sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları yıldırım yayınları sayfa 105

SAYFA105
1.Aşağıdaki yargılar doğruiseayraçlagösterilenyerlere“D”,yanlışise“Y”yazınız.
(D)Fıkra yazarlığı, yazılan konuda bir uzmanlık gerektirir.
(D) Fıkralarda, konuyu ilginç kılabilmek için birtakım anektotlardan, atasözlerinden ve deyimlerden faydalanılır.
(D)  Fıkra türü,“kıssa”denilen eğlenceli hikâye tarzındaki“fıkra”dan farklıdır.
(Y)  Fıkralar, güncel olayların dışında da yazılır.
(Y)  Fıkralarda yazar, sosyal, politik, toplumsal bir meselede okuyucuyu ikna etmeye çalışır.
(Y)  Fıkra türü yazılarda belirli bir plan yoktur.

2.Aşağıdakicümlelerdeboşbırakılanyerleriuygunbiçimdedoldurunuz.
•Gazeteve dergilerin belirli sütunlarında, genel bir başlık altında, günlük olayları bir görüş ve düşünce
Çerçevesinde yorumlayan ciddi, eğlendirici kısa yazılara.......FIKRA..........denir.
•Fıkra türündeki yazılar...........GÜNCEL..........olaylarla ilgilidir.
•Tıpkı makaleler gibi fıkralar da......DÜŞÜNSEL ..nitelikli yazılardır.

3.Aşağıdaki cümlelerde verilenlerden hangisi fıkra türüne ait bir özellik değildir?
A)Genellikle gazete ve dergilerin belirli köşelerinde yayımlanır.
B)Gazetelerin birinci sayfasında yayımlanan fıkralara“başmakale”adıverilir.
C)Dili yalın ve etkilidir.
D)Güncel olaylarla ilgili yazılır.
E)Konu, ayrıntılara inilerek birtakım delillerle ortaya konur.

4.Aşağıdakilerden hangisi fıkra türüne ait özelliklerden biridir?
A)Fikirlerin bir kaynağa dayandırılması
B)Uzun ölçekli yazılar olması
C)Samimi bir havada yazılması
D)Gözleme dayalı olması
E)Kişisel görüş ve düşüncelerin bir kanıt göstermeksizin anlatılması

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam genişlemesi ile yan anlam kazanmış bir sözcük vardır?
A)O,hep aklı bir karış havada gezerdi.
B)Irmağın bizim köyden geçen kolu oldukça uzundu.
C)Kazandıklarını akıllı bir biçimde değerlendiremeyince sıkıntıya girdi.
D)Mevlâna’nın gönül pınarından su içtik.

E)Kurduğu hayaller birbir yıkıldı;ama o hâlâ dim diKayakta.


YILDIRIM YAYINLARI 11. SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, YILDIRIM YAYINLARI 11. SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI, 11. SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI, 11. SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, YILDIRIM YAYINLARI, 2014 2015 11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa , yıldırım yayınları 11.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,
11.SINIF YILDIRIM DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, 11. SINIF YILDIRIM YAYINLARI DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI SAYFA SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

BÜTÜN CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk