YAZILI SORULARI

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Test
12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI,

TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,2018-2019-2020derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız

İYİ ÇALIŞMALAR....ÇÖZÜMLER VIDEOMUZDA TIKLAYINIZ..


ÖRNEK AŞAĞIDA
gönderen: İsmail GÖÇER'e  teşekkürler..1-)       Artık demir almak günü gelmişse zamandan     
            Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

            Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
            Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden

Bu parçada aşağıdaki  edebî akımlardan  hangisi  etkilidir?
A) Sembolizm               B) Parnasizm          C) Sürrealizm
D) Dadaizm                   E) Fütürizm

2-)    Işıklar  ipek olur
        Yapraklar  çiçek olur
        Çalılar  petek olur
        Dolar kuru dereler
Bu dizelerdeki kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım    B) Tam    C) Zengin    D) Tunç    E) Cinaslı

3-) Aşağıdaki  dizelerin hangisinde  somutlama  yapılmıştır?
A)           Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli       
              Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli
B)           Yürü! Hür  maviliğin bittiği son hadde kadar
               İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar
C)           Uluslar  sarı, kara, ak, kızıl… uzanmış birer el            Toplanacak, verilecek yaşama var, sevgi var
D)           Yolunu  gözlüyor lamba ve merdiven
                Susmuş  ninnilerle gıcırdıyor beşik
E)           Duyuluyor  zamanın tahtayı kemirdiği,    
              Tavan aralarında, tavan aralarında.

4-) Az kelimeyle çok şey söylemekten yana olan, söylediklerinin ses ve çağrışım bakımından zenginliğine önem veren Cahit Sıtkı’ nın  şiirlerinde ölüm kadar güçlü bir yaşama sevgisi de hissedilir.
Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi  Cahit  Sıtkı Tarancı ’ ya  ait  bir şiirden alınmış olabilir?

A)           Nedense  unutamadık gitti,            
                Unutulacak bütün şeyleri.
B)           Ölçüler değişti, dünya ufaldı,          
                Geçiyor saatler, günler, aylar, seneler.
C)           Her  mihnete kabulüm, yeter ki  
                Gün eksilmesin penceremden.
D)           Aydınlık  olsa  da  bir, olmasa da, 
                Hatta bence olmasa daha iyi.
 E)           Çisil çisil yağmur sonrası  
                Gün ışığını aramak boşuna.

5-) Millî Mücadele’nin heyecanlı yıllarında, millî duyguları derinden yaşaması, hayatta asla feda edilemeyecek değerleri tanıması onun sadece şiirlerine değil, roman ve hikâyelerine hatta denemelerine derinden tesir etmiştir. Zaman, ruh ve aşk kavramlarının zengin imajlarla işlendiği şiirlerini yazmakta son derece titiz davranmıştır. Öğrencisi olduğu Yahya Kemal’e hayranlığına rağmen belki de onun taklitçisi durumuna düşmemek için tarih atmosferini şiirinden uzak tutmuşsa da yine en çok, “Bursa’da  Zaman” şiiriyle tanınır. Zamanı, geçmiş, yaşanan an ve geleceğin birlikte idrak edildiği bir bütün hâlinde görür.Başlangıçta heceyi kullanmasına rağmen, sonraları serbest şiire geçmiştir. Folklordan daima uzak durmuştur. Yahya Kemal ve Valery’den aldığı “mükemmellik” anlayışına ulaşma çabasında rüya ve masaldan hareketle duygu ve düşüncelerini  “ses”  hâline getirir. Varlığın tüm sırlarını sembollerle ifade eder.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit                Sıtkı Tarancı           B) Ziya Osman Saba
C) Necip Fazıl Kısakürek       D) Ahmet Hamdi Tanpınar                  E) Ahmet Muhip Dıranas
               
6-)           Beyaz beyazdı bulutlar,  
               Gölgeler buğulu, derin;      
               Ah o hiç dinmeyen rüzgâr
               Gündüz  uykusu  çiçeklerin
Bu dizelerde altı çizili kelime grubunda  aşağıdakilerden hangisi  vardır?
A) Ad  aktarması                                B) Güzel adlandırma        
 C) Kişileştirme         D) Dolaylama              E) Soyutlama

7-)  Türk edebiyatında ilk poetika örneği sayılan makalesiyle saf (öz)  şiir eğilimini başlatan şair olarak kabul edilir.
Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin    B) Ahmet Haşim   C) Tevfik Fikret
D) Yahya Kemal Beyatlı          E) Necip Fazıl Kısakürek

8-)    Teb kralları gibiydim öyle yalnızdım (I)
         Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum (II)
         Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi (III)
         Ben rüzgar değirmeninizde kaldım (IV)
         Ben o gecelerde saçıydım çocukların (V)
Yukarıdaki  dizelerde numaralanmış sözlerin hangisi  imgeli,  mecazlı bir söyleyiş  özelliği  göstermemektedir?
A) V            B) IV         C) III           D) II            E) I

9-)  Artık
 hepinizin kafasına
şu daaaaaank
desin:
Köylünün toprağa hasreti var,
 toprağın hasreti
makinalar!
Bu dizelerde aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkisi görülmektedir?
A) Empresyonizm               B) Dadaizm              C) Realizm
D) Fütürizm                        E)  Sürrealizm

10-) Konuşmacının “Siz bugün İkinci Yeni denen hareketin bir temsilcisi olduğunuza göre bu şiiri nasıl tarif edersiniz?” sorusu karşısında  - - - - başlıyor anlamsız şiirin ne olduğunu anlatmaya.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Nazım Hikmet      B) Sunay Akın      C) Cahit  Zarifoğlu
D) Oktay Rıfat Horozcu               E) Sezai Karakoç               

11-) Öz ve biçim dengesini yetkinliğe ulaştırarak asıl kişiliğini bulduğu kitabının  Galile Denizi olduğu söylenebilir. Bu kitabındaki şiirlerle başlayan soyutlama eğilimleriyle İkinci Yeni’nin başlıca şairleri arasında yer almıştır. Batı şiirinin rondo gibi. türlerinin denendiği Çivi Yazısı’ndaki arayışları Mısırkalyoniğne’de letrizme varıyor. Âşıkane’de bu kez Doğu şiirinin klasik şiir yapılarını deneyen, beyit ve türkü biçimlerinden yararlanan sanatçının şiiri Şenlikname’de  iyice düzyazıya yaklaşmaktadır. Çok kısa ve soyut şiirlerin yer aldığı Taşbaskısı’ndan sonra Atlas’ta somut nesnelere, doğabilime ilgisi gözlemleniyor. Bu yapıtı, onun özellikle biçim alanında sentez kitabıdır. Kül’de de aynı özellikleri sürdürüyor. Araştırıcı kişiliği, özgün duyarlıkları ve buluşlarıyla sanatçı 20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli şairleri arasındadır.
 Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turgut Uyar         B) Edip Cansever         C) İlhan  Berk         
D) Cemal  Süreya                E)  Ülkü Tamer

12-) I. Yeni’nin sanat görüşü  ile  ilgili  aşağıdaki yargılardan  hangisi  yanlıştır?
A)           Müzik ve resme ait unsurların şiirde kullanılmasını             tercih etmişlerdir.  
B)           Şiirde ölçü, kafiye, redif kullanımı  reddedilmiştir.
C)           Sözün doğallığını bozduğu gerekçesiyle edebî            sanat kullanımı benimsenmemiştir.
D)           İçerikte  sıradanlık ve üslupta gerçekçilik ve               içtenlik tercih edilmiştir.
E)            Şiirde o güne kadar işlenmemiş konuları işlediler..

13-)      Kalbim yine üzgün seni andım da derinden, 
            Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! 
            Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, 
            Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
 Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki hangi  şiir anlayışına örnek olarak gösterilebilir ?  
A) Saf şiir     B) Toplumcu-Gerçekçi şiir    C) Garip şiiri
D) II.Yeni şiiri        E) Milli edb. anlayışını sürdüren şiir

14-) Söyleyişine çarpıcılık kazandırmak için boyalı bir yol seçiyor; sıfatları benzetmeleri üst üste yığı­yor. Bu da, göstermek istediği kişi, varlık ya da nesnelerin gerçeğe benzerliğini büyük ölçüde örseliyor.
Parçada geçen "boyalı" sözcüğü hangi anlam­da kullanılmış olabilir?
A) şiirsel  B) etkili   C) özentili  D) duygusal   E) düşsel

15-) Kanlıca deyince akla ilk gelen, yoğurt oluyor ( ) Daha eskiler, kahvesini de biliyor. Şöyle değirmende öğütülen ( ) büyük, kulpsuz fincanlarda sunulan kahve ( ) Sonra, kıyı boyunca uzanan yalılar, ille de adıyla anılan koyu ve canım korular ( )
Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (...) (,) (.) (.)        B) (.) (,) (:) (.)          C) (:) (;) (...) (.)  
D) (:) (;) (.) (...)        E) (.) (,) (...) (...)

16-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bize hep: “İyi bir kitap okuru olmakla övününüz.” derdi.
B) “Bugünlerde işlerimiz iyi.” diyerek ellerini ovuşturdu.
C) Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğütlerdi.
D) “O zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.” diye söze başladı.
E) Doktor, anneme: “Günde üç öğün yemek yiyin.” dedi.

17-) Türk şiirinde bazı şairler bir şiiriyle öyle özdeşleşmiş, öyle popüler olmuştur ki o şiir şairin adeta soyadı gibi olmuştur. Şiirle şair birlikte anılır olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek değildir?
A) Attila İlhan-Serenad
B) Nazım Hikmet-Kerem Gibi
C) Sezai Karakoç- Mona Roza
D) Arif Nihat Asya-Bayrak
E) Necip Fazıl Kısakürek-Kaldırımlar

18-) Bir güvercin  ...   Beni görünce ürktü  .   Acaba  açık  kalan pencereden mi girdi içeriye ?  Oradan oraya uçuyor, dışarı çıkacak bir yer arıyor !  Maviliği, belki de çok uzaklardaki gemileri  görüyor .
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisindeki noktalama işareti yerinde kullanılmamıştır?
A) I.           B) II.           C) III.           D) IV.           E) V.


19-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
A) Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti.
B) Yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor.
C) Organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların
sayısı gün geçtikçe artıyor.
D) Uzun süre yağmur altında yürüdükten sonra sığınacak
bir yer buldu.
E) Çağırılmadığı için akşamki davette o yoktu.


20-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce değişik  sözlerle  yinelenmiştir?
A) Seçilen konular ve bunların işleniş biçimi, yazınsal türlere göre değişir.
B) Bu şiirlerin bir bölümü yazıldığı günlerin sınırını aşamamış, yaşarlığını koruyamamıştır.
C) Şimdi de yaratma sürecinin bir başka yönü, ko­nunun algılanış biçimi tartışılmalıdır.
D) Konuşma sırasında, sözcük seçimiyle, ses tonuyla anlam değişiklikleri oluşturulabilir.
E) Romanda, kişinin doğup büyüdüğü topraklan unutması, oralardan kopuş nedenleri uzun uzun anlatılmaktadır.

                     *** C E V A P   A N A H T A R I ***

*   Her  Soru  5  puandır.         *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1
A
11


C


2

B12
A
3
E
13
A
4


C


14


C


5D

15
E
6


C


16D

7

B17
A
8

B18D

9D

19
E
10
E
20

BDOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:
PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Test "

Back To Top -->