sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Devletçilik ilkesi ülke ekonomisine ve halkına neler kazandırmıştır?

Devletçilik ilkesi ülke ekonomisine ve halkına neler kazandırmıştır?

 CEVAP: Devlet,ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının temel faktörüdür. Devlet bu alanlardaki faaliyetleri yürütmekle görevli ve geniş yetkilere sahiptir. Devlet; halk, ülke, egemenlik ve ülkü birliği öğelerinin bir araya gelmesi ile kurulan teşkilattır. Bir başka tanıma göre de belirli bir toprak üzerinde ülkü birliği etrafında birleşen insanların, bağımsız olarak bir yönetim altında örgütlenmeleridir.
 Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar:
-Türkiye’de ilk defa planlı ekonomiye geçilmiş, önemli yatırımlar devlet eliyle gerçekleşmiştir.
-Teknik eleman eksikliği giderilmiştir.
-Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıklar giderilmiş, Türk çiftçisine ürünleri en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sağlamıştır.
 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk