sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Osmanlı devletinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinin nedenleri nelerdir?

Osmanlı devletinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinin nedenleri nelerdir? • Kurulduğu bölgenin uç bölgesi olması ve Moğol baskısından uzak bulunması
 • Topraklarının tek elden yönetilmesi
 • (Merkezi yönetime sahip olması)
 • Fetih hareketleri için gerekli kuvveti kolayca bulabilmeleri
 • En baştan beri düzenli ve güçlü bir ordu kurma düşüncesine sahip olmaları ve bunu hayata geçirebilmeleri
 • Başarılı bir yerleşim siyaseti izlemeleri
 • Yönetimin gelişme döneminde tamamen Türklerin elinde olması (Bunun sonucunda çıkabilecek mutlak iç çatışmalar ve isyanların engellenmesi)
 • Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadelelere başlangıçta katılmamaları
 • Hıristiyan Bizans’a karşı gaza ve cihat duygusuyla hareket etmeleri
 • Kuruluş devri hükümdarlarının üstün özelliklere sahip kişiler oluşu
 • Bu hükümdarlarının üstün özelliklere sahip olması için yapılan eğitimlerin büyük bir ciddiyetle yapılması padişahların eğitilmesi
 • Bizans’ın Balkanların ve Anadolu’nun karışıklık içinde bulunması
 • Sürekli doğudan gelen Türkmen göçleriyle nüfusunun ve askeri gücünün artması Devletin izlediği siyasi politika
 • Sosyal Müesseselerin oldukça hızlı bir şekilde yapılması ve kendi kendilerine
 • yetecek kaynaklarının hazırlanması yoluyla devlete yük bindirmemesini sağlamak
 • Savaşlarda kazanılan ganimetler ile ekonominin oldukça iyi olması ve böylece
 • devlet gücünün artması
 • Ele geçirilen yerlerdeki insanlara iyi davranmak suretiyle onları isyana yönlendirmemek
 • Ana yurttan ele geçirilen yerlere Türk’ler gönderilip buraların belirli bir ölçüde
 • Türkleşmesini sağlamak
 • Ele geçirilen yerlerde asayişi sağlamak üzere büyük bir çaba harcamak düşman ailelerden birini oradan uzaklaştırmak ve buna benzer yollarla düzeni sağlamak
 • İlk hükümdarların İslam Dini’ne oldukça bağlı kalması ve buna bağlı olarak insanlara yapılan muamelenin iyi olmasını sağlayarak halkın güvenini kazanmaları
 • Padişahların her istediğini yapmamaları; onların da bazı nizamlara uymaları
 • Karar verirken padişahların tek başına düşünmek yerine ayrıca devletin ileri gelenlerine de danışmaları
 • Sağlam yapılı bir toprak idaresinin kurulması

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk