Kitap Cevapları, Yazılı Soruları, YKS Konu Anlatımları, TYT Türkçe Konu Anlatımı ve Denemeleri, AYT Edebiyat Konu Anlatımı ve Denemeleri

YAZILI SORULARI

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 161-162-163

sponsorlu bağlantı ->
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

....11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı 


Kitap fuarlarının yararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi belirtiniz. 

Cevap: Kitap fuarları hem yeni çıkan kitapları okurlarla buluşturması hem de okurların yazarlarla buluşması etkileşime geçmesi ve düşünce alış verişinde bulunmaları bakımından bence son  derece faydalıdır. 


Sizce yirmi yıl sonra kitap fuarları nasıl düzenlenir? Teknolojik gelişmeleri dikkate alarak sınıfınızda kısa bir tartışma yapınız.
 Cevap:Bence yirmi yıl sonra kitap fuarları artık dijital ortamda olacaktır. Çünkü kitapların veya broşürlerin yerini artık canlı videoların alacağını düşünüyorum.  


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı 

1. Okuduğunuz metinde geçen “müspet”, “tiraj” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Kelimelerin anlamlarını sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri kendi cümlelerinizde kullanıp defterinize yazınız. 
Cevap: müspet: beklenildiği, istenildiği gibi olan, amaca uygun bulunan, işe yarar, yararlı. tiraj:gazete, dergi, kitap gibi şeylerin bir basılıştaki adedi. 


2. Okuduğunuz fıkranın konusunu, yazarın amacını ve hedef kitlesini tespit ediniz. Bunlar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. 
Cevap: konu: Kitap fuarlarının önemi, faydaları amaç: kitap fuarlarının okurlar ve yazar için önemini belirtmek hedef kitle: 11. sınıf öğrencileri başta olmak üzere bütün okurlar


 3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz. 
Cevap: Ana düşünce kitap fuarlarının önemi yardımcı düşünceler ise fuarların yararları, ilk ne zaman fuar yapıldığı, yapılan fuarların kitap satışına etkileridir.  


4. Aşağıda verilen cümlelerdeki tespit ve görüşleri; gerekçe, tutarlılık, geçerlilik ve doğruluk açısından değerlendiriniz. a. “Bir ulusun uygarlık düzeyi o ülkedeki kitap satışlarıyla orantılıdır.” Cevap: Bir ulus okumaya eğitime ve bilime ne  
Cevap: İnsan çok mu okunmak ister yoksa çok sevilerek okunmak mı sorusuna en güzel cevabı Valery her ikisi de diyerek vermiştir. 


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı 

5. Okuduğunuz metinde fıkra türüne özgü belirgin olarak öne çıkan özellikleri gösteriniz. 
Cevap: Sade bir dil Kanıtlama amacı yok Kişisel görüşler fazla sohbet havası hakim 


6. Metinde, kitaba ilgiyi arttırmak için öne sürülen düşünceleri belirleyiniz. 
Cevap: Fuarlar düzenlenmeli Okurlarla yazarlar buluşturulmalı Kitap her yere ulaştırılabilmeli 


7. Kitaba ilgiyi artırmak için yazarın öne sürdüğü düşüncelerin dışında siz neler önerirsiniz? Önerilerinizi sınıf tahtasına yazınız. 
Cevap: Bence kitap fiyatlarında indirim ya da kampanyalar düzenlenmeli, kitap fuarlarında yazarların okurlara teşvik edici hediyeleri ya da organizasyonları olmalı. 


8. Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin türü ile ilişkilendiriniz. 
Cevap: Yazar sade,akıcı, açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Gazete köşesi için yazılmış olan bu yazı süs ve sanat dolu ifadelerden çok gündelik hayattan alınan ifadelerle doludur.  


9. Okuduğunuz metni, Okumak adlı metinle içerik, üslup, anlatım teknikleri ve tür özellikleri açısından karşılaştırarak metinlerin benzer ve farklı yönlerini gösteriniz. 
Cevap: İçerik farklıdır, birinde kitap fuarları diğerinde ise okumanın öneminden bahsedilmiştir. İlk metinde daha bireysel görüşler hakimken bu metinde ise anılar ve diğer yazarlardan alıntılar daha fazladır. Anlatım teknikleri ise benzerdir.  


10. Okuduğunuz metinde kitap fuarlarıyla ilgili ortaya konan düşünceleri günümüzle karşılaştırınız. 
 Cevap: Günümüzde de bence örtüşen düşünceler vardır. Çünkü o dönemle günümüzdeki fuarların faydaları katlanarak devam etmektedir. Okur yazar buluşmaları o dönem olduğu kadar günümüzde de hem kitap satışında hem etkileşimde önemli bir yere sahiptir diyebiliyoruz. 


11. Bu metnin yazıldığı dönemin kültürel ve toplumsal koşullarıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz. Bu metnin sonraki dönemlere sizce kültürel ve sosyal açıdan etkileri var mıdır? Açıklayınız. 
Cevap: Bu metin yazıldığında dijital ortamlar çok da yaygın değildi. İnsanlar yazarları çok fazla tanıma şansı bulamamaktaydı. Oysa günümüzde net ortamında artık her şey daha kolay ve ulaşılabilir durumdadır.  

12. Okuduğunuz metinde yazarın okura yönelik anlatım tutumunu (öğretici, açıklayıcı, tartışmacı, eleştirel vb.) değerlendiriniz. Cevap: Okur burada açıklayıcı bir tutum sergiler. Bir şeyi öğretmekten ya da eleştirmekten çok kendi yaşamından örneklerle tespitlerini okura sunmayı amaçlamaktadır. Aşağıda verilen metinleri karşılaştırınız. iki metin arasındaki farklılıkları ve ortaklıkları defterinize yazınız. 
Cevap: İlki bir eleştiri yazıdır. Diğeri isetür olarak fıkradır. İlkinde alaycı bir dille yazılmış okurla sohbet havasında yazılan bir metin varken ikincisinde ise mizah yönü yüksek olan ve sonunda güldürü öğeleriyle biten bir metin vardır. Dil olarak ikisi de sade açık anlaşılırdır.  

13. Sizce okuduğunuz bu metnin türü; sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin hangi özelliklerinden dolayı ortaya çıkmıştır? Defterinize kısa bir değerlendirme yazısı yazınız. 

Cevap: Günümüzde artık teknoloji hayatımızın her alanına girmiştir. Artık insanlar kitapları bile bilgisayar ya da cep telefonundan okumaktadır. Hatta alış verişlerini dahi internetten yapmaktadır. Bundan dolayı da metin u güncel konuyu işlemiştir. 

.....

SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


sponsorlu bağlantı ->

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 161-162-163"

Back To Top -->