Kitap Cevapları, Yazılı Soruları, YKS Konu Anlatımları, TYT Türkçe Konu Anlatımı ve Denemeleri, AYT Edebiyat Konu Anlatımı ve Denemeleri

YAZILI SORULARI

12.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

sponsorlu bağlantı -> 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları test-klasik 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2019 2020 İndir,
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,


DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

DERSKONUM.COM OLARAK SİZLER İÇİN ÖZGÜN KALİTELİ HİZMETE DEVAM

AŞAĞIDA SİZLER İÇİN  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları HAZIRLADIK..

BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

UMARIM FAYDASI OLUR .

İYİ ÇALIŞMALAR.DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ  2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 2.SINAV

1-) Absürt tiyatro ile ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?
A) 1950’lerin sonu ile 60’Iarın ilk yarısında popülaritesi artmış bir tiyatro anlayışıdır.
B) Amacı insanlara trajedilerini seyrettirmek ve onları uyumsuz olanın bilincine vardırmaktır.
C) Uyumsuzluğu sahnede mantık dışı tablolar oluşturarak yansıtmak, ilkelerinden biridir.
D) Üzerinde durduğu asli temalar, insanın ölümlü oluşu ve hayatın anlamsızlığıdır.
E) Hesap soran, düzenin onarılması için çözüm yolları öneren bir yaklaşıma sahiptir.

2-) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Dünden hatta bugünden bile yok haberimiz
B) Bu su bizim gölgemiz, biziz şeffaf ve temiz
C) Su sesine uyarak bir şarkı tutturmuşuz
D) Açılan güller gibi suda gönüllerimiz
E) Bir havuz kenarında yanyana oturmuşuz.

3-) (I) Oyun yazarlarının sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği 60’lı yılların sonlarında oyunların konuları da çeşitlenmiştir. (II) Meselâ Oktay Rıfat’ın Kadınlar Arasında, Melih Cevdet’in İçerdekiler, Haldun Taner’in Fazilet Eczanesi gibi oyunları bireyden hareketle toplumsal çarpıklıkları işler. (III) Pek çok alanda bir bilinçlenme aşamasının yaşandığı bu dönemde tiyatro, işçi ve köylü kesiminin sorunlarına da eğilir. (IV) Orta sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunlar, köy ve gecekondu ortamı, yaşama ve giyinme biçimi ve dil özellikleriyle sahneye getirilir. (V) Örneğin Nazım Kurşunlu, "Mine" adlı oyununda kadını mal gibi kullanan ve bunu doğal bir davranış sayan çevrenin yaşamını eleştirir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.         B) II.        C) III.         D) IV.        E) V        

4-) Benim için eylül, yeni açılmış bir kurşunkalem kokusudur. O kokuda bütün bir okul macerası tüter. Bedene yabancı önlükler, üniformalar, iğreti yakalıklar, kravatlar… Koridorlarda şaşkın dolaşmalar, sınıflarda donuk, ürkek bakışlar; korkular, karşılaşmalar, ayrılıkların farkına varmalar…
Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?
A) Eylül ayı, size neleri çağrıştırıyor?
B) İnsanlar eylül ayına neden bu kadar önem verir?
C) Çocuklukla ilgili ilginç bir anınız var mı?
D) Okulların açılacağı günü siz de sabırsızlıkla bekler miydiniz?
E) Mevsimlerden hangisini daha çok seversiniz?

5-)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  isim tamlaması yoktur?
A)  Bahçeli bir evde sade bir yaşam sürüyordu.
B)  Günlük hayatın telaşı, bazen eşi dostu unutturuveriyor.
C)  Havanın sıcaklığı, kışı aratacak kadar bunalttı bizi.
D)  Gönül yarasını iyileştirecek bir ilaç mı arıyorsun?
E)  Ev işleri, annemi yeteri kadar meşgul ediyordu. 
        
6-) (I) Hayvanlar âleminde asık suratlıya pek rastlanmaz. (II) Kedilerin gözlerinin içi sürekli gülüyordur. (III) Sahibinden iltifat sözleri işiten bir köpek de sağa sola gülücükler dağıtır. (IV) Çayıra çıkmış oğlaklar, kuzular sırf neşe ve gülümsemedir. (V) Bırakın evcil hayvanları, kaplumbağalar bile ışıl ışıl bakarlar dünyaya.
Numaralanmış cümlelerden hangisi  kurallı  isim cümlesidir?
A) I.             B) II.            C) III.             D) IV.              E) V.

7-) Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi  Necati  Cumalı ’ya  ait  değildir?
A) Ayak Parmakları                        B) Yeni Çıkan Şarkılar
C) Boş Beşik                D) Nalınlar                    E) Derya Gülü
8-)   "Sanat eseri nedir?" diye soranlara "Kişiyi bıktırmayan şeydir." denmeli. Duvara astığımız resme her gün bakıyoruz, bir ezgiyi ikide bir yeniden dinliyoruz; bıkmıyoruz, usanmıyoruz onlardan. Okuduğumuz romandan şiirden bıkmamalıyız. Merakla okuduğunuz bir hikâyeyi bir daha okuyamazsanız, okumak arzusu duymazsanız ondan aldığınız zevk bilin ki sanat zevki değildir.
Parçaya göre sanat eserinin en önemli niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlarda, yeniden görme ve okuma isteği uyandırması
B) Okuyucu ve izleyicilerin anlayabileceği yalınlıkta olması
C) Farklı devirlerin insanlarına seslenmesi
D) İlgi çekici konulara yer vermesi
E) Eleştirmenlerin ortaya koyduğu ölçülere uygun olması
DERSKONUM.COM
            
9-) İnsanın varlık alanı durumdan duruma, çağdan çağa, toplumdan topluma değişir. İnsanın ilişkileri, etkinlikleri yeni biçimler kazanır. Bundan dolayı her çağda yaratılan sanat yapıtları değişik bir nitelik gösterir. Örneğin insan toplumlarının hayatında kral, prens, soylu sınıf ağır basıyorsa, o zaman sanat bunlarla ilgili problemleri işler; sanatçı endüstri toplumu içinde yaşıyorsa bu hayat tarzı ile ilgili konular ortaya çıkar, bunlar sanatın işleyeceği problemler olur.
Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçı, gören, kavrayan bir insan olarak çağının sorunlarına çözüm üretir.
B) Bazı konular, hangi çağda üretilirse üretilsin, her sanat yapıtında kendine yer bulur.
G) Yenilenen çağlarla birlikte, insan için yeni ilgi alanları doğar.
D) Sanat eserleri farklı toplumları ilgilendiren konuları işleyerek toplumları birbirine yaklaştırır.
E) Sanat eserlerinde, üretildiği çağa göre birbirinden farklı konular ele alınır.

10-)  "Bir malın aşırı tüketiminin onu kullananlara bir yarar vermediği gibi üretenlere de çıkar sağlamaz."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
A) "onu" sözcüğü cümleden atılmalı.
B) "tüketiminin" sözcüğünden ilgi eki atılmalı.
C) "yarar vermediği" yerine, "yararı dokunmadığı" getirilmeli.
D) Temel cümlenin yüklemi "yararı yoktur" biçiminde değiştirilmeli.
E) "tüketiminin" sözcüğünün yerine "tüketilmesi durumunda" getirilmeli
                
11-)   Bırakalım her sanatçı kendi dünyasını yazsın, çünkü o dünyalar eninde sonunda bizim olacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca özdeştir?
A) Sanatçı, eserlerinde kimsenin bilmediği farklı dünyaları anlatmalıdır.
B) Eserleri mutlaka toplumun malı olacak olan sanatçının işine karışılmamalıdır.
C) Sanatçı, toplumsal sorunlarla ilgilenmek yerine kendi duygu dünyasını yansıtmalıdır.
D) Sanatçı, kendisini toplumdan soyutlarsa toplum da ona sahip çıkmaz.
E) Gerçek yaşam ile sanatçının anlattıklarının bağdaşması mümkün değildir.
DERSKONUM.COM
  
12-)           Sen serin sabahlarda duruyorsun, ama
                  Ben yağmur damlalarına sığınıyorum.
                  Yağmur damlalarında olmak nasıldır bir düşün
                  Düşün bakalım; seni her gün bulmak nasıldır
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi  yoktur?
A) Dolaylı tümleç görevinde kullanılan ad tamlaması
B) Haber kipiyle çekimlenmiş fiil
C) Sıfat fiil ve bağ fiil                          D) Basit çekimli fiil
E) Dilek kipiyle çekimlenmiş fiil
13-)   Ataç'ın bilimsel kitapları okuyacak pek zamanı yoktu. Sürekli ders vermek, çeviri yapmak gibi güç koşullar altında, aceleyle okuduğu gençlerin kitaplarını birkaç içten, tatlı ya da zehir gibi çırpıştırma satırla tanıtmaya çalışırdı. Sık sık görüş değiştirirdi Ataç. Kısa, konuşur gibi, anlaşılır cümlelerle yazmaya uğraşırdı. Ataç izlenimci yargılarına aklından çok sezgisiyle, kişisel beğenisiyle, kültürünün zenginliğiyle ulaşıyordu.
Bu parçada Ataç'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Değerlendirmelerinin nesnellikten uzak olduğuna
B) Yoğun ve zor bir yaşamının olduğuna
C) Anlatımda yalınlığa özen gösterdiğine
D) Yargıları üzerinde beğenisinin etkili olduğuna
E) Değerlendirdiği kitapları, baştan sona okumadığına
             
14-) Güzellik çağdan çağa değişmezse, bizden önce gelenler onu bulmuşlar da biz aramayacaksak, bugün şiir yazmanın ne gereği var?
Bu cümlenin anlamından aşağıdakilerden hangisi  çıkarılamaz?
A) Şiir yazmak güzeli aramaktır.
B) Her dönemin kendine göre güzellik anlayışı vardır.
C) Her sanatçının ulaşmak istediği bir hedef olmalıdır.
D) Bir dönemde güzel görülen, sonraki dönemde çirkin görülmez.
E) Gerçek şair, kendi güzellik anlayışını ortaya koyar.

15-)  Nuri: (Seyircilere) Ali abi iki ay içinde muma döndürdü Sineklidağ’ı. Bir kere konduları yıktırma takririni geri aldırdı… Buranın ilçe olması için bir de teklif yapacak diyorlar… Mano, haraç, sus parası almasına alıyor. Ama insafla... Vergi almadan bütçe açığı nasıl kapanır? Partilerden para sızdırıyormuş diye homurdananlar oluyor. Sızdırır, sızdırır. Bugüne bugün hökümat bilem dış yardımsız yapamıyor. Biz nasıl yaparız? Hasılı erkanıharp gibi adam. Tanrı nazardan saklasın..    
(Keşanlı Ali Destanı / Haldun Taner)
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Metnin ortaya çıkmasında, gecekondu insanındaki terk edilmişliğin ve ezilmişliğin sonucunda kurtarıcı bir kahraman oluşturma isteği etkilidir.
B) Yazar, kahramanlarını ait oldukları yörenin diliyle konuşturmuştur.
C) Halk, yasal olmayan yollara başvurulmasını pek yadırgamamaktadır.
D) Yazar, geleneksel anlatımın yanı sıra olay ve sahnenin önemli olmadığı absürt tiyatro örneğini sergilemiştir.
E) Yazar, oyunda Sineklidağ halkının yaşamını eleştirel bir yaklaşımla anlatmıştır.

16-) Töreden en çok kadınlar zarar gördüğü hâlde, bazı oyunlarda kadınların aynı zamanda bu töreleri taşıyan ve yeni kuşağa aktaran kişiler olduğu görülmektedir. “Taziye”de Kevsa, “Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi”nde Zalha, “Ölümü Yaşamak”ta Aysa Ana, “Bozkır Güzellemesi”nde Halime, “Köse Dağı’nın Köprüsü”nde Sultan ve Sıdıka Ana, “Ebekaya”da Hacer ve Zeyno bu nitelikteki kadınlardan bazılarıdır.
Bu parçada eserinden söz edilmeyen sanatçı aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Nezihe Araz                              B) Recep Bilginer  
C) Murathan Mungan                    D) Oktay Arayıcı        
E) Orhan Asena

17-) Öyle halk türkülerine rastlarsınız ki, gözleriniz yaşarmadan okuyamaz veya dinleyemezsiniz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne-yüklem uyuşmazlığı
B) Tamlayan takısının eksikliği
C) Nesne eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

18-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından farklıdır?
A) Ben, burada daha fazla bekleyemem.
B) Bize doğru söylemediğini sanki hissetmiştim.
C) Önder'i hastanede ziyaret etmeniz çok iyi oldu.
D) Sizce bu arsa, adamın söylediği kadar eder mi?
E) Tipi bastırınca hepimiz bu küçük kahveye hapsolduk.
DERSKONUM.COM
19-) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Cümle içinde ara söz ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.
B) Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.
C) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra virgül konur.
D) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.
E) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına virgül konur.

20-) Cumhuriyet Dönemi’nde kaleme alınmış  tarih konulu oyunları incelemek isteyen bir araştırmacının aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserleri ile ilgilenmesi beklenmez?

A) Orhan  Asena                         B) Turan  Oflazoğlu
C) Tuncer  Cücenoğlu                 D) Necati  Cumalı
E) Turgut  Özakman
" Baş+arı : “ Baş ” olmak için “ arı ” gibi çalışmak gerekir.
                                                                               (Mümin Sekman)DERSKONUM.COM


sponsorlu bağlantı ->

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "12.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları "

Back To Top -->