sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa 149,

Türk Edebiyatı 10 Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149

10 edebiyat cevapları, 10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10. SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI NOVA YAYINLARI, 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa 149, 

Anlama Yorumlama


9. Şair, “Yayla çiçeği kokuşlu / Kokar Elif Elif diye” dizelerinde halkın beğenisini göz ardı etmeden,

kişisel değerlendirmesini soyut olanla birleştirerek sevgilisini tasvir etmektedir. Şiirden bu tarz başka 
örnekler verini 

z.


YAVRU BALABAN BAKIŞLI


10. Şiiri yorumlayınız ve şiirin sizde uyandırdığı duyguları açıklayınız.
ŞİİR BİR SEVGİLİNİN DOĞADAKİ GÜZELLİKLERLE NE DERECE NAİF VE ETKİLİ ANLATILABİLECEĞİNİ SEZDİRİYOR..


11. a) Karacaoğlan hakkındaki araştırmanız ve okuduğunuz eserden hareketle şairin edebî ve
fikrî özelliklerini aşağıya yazınız.
Edebî ve fikrî yönü:..

b) Semai adlı şiirle Karacaoğlan arasında bağlantılar kurulabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız
sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.


ANLAMA -YORUMLAMA
1. Okuduğunuz aşık tarzı halk şiirlerinden hareketle bu şiirlerin oluşmasını sağlayan zihniyet
hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.2. a) “Koşma, semai, varsağı, destan, güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt” hakkında edindiğiniz 
bilgileri hazırladığınız sunumla arkadaşlarınıza aktarınız.
b) Âşık tarzı halk şiirini mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temalarına göre gruplandırınız. Tespitlerinizi 
tahtaya çizeceğiniz bir şema üzerinde gösteriniz.
3. Gamze nedir? Neden sineye batar? Gamzenin halk ve divan şiirinde neyin sembolü olduğunu
açıklayınız.

3)Gamze, “yan bakış” anlamında kullanılan bir imgedir. Divan şiirinde sıkça kullanılmıştır. Sevgilinin yan bakışı aşığın sinesini yaralayan bir dikene benzetilir. Divan ve halk şiirinde gamze, sevgilinin umursamazlığının sembolü olarak kullanılır.
4. “Olvido” şiirinden alınan dizeleri okuyunuz. Okuduğunuz şiiri, sınıfa getirdiğiniz divan edebiyatı 
şiirlerini ve Karacaoğlan’ın semaisini ses, ahenk ve yapı bakımından karşılaştırınız. Sonuçları sözlü 
olarak ifade ediniz.Olvido
...
Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir
İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı
Hatırlar bir gün camı açtığını
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu
Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı
Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir.
...
Ahmet Muhip Dıranas
5. Sözlü edebiyat geleneği içinde halk şairinin yeri neresidir? Araştırmalarınız ışığında düşüncelerinizi
sözlü olarak ifade ediniz.
6. Halk şairleri başka şairlerin eserlerini de nakleder. Yaptığınız araştırmalar sonucunda öğrendiğiniz
halk şairi kavramından da hareketle bu konudaki düşüncelerinizi sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
7. “Halk şairleri ve kalem şairleri” hakkındaki araştırmanızın sonucundan yararlanarak bunların
iletişim tarzındaki farklılıkların neler olduğunu açıklayınız.

DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki yargılardan hangisi Karacaoğlan’ın semaisinin özelliklerinden değildir?
A) Şiir, sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Âşık, Elif’i diğer güzellerden üstün bulur.
C) Şiirin nazım birimi dörtlüktür.
D) Şair, Elif’in aşkından deliye dönmüştür ve her yerde onu arar.

E) Şair, tabiattaki olaylarla Elif arasında bağlantı kurar.


10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk