Kitap Cevapları, Yazılı Soruları, YKS Konu Anlatımları, TYT Türkçe Konu Anlatımı ve Denemeleri, AYT Edebiyat Konu Anlatımı ve Denemeleri,

adsense reklam

YAZILI SORULARI

İç göçlerin ülkemizde ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler nelerdir?

İç göçlerin ülkemizde ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler nelerdirİç göçlerin ülkemizde ortaya çıkardığı ekonomik sosyal ve kültürel etkiler nelerdir, İç göçlerin ülkemizde ortaya çıkardığı etkiler, İç göçlerin ülkemizdeki sonuçları, İç göçlerin ülkemizdeki nedenleri,

İç göçün nedenleri
• Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı
• Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması
• Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi
• Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması
• Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
• Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
• iklim ve yerşekıllerının olumsuz etkileri
• Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının fazlalığı
• Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı
Türkiye’de iç göç, kırsal kesimde nüfusun artması ve kentlerde sanayileşmeye bağlı olarak, iş bulma imkanlarının gelişmesiyle artış göstermistir. Dolayısıyla iç göçteki en büyük etken ekonomik sıkıntılardır.
Ülkemizde yüksek oranda göç veren illerin başlıcaları şunlardır:
• D. Anadolu’da, Kars, Tunceli, Bitlis, Ağrı, Muş, Bingöl, Şırnak
• G. D. Anadolu’da, Adıyaman, Mardin
• Karadeniz’de, Zonguldak, Ereğli, Samsun çevresi dışındaki iller
• İç Anadolu’da, Sivas, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Niğde, Nevşehir
• Ege’de, Afyon, Uşak, Kütahya
• Akdeniz’de, Burdur, İsparta, K. Maraş
• Marmara’da, Çanakkale, Kırklareli, Edime, Bilecik
İç göç, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde daha fazla olmaktadır.
Yüksek oranda göç alan şehirlerin başlıcaları şunlardır:
İstanbul, Ankara, izmir, Adana, Bursa, Ş. Urfa, Antalya, Mersin, Konya, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerdir. İç göç, ülkemizde özellikle sanayileşmiş merkezlere daha fazla olmaktadır.
İç göçlerin sonuçları
• Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.
• Yatırımlar dengesiz dağılır.
• Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
• Düzensiz kentleşme görülür.
• Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.
• Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.
• Kentlerde işsiz insanların oranı artar.
İç göçü önlemek için,
• Tarımda sulama imkânlarını arttırmak,
• Intansif tarım metodunu geliştirmek,
• Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
• Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak,
• Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek,
• Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek, vb. gereklidir.
Ülkemizde köyden kente göçün ortaya çıkardığı başlıca sorunlar nelerdir?

Kırsal kesim nüfusunun yer değiştirmesine ve şehirlere toplanmasına sebep olan göç, beraberinde şehirlerde bazı sorunları da sebep olmuştur. Kırdan kente yapılan göçler, şehirlerde nüfusun çok fazla artmasını sağlar.

Nüfusun hızlı artışı, konut yetersizliğine neden olur. Göç sonucu yerleşim alanı büyür, sanayi tesisleri şehrin
merkezinde kalır. Yakın çevredeki tarım alanları farklı amaçlar için kullanılmaya başlar. Trafik kalabalıklaşır ve yoğunlaşır. İnsanların zamanların büyük bir kısımlarını trafikte ve yollarda büyük bir stres altında geçirirler.

Okullar, hastaneler ihtiyaca cevap veremez duruma gelir. Nüfusa yönelik yatırımların yapılması ülke ekonomisine de yük olur.PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "İç göçlerin ülkemizde ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler nelerdir?"

Back To Top -->