Kitap Cevapları, Yazılı Soruları, YKS Konu Anlatımları, TYT Türkçe Konu Anlatımı ve Denemeleri, AYT Edebiyat Konu Anlatımı ve Denemeleri

YAZILI SORULARI

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

sponsorlu bağlantı -> 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları test-klasik 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2019 2020 İndir,
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,


DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

DERSKONUM.COM OLARAK SİZLER İÇİN ÖZGÜN KALİTELİ HİZMETE DEVAM

AŞAĞIDA SİZLER İÇİN  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları HAZIRLADIK..

BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

UMARIM FAYDASI OLUR .

İYİ ÇALIŞMALAR.


DERSKONUM.COM  ANADOLU LİSESİ  2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 2.SINAV


1-) Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili  bilgi  yanlışı  vardır?
A) İlk yıllarda millî-tarihî konuları işleme ön  plandadır.
B) Tiyatro yazarlarının sayısında büyük bir artış  görülür.
C) Konularda çeşitlenme göze çarpmaktadır.
D) Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun etkisi sona ermiştir.
E) Özellikle 1950’li yıllarda köy sorunlarına eğilmede bir artış görülür.
     
2-) Benim romanlarıma, hikâyelerime bakarsanız, ağırlığı olan iki insan tipi bulursunuz: Biri çocuklar, biri de yaşlılar. Ben çocukları çok severim. Onları sevmekten öte anlamaya çalışırım. Bunun için çocuklara çocuk gibi davranmam. Bir çocukla ilişkim, dostluğum, arkadaşlığım varsa artık o benim arkadaşımdır, çocuk değildir. Çocuk gibi, ayrı bir insan türü gibi bakmam onlara. Çok şey öğrenmemişlerdir daha, az yaşamışlardır, zenginlikleri azdır; ama düpedüz insandır onlar.
Yazarın, çocuklara çocuk gibi davranmayışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocukları, çocuk olarak görmemesi
B) Çocukları sevmesi ve anlamaya çalışması
C) Çocuklara yaşam zenginliği kazandırmak istemesi
D) Çocuklarla arkadaşlık kurabilmesi
E) Çocukların roman ve hikâyelerinde kahraman olması

3-) Giyinişlerinde kentli görünüşü olan birkaç adam, göz alabildiğine uzanan çayırlar üzerinde konuşuyorlardı. Yanlarında elleri ceplerinde köylüler, yırtık pırtık giysili, iri gözlü çocuklar bıdı bıdı dolanıyorlardı. Adamlardan kimisi çocukları gülerek seviyordu, kimisi de köylülerle konuşuyordu. Büyük küçük bütün köylüler, birden kaçışmaya başladılar. Adamlar önce şaşırdılar, sonra durumu anladılar. Arabadan indirilen köpekten korkmuşlardı köylüler.
Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden  yararlanılmıştır?
A)  Betimleme – karşılaştırma
B)  Açıklama – betimleme
C)  Öyküleme – tanımlama
D)  Açıklama – öyküleme
E)  Öyküleme – betimleme
DERSKONUM.COM  
4-)  Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış gazetecilerinden ve tiyatro yazarlarındandır. Oyunlarında gazetecilik mesleğinin kendisine kazandırdığı geniş gözlem imkânlarını başarı ile kullandığı; toplumu rahatsız eden, yadırganan meseleleri usta bir gazeteci gözlemciliği ile sahneye aktardığı görülür. İlk oyunu “Büyük Şehir” 1942-1943 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosunda sahnelenmiş ve büyük ilgi görmüştür. En tanınmış oyunlarından olan “Paydos” ise yurt dışında sahnelenen ilk Türk piyesi olma özelliğine sahiptir.
Bu parçada sözü edilen tiyatro yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)  S. Kudret Aksal                    B)  Cevat Fehmi Başkut
C)  Vedat Nedim Tör                  D)  A. Turan Oflazoğlu
E)  Recep Bilginer
      
5-) Aşağıdakilerden hangisi bir tiyatro anlayışının adı değildir?
A) Epik tiyatro               B) Dramatik tiyatro    
C) Grotesk tiyatro         D) Soyut tiyatro          E) Pitoresk tiyatro

6-)   Aşağıdakilerden hangisi  Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış bir tiyatro eseri  değildir?
A)  Fadik Kız               B)  Sarı Naciye          C)  Hababam Sınıfı
D)  İçli Kız                          E)  Oyunlarla Yaşayanlar
        
7-)  Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro terimlerinden biri değildir?
A) Zenne      B) Pandomim      C) Suare       D) Revü       E) Suflör
     
8-) Günlük hayatta ne kimse hareketlerimizin özgür olduğunu yadsır ne de bundan kuşkuya düşer. Özgürlük herkes için açık olan bir değerdir. Somut hayatta insanlar, aralarında şöyle konuşurlar: "Sen, bunu değil, şunu yapmalı idin." Eğer insanlar yapıp etmelerinde özgür olmasalardı nasıl birbirlerine: "Sen yaptığını değil, şunu yapmalı idin." diyebilirlerdi? Doğadan böyle bir şey istenemez; doğadaki her şey meydana geldiği gibi olup bitmek zorundadır.
Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşadığı ortamdan memnun olmayan insan, kurtuluşu doğaya sığınmakta bulur.
B) Toplumların, gelişme düzeylerine bağlı olarak özgürlük anlayışı da gelişmiştir.
C) Kişileri değerlendirmede özgür davranabilen insan, doğa olayları ile ilgili değerlendirme yapamaz.
D) Karşısındaki kişinin yaptıklarını yorumlayan insan, kendisini o kişinin yerine koymalıdır.
E) Gerek doğa olayları gerek içinde yaşadığı toplum, kişinin davranışlarını sınırlandırır.

9-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  yüklem  hem yapım hem çekim eki almıştır?
A)  İnsanı hayata bağlayan dostluklardır.
B)  Bugün günlüğüme güzel şeyler yazmışım.
C)  Tren yolculuğu başlı başına bir efsanedir.
D)  İnsanları gülümsetmenin bir yolunu bulmalıyız.
E)  Ben özgürce yaşamak istiyorum, diyeceksin.

10-) Aşağıdaki dizelerin hangisinde  "yapacak başka bir şeyi olmama durumu"  söz konusudur?
A) Elma dalından uzağa düşmez, / Ne yana gitsem nafile
B) Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla / Köyümüz, köylümüz, memleketimiz
C) Ah bu türküler, köy türküleri / Dilimizin tuzu biberi
D) Karadutum,çatalkaram,çingenem/Daha nem olacaktın birtanem
E) Hele bir başlasın ılık yaz yağmurları / Hele bir ballansın böğürtlen dikenleri

11-) Aşağıdakilerden hangisi Turgut Özakman’ın eserlerinden biri  değildir?
A)  Sarıpınar 1914                  B)  Paramparça             C)  Kanaviçe
D)  Duvarların Ötesi               E)  Canavar Cafer

12-) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içindeki esere  ait  değildir?
A) Behçet Necatigil’in kaleme aldığı tek perdelik bir eserdir. Kendi yaşamı içinde kapalı kalmış,  günlük hayatının ötesine geçememiş, duygularını yitirmiş bir insan anlatılır.      (Yıldızlara Bakmak)
B) Necip Fazıl Kısakürek’in 1937 yılında yazdığı üç perdelik oyundur. Eser, bir tiyatro yazarının       geçirdiği büyük ruh çilesini anlatır. Ölüm korkusu, sanatın çilesi, kader, cinnet konularına değinir.        (Tohum)
C) Ahmet Kutsi Tecer’in kaleme aldığı oyunda Rüstempaşa’da üç yol ağzının meydana getirdiği bir kesişim noktasında bir gün içinde cereyan eden olaylar ele almaktadır.     (Köşebaşı)
D) Çetin  Altan’ın bu oyununda insanın maddi değerler karşısındaki durumu aile sınırı içinde işlenmektedir.   (Tahtarevalli)
E) Refik Erduran  bu oyunda eski yaşayış biçiminden kurtulamadığı hâlde kurtulmak için  çaba gösteren bir erkeğin tutumundan hareket ederek  Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur.      (Cengiz Han'ın  Bisikleti)

13-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)  Kitabınızda babanızdan da mı bahsettiniz?
B)  Saçı da sakalı da uzamış, perişan olmuştu.
C)  Annen de sizinle İstanbul  da mı yaşıyor?
D)  Kaçmak da bir acizlik göstergesi değil mi?
E)  Hiç de adil bir davranış değildi sizin yaptıklarınız.              
14-) O gülleri kapının önünde bırak ey aşk  (   )  O  gülleri ben ne yapayım  (   )  Kapının önüne bırak  (   )  genç sevdalılar,  âşıklar  onları  akşamüstü  senin  bıraktığını bilirler.                  
 Bu parçada yay ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A)           (!)            (!)            (,)           
B)            (!)            (?)           (;)           
C)           (.)            (?)           (:)           
D)           (;)            (.)            (!)           
E)            (…)         (:)            (;)
DERSKONUM.COM  
15-) Tek perdelik bu oyun iki ayrı dünyanın, birbirleriyle uyuşması ve birleşmesi mümkün olmayan iki bakışın karşılaştırılmasıdır. Çok etkili bir dramatik yapı ve şiirli bir üslupla kapitalist, maddeci, sömürgeci ile fakir, maneviyatçı, sömürülen; Amerikalı petrol kralı Mr. Jonathan ve eşi ile Çinli şair Wong’un şahsında canlandırılır.
 Bu parçada hakkında bilgi verilen  tiyatro eseri aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Midas’ın Kulakları                           B) Korkunç Oyun
C) Canlı Maymun Lokantası       D) Bay Hiç               E) Para

16-) Aşağıdakilerden hangisi  iki  ögeli bir cümledir?
A) Matematik problemlerini çözerken önce onları sadeleştirmek gerekir.
B) Namus sözü bu saf, temiz ev kadınında büyük bir tesir bıraktı.
C) İstanbul toprağının her köşesinde Türk ruhunun bir safhası vardır.
D) Türk halkı, tarihin her çağında, kendi malı olan her yüce şeye sadık kalmıştır.
E) Asker mektupları en saf, en halis duyguların, sevgilerin ve hasretlerin hazinesidir. 

17-) Aşağıdakilerden hangisi  epik tiyatronun  özelliklerinden biri  değildir?
A) Seyirci oyunun dışında  tutulur.
B) Bertolt Brecht  tarafından oluşturulmuş bir tiyatro türüdür.
C) Kurgu daha çok kahramanlık, yiğitlik temaları etrafında meydana  getirilir.
D) Türk edebiyatındaki temsilcileri arasında Haldun Taner ve  Vasıf  Öngören  sayılabilir.
E) İzleyicinin oyuna eleştirel bir açıdan bakması amaçlanır

18-) Genç gazetecinin ölümden şakacı bir tavırla söz edişini dün gibi hatırlıyordu. Böylesine hayat dolu bir gencin öleceğini aklına getirmemişti.
Bu parçada aşağıdaki  ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
B) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)
C) Ünsüz Düşmesi              
D) Ünlü Daralması
E) Ünlü (Hece) Düşmesi
DERSKONUM.COM  
19-) Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Reşat  Nuri Güntekin - Hülleci
B) Faruk  Nafiz Çamlıbel - Yayla  Kartalı
C) Cemal Fehmi Başkut - Buzlar  Çözülmeden
D) Güngör Dilmen - Midas’ın  Kulakları
E) Turgut  Özakman - Deli İbrahim

20-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "küçümseme" anlamı  vardır?
A) Şiir konusunda söyleyeceklerinizi kimse dinlemeyecek.
B) Eski yazarların sanatla ilgili görüşlerine bugün kimse değer vermiyor.
C) Yazarın çevre tasvirlerinde bir hayli başarısız olduğunu herkes kabul ediyor.
D) Şarkı söylemeyi bilmezsin de sanki şiir okumayı çok iyi becerirsin.
E) Tiyatro ilgi görmüyor da sinema çok mu izleniyor sanki.
21-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiil  değildir?
A) Ağrı'ya eş, yüce bir dağ var içimde.
B) Tam kırk yıl yaşamışım bu yaşanmaz şehirde.
C) Sen gelince mutluluk dolar içimize.
D) Güneş her sabah öpücükler dağıtır insanlara.
E) Kitaplarla yaşadıkça, dünyanızın genişlediğini fark edersiniz.

22-) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) “Tatlı-tatsız”  sözcükleri arasındaki  ilişki karşıt anlamlılıktır.
B) “Tutsak”  sözcüğünün  eş anlamlısı  “esir” sözcüğüdür.
C) “Sözlerin kafamı  kurcaladı.”  cümlesindeki  “kafa” sözcüğünde  somuttan  soyuta  aktarım  söz  konusudur.
D) “Dil,   kaz,  kız”  sözcükleri eş sesli sözcüklerdir.           
E) “Araba  hızlı gidiyordu.” cümlesinde  altı  çizili  sözcük niceldir.    

23-) Komedi tarzında kaleme aldığı oyunları ile dikkat çeken yazar Meşrutiyet tiyatrosu  ile Cumhuriyet tiyatrosu arasında geçişi sağlayanlardandır. Toplumda yıkılmaya yüz tutmuş kurumlar, geçerliliğini kaybetmiş gelenekler hicveder. Özellikle tembel memurları, inanç tacirlerini eleştiren sanatçı folklorik unsurlardan geniş ölçüde faydalanmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden  hangisi tanıtılmaktadır?
A)Necip Fazıl Kısakürek                 B)Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Haldun  Taner                             D) Musahipzade  Celal
E) Direktör Ali Bey
DERSKONUM.COM  
24-) "Cahit Sıtkı'nın şiirlerini okuyunca, şairin kendinden önceki şairlerin izinden gitmediği hemen anlaşılır." cümlesindeki anlatım bozukluğu  nasıl  giderilir?
A) Yüklem "anlaşılır" yerine "anlarız" olmalı
B) "kendinden" sözcüğü cümleden atılmalı
C) "gitmediği" yerine "yürümediği" getirilmeli
D) "şiirlerini okuyunca" yerine, "şiirleri okununca" getirilmeli
E) "hemen" sözcüğü cümleden atılmalı

25-) Aşağıdaki  eserlerden hangisi  hem roman  hem tiyatro oyunu olma  özelliği taşımamaktadır?
A) Yaprak  Dökümü                  B) Yaşar  Ne Yaşar  Ne Yaşamaz
C)  Hababam Sınıfı             D) 72. Koğuş                E) Künye" Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir.
  Bilgiyi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır. "    (Mevlana)


DERSKONUM.COM  


sponsorlu bağlantı ->

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları"

Back To Top -->