnak olsa müjganım no’la                     arızın yadıyla : yanağını hatırlayarak / nemnak : ıslnasa
Zayi olmaz gül temennasıyla virmek hara su                     zayiolmaz : boşa gitmez / temenna : istemek /har : diken   
Suya virsun bağban gülzarı zahmet çekmesün                   bağban : bahçıvan   ,/  gülzar : gül bahçesi /  tek : gibi
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su                    müjgan : kirpikler  1Yukarıdaki  şiirin nazım şeklini söyleyerek , kafiye  çeşitlerini bulunuz.  (10 p)
KASİDE :     AA XA       hara su / gülzara  su      
     A su : REDİF /  AR : TAM KAFİYE
2. Yukarıdaki şiiri günümüz Türkçesine çeviriniz ,söz sanatlarını bulunuz ve kısaca şerh ediniz.  (15 p) 
         KİRPİKLERİM SENİN  YANAĞININ ANIMSAMAKLA ISLANSA NE OLUR
GÜL UMARAK DİKENE VERİLEN SU ZAYİ OLMAZ
BAHÇEVAN GÜL BAHÇESİNİ SUYA BOĞSA BİLE
SENİN YÜZÜN GİBİ BİR GÜL AÇILMAZ  VERSE DE BİN GÜLBAHÇESİNE SU
BİRİNCİ BEYİTTE TENASÜP 
2. BEYİTTE TEŞBİH    
 HZ MUHAMMED GÜLE BENZETİLEREK YÜCELTİLMİŞ…….                         
3.  Aşağıdaki  boşlukları doldurunuz. (10 p)
Şarkı türünün en güzel örneklerini 18 . Asırda…NEDİM vermiştir.
Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ……FAHRİYYE   denir.
Siham-ı  Kaza  Nefi’nin …HİCİV  türündeki eseridir.
…………MUHAMMES    divan şiirinde beş dizelik bentlerle kurulan nazım şeklidir
Ruba inin bizim  Edebiyatımızdaki  en önemli temslicisi…YAHYA KEMAL dir
……ŞARKI / TUYUĞ  Divan  Edebiyatına  Türkler tarafından kazandırılan türlerden biridir
……ŞATHİYYE Tekke Edebiyatı nazım şekli inançlardan alaylı bir şekilde bahseder.
Kanuni Mersiyesini …………BAKİ   yazmıştır.
Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere …MAZMUN denir.
Fuzuli ve Baki ……16.  asrın en önemli divan şairleridir.
(10 p)4. Makalat’ın kim tarafından yazıldığını belirterek eserde karşılaştırılan  yargıları aşağıdaki  tabloya yazınız.
Olumlu Yargılar
      AKIL                         
UTANMA  HAYA
İLİM
Olumsuz Yargılar
ÖFKE
AÇGÖZLÜLÜK
HASET

HACI BAYRAM V.
5. ..  Aşağıdaki Edebi türlerin hangi ikisinde  karakterler kurmacadır ve olay zinciri yoktur. (10 p)
  A) Mesnevi           B) tuyuğ       C)  Nasrettin Hoca Fıkraları       D) Gazel                     E )  Deneme   f) şarkı
(10 p)-6 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına Y yazınız.
(   Y )Dede Korkut Hikayeleri Dede korkut tarafından yazılmıştır.
(  Y  )Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.
(   D )Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur.
 (   D )Divân Edebiyatında anlamdan çok söyleyişe önem verilir   
(   D )Makâlat. Ve Manku’t Tayr  öğretici metinlerdir                  
7.. Aşağıda bir bölümü verilen terkib-i bent metninde sosyal hayatla ilgili hangi konular ve uyarılar
 dile getirilmiştir? (10 p)
Dünya Talebiyle kimisi halkun emekte                            Yok derdine  bir çare ider Mir ü gedadan
Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte                                       Sen çektüğün alamı gerek sakla gerek de….,
Kelimeler :   derdine  bir çare ider Mir ü gedadan :  derdine ne beyden ne fakirden bir çare yoktur.
                 Alam :  elemler
BİRNCİ BEYİTTE :  EMEK HALK ZEVK ……2. BEYİT :  ZENGİNLİK VE FAKİRLİK
      
(10 p) 8. Nasrettin Hoca fıkralarının genel özelliklerini  yazınız. ( beş madde)
      DÖNEMİNE AİT TOPLUMSAL ÖZELLİKLER VARDIR
 GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜRÜR
SÖZLÜ EDEBİYAT GELENEĞİN EBAĞLIDIR.
MİZAH ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE GELİŞMİŞTİR
KISA VE ÖZ ANLATIMA SAHİPTİRLER                                                 www.sorubak.com
9.    Aşağıdaki tabloyu konu başlıklarına  uygun  olarak  doldurunuz (20 p)
                                        Nazım birimi                      Kafiye  Düzeni            konu  ( tema )
Gazel
1  BEYİT

1p AAXA

2AŞK SEVGİLİ TASSAVVUF

Şarkı

 1p  BENT
1p AAAA  BBBA
CCCA
2SEVGİLİ
ZEVK EĞLENCE
rubai

1p DÖRTLÜK
1p AAXA
4 felsefe tasavvuf
kaside

1p BEYİT

1p AA XA

2p  övgü yalvarma naat

TERKİBİ BENT
1Pbent ( beyit)
1Paaxa
2psosyal felsefi meselelr
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk