sponsorlu reklam Admatic -sponsor

SIFATLAR KONU TESTLERİ 40 SORU

SIFATLAR KONU TESTLERİ 40 SORU 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A) Şimdi niye susar bu yaşlı dünya?
B) İşitmeyi dilediği ses ona ne gün ulaşmış?
C) Hayat, uğultularla kendisini niçin yok sayıyor?
D) Kimse anlatmadı mı ona yaşamın güzelliğini?
E) Ne kalacak benden gelecek zamanlara?

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelenmiştir?
A) Bozuk, kıvrımlı, çatalsı sözleri hatırlıyorum.
B) Bir ağaca bakarak geçirdim bütün günümü
C) Tutamadığım dünyayı seyrediyorum bir köşeden
D) Tutmayı hayal bile edemem o güzel dünyayı
E) Sonra beyaz kumaşı da yırttım, sarı örtüyü de

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A) Bir kuş mu var köşede, kendisine bakan?
B) Masanın olmadığı bir odada nasıl çalışabilirdi?
C) Yabancı bir mekâna yerleştirilmiş eşyalarına tek tek niçin baktı?
D) Nasıl akşamda söndürülmüş karşı evin ışığı?
E) Müzisyen bir komşusunun olacağını söylemiş miydi?

4. Çok (I)ince, çok (II)duygulu bir insan olan şair, (III)kızgın bir anında, (IV)olmadık bir gaf yapmış ye bu gaf da (V)ona hayli pahalıya mal olmuştu.
Yukarıdaki cümlede alt çizili sözcüklerden hangisi, tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A) N’oldu bunca hukukumuz ellerim?
B) Hangi sulara girip çıktınız ellerim?
C) Nasıl kullanayım ellerim sizi?
D) Benim İstanbul bakışlım sazdan mı geliyorsun?
E) Felek bitmedi mi işlediğin nakışlar?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük bir ad tamlamasının sıfatıdır?
A) Tuhaf bir yaz gecesi dolaşıyor dışarıda bu akşam.
B) Bulutların arasından kanlı bir orak gibi görünüyor hilal.
C) Hiçbir şey yerli yerinde değildi o akşam.
D) Geceye toz gibi dağılan sessiz bir yağmur yağıyordu.
E) Doğan günden beklediğim bir şeyler vardı bugün.

7. (I)Öyle (II)geniş (III)kapsamlı bir hukuk kavrayışı ve (IV)büyük sentez yeteneği ki, (V)bütün olayları hep yukarıdan el atarak değerlendirmiş, onları tarih içindeki yerine oturtmayı adet edinmişti.
Yukarıdaki cümlede, numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?
A) Sen, bahçelerin güneşli kapılarından geçtin
B) İnce bir ruh, kötülük önünde direnirdi
C) Yüce güneşin tahtına sığınır ölümler
D) Merhametli insanları unutmaz toplum
E) Engin denizlerde çırpınır kuşlar, balıklar

Güzel adamdı babam
Hafif kemerli kibar bir burun, geniş bir alın
İnce, kumral bıyıklı hoş bir ağız
9. Yukarıdaki dizelerde “bir” sözcüklerinin dışında kaç adet sıfat kullanılmıştır?
A) 5   B) 6   C) 7   D) 8   E) 9

10. Onun bir başka belirgin yanı da, (I)genç yetenekleri geliştiren (II)iyi bir hoca oluşuydu. (III)Birçok genç, ilk olarak sahneye (IV)onun yanında adım attılar. Onlara (V)tatlı dille çok şeyler öğretti.
Yukarıdaki parçada numaralanmış bölümlerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden ayrı türde kullanılmıştır?
A) İstanbul’da bir sonbahar masalı gibi sürünüyor gece
B) Gecikmiş kuşların kanatları, karanlığı bir bıçak gibi yarar.
C) İnce yağmurlara kapılıp dağlara doğru yürümelisin.
D) Sonbaharın tüm olumsuz çağrışımlarını unutuyorsun.
E) Yeni bir güne başlar gibi bir mevsime daha giriyorsun.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?
A) Araya araya bulsam senin güzel izini
B) Torunların dört yana, kol kol gitsin
C) Güzel senin türlü türlü derdin var.
D) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
E) Burcu burcu kokar bu yaz akşamları

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatına yer verilmiştir?
A) Simsiyah, ince bir tel vardı çocukların ellerinde
B) Sonra kahvede sıcak bir şey içmiştim.
C) Bir yatırın türbesinin yanında duraklamıştım.
D) Kitapların içinde kurutulmuş menekşe yapraklan vardı.
E) Bir kadın ve yanında iki çocuk pencerenin önünden geçmişlerdi.

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Dışarıda bir rüzgâr esiyor.
B) Esinti kimi zaman uğultuya dönüşüyor.
C) Uyuyan toprağı kim uyandırdı?
D) Kefeni yırtılan bir ölü müydü?
E) Karanlık odada oturmak en iyisi.

15. Toprak (I)bir kez uyanırsa, (II)bütün (III)bu önlemler, (IV)kâğıttan şatolar (V)gibi devrilmeyecek mi?
Numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

16. Böylece, (I)oluşturulan park, sade (II)coğrafi bir park olarak kalmaz, ayrıca (III)güzel bir (IV)huzur ve (V)vefa parkı da olur.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve IV.   E) IV. ve V.

17. Teklif kabul görürse, (I)elbet (II)uzman ve (III)bilgili heyetlerce (IV)daha (V)ayrıntılı bir şekilde düşünülür.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi türce özdeştir?
A) I. ve II.   B) III. ve IV.   C) IV. ve V.   D) I. ve IV.   E) I. ve III

18. Adını (I)titizce saklayan bir sokak buldum. (II)Şimdi söyleyemem (III)hangi alanın arkasında, oradan (IV)geçerken (V)hep seni düşünüyorum.
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

19. Küçük kafatasımda (I)gümbür gümbür atıyor (II)geniş hafızam; (III)o yazların karanfil (IV)sesli sıcaklığı sürüyor; (V)göçebe bulutlar beyaz turnalar peşindedir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir tamlama kullanılmıştır?
A) Kalbe saplıyorum şu lanetli dili
B) Sıcaklık duygusu vermişti bana yıllarca
C) Bitirmelisin uzaklaşan arkadaşlıkları
D) Kalmazdı defterimde tek bir isim
E) Uğurlu tülbentler sallardı yoldan geçenlere

21. Kendi çocukluğundan da (I)sevimli bir çocukluk bağışlanmış, (II)gür saçlı(III)temiz tırnaklı, konuşmasını tamamlayan güzellikte (IV)dişli bir çocuktu.
Sıfat tamlamasının sonuna -lı eki getirilir ve meydana gelen birlik bir ismin sıfatı yapılır. Bu yolla oluşmuş birliklere “kurallı birleşik sıfat” denir.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış söz öbeklerinden hangi ikisi, bu kurala göre oluşmuş bir kurallı birleşik sıfattır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve IV.   E) I. ve III.

22. Seçilebilmesini sağlayan, siyah (I)çizgileriydi. Bir de mavi gözleri. Ölümünden (II)önceki son görüntüsüymüş. (III)Yakın bir (IV)gelecekte (V)benzerleri de yok olacakmış.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi adlaşmış sıfat görevindedir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) III. ve V.

23. (I)İyi güldestelerde (II)iyi seçilmemiş şiirler de olabilir. Fakat genel olarak (III)iyi şiirlerden kurulur, (IV)iyi şiirlerin yanında yazarın (V)iyi bir esprisi de yer alır.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, adlaşmış sıfat değildir?
A) Sesi çıkması gereken birçok insan sesini kaybetti.
B) Korkaklar, kendi korkularını bulaşıcı hastalık gibi taşır.
C) Alçaklar, hayatın karanlığından beslenmek ister.
D) Çocukların başlarını okşamalı, gençlere gülümsemeli
E) Biri zalimlere “hayır” diye haykırmalı bir gün.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) adlaşmış sıfatı göstermek amacıyla kullanılmıştır?
A) Öyküsünün oluşma serüvenini, nasıl öykü yazdığını anlatır.
B) Edebiyat heveslisi genç, yazara çeşitli sorular sorar.
C) Âmâ adam, birine bağırırken yazar da adamı düşünmeye başlar.
D) Acaba kör etrafını havasından, gürültüsünden mi anlıyor?
E) Sait Faik hiçbir okula, görüşe, inanca bağlı değildir.

CEVAP ANAHTARI
1-B 2-A 3-D 4-E 5-B 6-A 7-A 8-B 9-E 10-D 11-A 12-C 13-A 14-C 15-E 16-E 17-D 
18-C 19-A 20-B 21-B 22-D 23-B 24-A 25-B1.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlaya­nından önce söylenmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Vücut ikliminin sultanı sensin
B) Efendim, derdimin dermanı sensin
C) Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner
D) Rengini söyle yüreğindeki derdin
E) Aşkın sesi yine böyle duyulacak

2.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamla­nanı arasına tamlananın sıfatı girmiş bir ad tamla­ması vardır?
A) Birbirine benzer bütün ara istasyonlar
B) Hatıralar tarihin küllerini savurur
C) Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner
D) Dinleyelim içimde serinleyen kederi
E) Gökyüzünün başka rengi de varmış

3.   Çekim eki alarak adlaşmış bir sıfat aşağıdaki cümle­lerin hangisinde ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?
A) Çocukken, gün bitti mi bir köşede ağlardım.
B) Kaybedilenler insanlara olduğundan değerli görünür.
C) Bayram sabahları bayramlıklarını giymiş temiz ço­cuklara gıptayla bakardım.
D) Oldum olası mavinin her tonu hoşuma gider.
E) Çocuklarımıza iyiyi, güzeli görmeyi öğretelim.

4.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelendirilmiştir?
A) Yüzünde uzak sevgilerin derin ayrılığı
B) Mavi gözlü ihtiyar balıkçı gencelir, küçülür
C) Boy boy göçlere bağrını açan konak
D) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede
E) Önümüzde şarkın o kar yüklü damları

5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düş­müş isim tamlaması vardır?
A) Dinleyiciler, konuşmacının sözünü kestiler.
B) Arkadaşı biraz önce beni aramış.
C) Sınavı kazanamayan çocuğa çok üzüldüm.
D) Bütün gün evde ders çalıştım.
E) Umut, ekmeğidir fakir insanların.

6.  Sana bir avuç topraktaki korkunç kudreti göstereceğim.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?
A) Sıfat tamlaması vardır.
B) Ad tamlaması vardır.
C) Yapım eki almış birden çok sözcük vardır.
D) Bir söz öbeği belirtili nesne olarak kullanılmıştır.E) Dolaylı tümleçte ünlü değişimi olmuştur.

7.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim ya da sıfat tamlaması kullanılmamıştır?
A) Selâm sonsuzluğun aydınlık bahçesinden
B) Masalların altın beşiğinde uyumuş
C) Işıktan kuşları bir akşam seherinin
D) Uçuyor duran bir anın havasında
E) Sen geleceksin diye böyle beklediler

8.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlayanıyla tamla­nanı arasında tamlananın sıfatı girmiş bir ad tamla­ması vardır?
A) Bir kömür gözlünün kahrını çekerim.
B) Ömrümde zararsız günümü bilmem.
C) Hiç tükenmez senin lütfün, keremin.
D) Uyandım kuşların ince sesine.
E) Yüce dağ başında garibana döndüm.

9.   Aşağıdakilerin hangisinde, tamlananı tamlayanın­dan önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Fazla hırsın sonu her zaman kötüdür.
B) Yokluğun onulmaz yarası büyüyor içimde.
C) Anılar gözümün önünde canlandı bir bir.
D) Gözü benden başkasını görmezdi annemin.
E) Annesine, özlemini dile getiren uzun bir mektup yazdı.

10.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat, bir isim tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Küçük penceremden yemyeşil bir orman görünüyor­du.
B) O tatlı ve güzel sesin sahibi bu kuş mu?
C) Küçük çocuğun yüzü acınacak haldeydi.
D) Uzun elbisesinin içinde daha zayıf görünüyordu.
E) Çelişkili sınav soruları hepsini zorluyordu.

11.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı tamlaya­nından önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması yoktur?
A) Sahibiyiz bu saatte denizin
B) Başındayım sanki bir mucizenin
C) Gözlerimde parıltısı bir bakır tasın
D) Kulaklarım komşuların ayak sesinde
E) Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un

12.   Aşağıdakilerin hangisinde, tamlayanı ile tamlananı arasına tamlananın sıfatı girmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuştuk.
B) Balkondaki kuşların sesiyle uyandım.
C) Çalışma hayatının zorluklarına artık katlanamıyormuş.
D) Miras konusundaki anlaşmazlığı çözümleyemediler.
E) Gençliğin eğitimine gereken önemi vermeliyiz.

13.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır?
A) Tüm yaşamlarıma çivilenmiş yokluğun
B) Ve garip bir ıslaklık top arabalarında
C) Bilmem kaçıncı durağında zamanın
D) Bütün günlerin kucağında ay aydın
E) Acı yalnızlıklar böler duygularımı

14.  Belirtili ad tamlamalarında tamlanan söylenmeyebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uyan bir örnek vardır?
A) Bana, derdin nedir, diye sordunuz mu hiç?
B) Bu dolaptaki gömlek senin değil mi?
C) Odadaki her şeyi çıkartıp odayı güzelce temizledim.
D) Öğle tatilinde kantinde oturur, ondan bundan konu­şurduk.
E) Arkadaşımın annesi komşuluk ilişkilerini çok önemserdi.

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden türemiş soyut bir isim, tamlayan olarak kullanılmıştır?
A) Bu akıllı çocuk da kimin?
B) Göz görmeyince gönül katlanır derler ya...
C) Bu acılı yemeği hemen alın masamdan.
D) Umut dönemiydi o günler, çabucak geldi geçti.
E) Duygusuz insanlara katlanmam demiyorum, katlana­mam.

Cevap Anahtarı:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
E
D
B
B
B
E
D
D
E
D
A
C
B
D


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk