Kitap Cevapları, Yazılı Soruları, YKS Konu Anlatımları, TYT Türkçe Konu Anlatımı ve Denemeleri, AYT Edebiyat Konu Anlatımı ve Denemeleri

YAZILI SORULARI

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 270

sponsorlu bağlantı ->
2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..

İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

.....11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı
1. Okuduğunuz metinde geçen “cereyan” , “mesul”, kabiliyet”, “ekseriyet” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız, sözlüklerden kontrol ediniz.
 • Cevap:
 • cereyan: etki altında kalarak, bir topluluğun davranışına katılmak.
 • mesul: üstlendiği ya da yaptığı işlerden dolayı gerektiğinde hesap vermek zorunda olan, sorumluluğu bulunan (kimse).
 • kabiliyet: bir kimsenin bir şeyi anlama, yapabilme ya da bir etkiyi alabilme yeterliliği, gücü.
 • ekseriyet: çoğunluk, çokluk.
2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Bunlar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
 • Cevap: 
 • Konu: Şair Ahmet Haşim ile yapılan bir görüşmedir.
 • Amaç: Şair Ahmet Haşim’in hayatı ve eserleri üzerine merak edilenler üzerinden bir görüşme düzenlemek
 • Hedef Kitlesi: Şair hakkında yapılacak araştırmayı okuyacak herkes.
3. Okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkmasında gazeteciliğin bir etkisi var mıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz.
 • Cevap: Kesinlikle vardır. Özellikle Batı’da gelişen gazete ve gazete okurluğu içerisinde bir çok türün de gelişmesine ve okurlar tarafından bu türlerin ilgi ile okunmasına yardımcı olmuştur. Bu bakımdan görüşme türü de gazete sayesinde ortaya çıkmış ve gelişme imkanı bulmuştur
4. Metinde yazarın betimlemeler yaptığı yerleri belirleyiniz. Bu anlatım biçiminin metne katkısı nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Betimleme, metinde anlatılan kişi, olay ya da yerin okurun gözünde daha iyi bir şekilde canlanmasını sağlar. Metinde yer alan betimleme örnekleri:
 • “Bu sade odaya koyu kırmızı perdelerle örtülü pencerelerden tatlı sabah ışıkları, uysal ve cana yakın gölgeler dolduruyordu. Küçük küçük raflarda birçok kitaplar vardı.”
5. Okuduğunuz metindeki deyimleri, mecaz anlamda kullanılmış kelimeleri bulunuz. Bunları, yazarın üslup özellikleri açısından değerlendiriniz.
 • Cevap: Yazar şairi tanıtırken ve de şairin kendisindeki izlenimlerini aktarırken deyim ve mecazlardan bolca yararlanmıştır:
 • “Anafarta denizlerinin üzerinde kırmızı gün batışlarını bana, zevk veren bir dil ve ifade
  ile, resim halinde çizdi.”
 • “göze çarpan bir şey”
 • “Fikret, benim için, kudurmuş bir deniz karşısında kayalar üzerinde yükselen altından bir ışık ve altından bir kuledir”
6. Bu metinde metnin yazıldığı 20. yüzyılın ilk yıllarındaki toplumsal, siyasal ve edebî yaşamla ilgili hangi gerçekliklere ulaşabildiniz? Açıklayınız. Metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıttığını söyleyebilir misiniz?
 • Cevap: O dönemlerde yaşanan savaşlar, mücadelelerin yanında kültür sanat dünyasında özellikle edebiyat dünyasında kimlerin var olduğunu hangi görüşlerin dillendirildiğini görmek mümkündür.
7. Ahmet Haşim’in fikrî ve estetik anlayışı ile ilgili hangi çıkarımlara ulaşabilirsiniz?
 • Cevap: Şair görüşlerini şöyle açıklamıştır: “Bununla beraber “bugünkü sanat” dediğiniz şey, “dünkü sanat” diyeceğiniz şeyden bana pek de farklı görünmüyor. Kabiliyet ve samimiyet farklarından başka ortada göze çarpan bir şey yoktur
8. Okuduğunuz metinde Ahmet Haşim’in Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil ve Cenap Şahabettin’le bağlantısını ve bu sanatçılarla ne tür bir etkileşimde olduğunu değerlendiriniz
 • Cevap: Şair Servet-i Fünuncuları takip ettiğini, onları ilgiyle ve beğeni ile izlediğini anlatır ve şöyle örnek verir: Servetifünun edebiyatı, umumi fikir hayatımıza göre, hâlâ çok ileridedir. Ben harpte iken samimi dakikalarımızda arkadaşlarımın okuduğu hep Fikret’ti. Fikret’in öldüğünü biz Çanakkale’de öğrenmiştik.
9. Ruşen Eşref Ünaydın, mülakat türünün edebiyatımızdaki önemli yazarlarındandır. Onun Atatürk’le günde on iki saat olmak üzere üç gün süren bir mülakattan sonra yayımladığı Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı eseri oldukça önemlidir. Sizce yazar, mülakat türüne neden özel bir ilgi göstermiştir? Düşüncelerinizi açıklayınız.
 • Cevap: Çünkü Ruşen Eşref edebiyat alanında var olan boşluğu doldurma isteğinde olmuş olabilir. Bu boşluk ise şairlerin hayatlarının sanat anlayışlarının sor cevap şeklinde çok da iyi bilinmemesi olabilir. 
10. Ahmet Haşim’in “Ben fazla bir Avrupalılıktan pek hoşlanmam; bazen Anadolu türkülerini dinlemekten sonsuz hazlar duymuşumdur. Ayaş’tan Ankara’ya dönerken bir gece, arabacının söylediği şarkıları belki bütün bir Servetifünun edebiyatına tercih etmekte tereddüt etmem.” cümlelerindeki iletiyi açıklayınız
 • Cevap: Buradaki ileti kendi kültürümüz varken Batı veya başka bir kültürün esir veya hayranı olmamızın şair için doğru olmadığı görüşüdür 
11. Ahmet Haşim’in şiir yazma gerekçesi nedir? Metinden hareketle açıklayınız.
 • Cevap: “Benim istediğim sanat, mananın ve âhengin birbiri içinde eriyip kaynaşmasından meydana gelen sanattır. (İçinde ateş gibi ve ateş renkli çayın bulunduğu kâseyi göstererek) Ben bu Çin kâsesinde neden çay içiyorsam, şiiri de onun için yazıyorum” der.
12. Yazarın Ahmet Haşim’e sorularını yöneltmedeki kibarlık dikkatinizi çekti mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.
 • Cevap: Evet, çekti. Sizli bir dil kullanılmıştır. Çünkü soruları yöneltecek kişinin nezaket kuralları içerisinde bu işi yapması ve sanatçıya hak ettiği saygıyı göstermesi zorunludur. 
....

TÜM SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


sponsorlu bağlantı ->

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 270"

Back To Top -->