Sponsorlu Bağlantı

11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11 .Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları
SORUMLULUK SINAV SORULARI EYLÜL-HAZİRAN 2020-2021-2022, SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 9,10,11,12.SINIF SORUMLULUK SINAV SORULARI..-SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 2019 sorumluluk sınavları, Dil ve Anlatım Sorumluluk Sınavları, Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavları, 2020-2021, 2020 Haziran


SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,11.SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI,EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK,
derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevapları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları  üzerine bir yazı yazacağız. Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
destek olmak için lütfen paylaşınız

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 2020 HAZİRAN

  MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

NORMAL ŞARTLARDA: 
EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN AYLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI DÖNEMDE SORUMLULUK SINAVLARI YAPILMAKTADIR.. BURADA DA SORUMLULUK SADECE EDEBİYAT DERSİNDEN VE ALMADIĞI DERSLERDEN OLMAKTA İDİ.. PANDEMİ SÜRECİNDE BU DURUM DEĞİŞMİŞTİR.


DOĞRU KONUM =derskonum

DİĞER TÜM DERSLERİN SORUMLULUK SORULARI İÇİN TIKLAAA


T.C.
SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI
Derskonum.com Anadolu Lisesi Müdürlüğü
2019/2020 EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI  SORUMLULUK SINAVLARI SINAV SORULARI CEVAP TUTANAĞIDIR.

DERSİN ADI:
SINIFLAR:
SINAV SÜRESİ:40’
SINAV TARİHİ:
PUANLAMA BAREMİ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM
5
5
10
10
10
10
10
5
5
30
100 PUAN


Aşağıdaki kişilerden oluşan komisyonumuz 23/06/2020  Salı günü saat 14,00’da Okul Müdürü’nün başkanlığında toplanarak, Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin sorumluluk sınavları ile ilgili maddelerini incelemiş, yıl sonu öğretmen raporu da dikkate alınarak hazırlanan sınav soruları aşağıya çıkarılmış olup, puanlama baremine göre ayrıntılı olarak komisyonumuzca hazırlanmıştır.

         23/06/2020                

      .....       
Sınav Komisyon Başkanı                     Üye                                                      Üye                          
       Okul Müdürü
                                                                                              SORULAR
1-Sanatçı-eser-topum kavramlarından hareketle Edebiyat-Toplum ilişkisini birkaç cümle ile yorumlayınız. (5p)
  • Edebi eser bir sanat ürünüdür.Sanat ürünü ise özneldir sanatçısının duygu düşünce hayal ve kültürünü yansıtır. Sanatçı toplum içinde yetişmiş, toplumun dilini öğrenmiş,toplumun kültürü ile duygu ve düşünce dünyasını oluşturmuş kişidir. Bu nedenle bir sanat eseri sanatçısını ve dolaylı yoldan da toplumu yansıtır. Toplumun her türlü özelliği edebiyata sirayet eder.Edebiyat toplumu etkiler, değiştirir geleceğini şekillendirir.Aynı zamanda edebiyat toplumun ifadesidir, aynasıdır.

2-1940-1960 Arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi "Milli-Dini Duyarlılığı Yansıtan" anlayış hakkında bilgiler yazınız. 5 madde = 5p)
Milli kaynaklarından,Türk mitolojisinden,destanlarından etkilenmiştir.
*Genellikle olay hikayesi [Maupassant] tarzı öykü yazılmıştır.
*Hikayelerde genellikle sosyal-kültürel özellikler üzerinde durulmuştur.
*Milli mücadele savaşları,Cumhuriyetin kazanımları ve devrimleri Türk tarihinin milli değerleri ve isimleri anlatılmıştır.
*Din olgusu ön plana çıkarılmış,dini unsurlar ve yaşama biçimi eserlere yansıtılmıştır.
*Din olgusunda iç huzur,dinin [islamın] birey üzerindeki olumlu etkileri  ele alınmıştır.
*Hikayeler genelde açık anlaşılır bir dille yazılmıştır.
*Klasik hikaye planına uygun yazılmıştır.[Serim-Düğüm-Çözüm]
*Türkçe cümle yapısına uygun ifadelere yer verilmiş ayrıca Türkçenin edebi yeterliliği vurgulanmıştır.
*Dönemin ve zihniyetin temsilcileri :*Hüseyin Nihat ATSIZ*Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU *Rasim ÖZDENÖREN

3-Tanzimat dönemi(1.Dönem) şiir anlayışının aşağıda verilen ölçütlere özelliklerini yazınız.(10P)
ÖLÇÜTLER
1.DÖNEM ŞİİRİ
Sanat Anlayışı
Sanat Toplum içindir
Dil ve Anlatım
Divan şiirine göre daha sade. Amaç sadeleşmek
Tema-Konu
Vatan*millet-hürriyet-akıl gibi yeni temalar
Edebi  Akım
Romantizm
Şekil özellikleri (Nazım biçimi-birimi)
Divan edebiyatı nazım şekilleri

4-Aşağıdaki şiir hangi edebi dönemine aittir? Şiirden hareketle dönemin şiiri hakkında beş madde özellik yazınız. (5+5=10P)                  SİS                       
Sarmış yine âfâkını bir dûd-ı munannid,
Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid.
Tazyîkının altında silinmiş gibi eşbâh,
Bir tozlu kesâfetten ibâret bütün elvâh;
Bir tozlu ve heybetli kesâfet ki nazarlar
Dikkatle nüfûz eyleyemez gavrine, korkar!
Lâkin sana lâyık bu derin sürte-i muzlim,
Lâyık bu tesettür sana, ey sahn-ı mezâlim!
....
Ey Marmara'nın mâi der-âguuşu içinde
Ölmüş gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde;
Ey köhne Bizans, ey koca fertût-ı müsahhir,
Ey bin kocadan arta kalan bîve-i bâkir;

Şiir: Servetifünun dönemine aittir.
kapalı bir dil kullanılmış.
Aruz ölçüsü ile yazılmıştır.
Bireysel bir konu tercih edilmiştir.
Sembolist-parnasist bir anlayış hakimdir.
Arapça-Farsça kelme ve tamlamalar kullanılmıştır.

5-Aşağıda hikaye türünün tarihi ile ilgili bir metin verilmiştir. Metindeki boşlukları doldurunuz.(10p)
*İtalyan yazar Boccaccio’nun (Bokacyo) yazdığı ......DECAMERON.... adlı eser, hikaye türünün ilk örneği kabul edilir.
*Fransız edebiyatından  *.....MAUPOSSANT...... , olay öykücülüğünün ; Rus edebiyatından*.......ÇEHOV......... , durum öykücülüğünün kurucusu olarak kabul edilir.
* Heyder Baba'ya Selam şiiri ile Türk dünyası edebiyatında tanınan şairimiz.....................................................
* Bahtiyar Vahapzade .........AZARBEYCAN....... edebiyatından -  Cengiz Aytmatov, ..........KIRGIZ........ edebiyatından ünlü isimlerdir.
* Yerli ilk romanımız ise..........TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT..........' tır. İlk edebi roman örneği Namık Kemal'in yazdığı ..........İNTİBAH..........adlı eser kabul edilir.Batılı anlamda ilk olgun örnekler  ise Servetifünun döneminde .....HALİT ZİYA UŞAKLIGİL..............tarafından yazılmıştır.
*İlk makale ŞİNASİ......... tarafından ........MUKADDİME.............. adıyla ............TECÜMAN-I AHVAL....... gazetesinde yayımlanır.

6-Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız(10p)
A-Göl Saatleri:Ahmet Haşim                              
B-Türkçe Şiirler: Mehmet Emin Yurdakul
C-Safahat:M.Akif Ersoy                                      
D- Ümit Dünyası: Şevket Rado
E- Tohum: Necip Fazıl Kısakürek                       
F-Acımak:Reşat Nuri Güntekin
G-Gün Olur Asra Bedel :Cengiz Aytmatov           
H-Ekmek Kavgası: Orhan Kemal

I-Kösem Sultan   Turan Oflozoğlu                        
j-Tutunamayanlar: Oğuz Atay

DEVAMI İÇİN TIKLA İNDİR

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 2020 HAZİRAN

  MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

NORMAL ŞARTLARDA: 
EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN AYLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI DÖNEMDE SORUMLULUK SINAVLARI YAPILMAKTADIR.. BURADA DA SORUMLULUK SADECE EDEBİYAT DERSİNDEN VE ALMADIĞI DERSLERDEN OLMAKTA İDİ.. PANDEMİ SÜRECİNDE BU DURUM DEĞİŞMİŞTİR.

11. sınıf edebiyat sorumluluk sınav soruları ve cevapları

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları "

Back To Top -->