YAZILI SORULARI

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 138

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

1-Okuduğunuz metinde geçen “zaruret”, “karikatürize”, “imaj”, “melankolik”gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.
 • zaruret: zorunlu olma durumu, zorunluk, zorunluluk.
 • karikatürize: karikatür durumuna getirilmiş olan.
 • imaj:kişilerde başka türlü izlenim bırakacak biçimde davranmak.
 • melankolik: hüzün belirtisi olan ya da hüzün veren.
2- Bu metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Cevap: Türk edebiyatında özellikle şiirinde annenin önemi ve anne temalı şiirlerden örnekler…
3-Çocuk ve anne ile ilgili bilgi ve örneklerin verildiği metinde sizi düşünce yönünden etkileyen ifadeleri gösteriniz ve yorumlayınız.
Cevap: “Nine geçmişin, anne anın, çocuk ise geleceğin, diğer bir deyişle umudun imgesidir.” Bence çok güzel bir tespitolmuş en etkilendiğim kısımlardan biri bu oldu.
4-Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Metin edebi bir makaledir. Örneklemelerle zenginleştirilmiş bunun yanında öznel değerlendirmelere de yer verilmiştir. Görüşler kendi içinde tutarlılık oluşturmaktadır.
5-Okuduğunuz metinde tezin ortaya konduğu, tezin ispatlandığı ve tezle ilgili genel yargıların belirtildiği bölümleri gösteriniz.
 • çocukları annelerinden ayrı düşünemeyiz.” tez ortaya konur.
 • Klasik dönem şiirinde anne, daha çok Farsça mâder ve Arapça vâlide sözcükleriyle anılır ve genellikle herhangi bir benzetmeye konu olmaz. (…) Anne, klasik divan şiirinde sönük ve soyut tiplerden iken, modern şiirde somut karakteristik varlıklardan birisidir. Annenin eski ve yeni şiirde klasikleşmiş belli bir misyonu yoktur. Anne, eski şiirde ne kadar karikatürize bir varlıksa, modern şiirde o kadar sahici, somut ve yaşayan etken bir öznedir. tez ispatlanır
 • Hiç şüphesiz eski ve yeni şiirdeki çocuk imgesi örneklerini daha da çoğaltabiliriz. Sınırlı sayıda vermiş olduğumuz örnekler herkese az çok bu konuda bir fikir verebilir. Sonuç olarak klasik ve modern Türk şiiri anne ve çocuk imgesi bakımından son derece zengindir. Hatta klasik ve modern Türk şiirinin bu konuda dünya şiiriyle boy ölçüşebileceğini söylemek hiç de abartılı bir iddia olmaz tez ile ilgili genel yargılar verilir
6-Metnin üzerinde alıntılama ve özetlemeye örnekler gösteriniz.
 • Alıntılama: Mehd-i şâh üzre binüp etfâl-i gonca şâd-kâm
  Anları tahrîkde der-kâr olur bâd-ı şimâl (Kavruk 2001:
  250). Şeyhülislam Yahya
 • Özetleme: Örneklerin çokluğundan da anlaşılacağı üzere divan şiiri veya modern şiirde çocuk veya anne imgeleri konusu üzerine bütüncül olarak ayrı ayrı doktora çalışmaları yapılmalıdır.
7-Metinde kullanılan anlatım biçimlerini bulunuz ve anlatım biçimlerinin niçin kullanıldığını açıklayınız.
 • Açıklayıcı anlatım: Kendine özgü epik ve lirik şiirleriyle dikkati çeken ve hemen her konuda şiirler yazan Fazıl Hüsnü Dağlarca, 1940 yılında yayınladığı ikinci şiir kitabına Çocuk ve Allah adını vermiştir.
 • Tartışmacı anlatım: Modernite, insanlara çocukluk denilen masumiyeti yaşatmadan onları yaşlılığa götürmektedir. Dolayısıyla kaybedilen çocukluk / gençlik kayıp nostaljilerle anlatılabilir
8- Metinde geçen “Nine geçmişin, anne anın, çocuk ise geleceğin, diğer bir deyişle umudun sembolüdür.” sözüne katılır mısınız? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Kesinlikle katılıyorum. Nineler geçmişin kültürel hazinelerini bizlere aktarır anne ise bugünü bilen hafızasından bize aktarandır. Çocuklar da yarının umudun sembolüdürler.
9- Okuduğunuz metni, Cep Telefonu Teknolojisi ve Sağlık adlı metinle karşılaştırarak metinlerin benzer ve farklı yönlerini gösteriniz.
Cevap: Metinlerde bir düşünce kanıtlar ve açıklayıcı ifadelerle ortaya konulmuştur. Farklı oldukları yanlar ise işlenen konular olmuştur.
10- Metinde anlatılanları kendi hayatınız veya çevrenizdeki olay ve durumlarla karşılaştırınız.
Cevap: Ben de annemi çok severim ve benim bugüne gelmem de en büyük payın annemde olduğununa inanırım. Bana konuşmayı dinlemeyi her şeyi o öğretti ve ve ilk okulum o oldu diyebilirim.
11-Okuduğunuz metinde yazarın okura yönelik anlatım tutumunu (öğretici, açıklayıcı, tartışmacı, eleştirel, öznel, nesnel, yanlı, yansız vb.) değerlendiriniz.
Cevap: Yazarın tutumu öğreticidir. Çünkü amacı okurlara bilgi vermektir. Bundan dolayı açıklayıcı anlatım ve sade bir dille öğretme amaçlı yazmıştır metni.
12- Bu metni, günlük konuşma diline çeviriniz. Ortaya çıkan sonuçları değerlendiriniz.
Cevap: Çok anlaşılır olmamaktadır. Çünkü dili edebi bir dildir günlük konuşma dilinde anlam zenginliği az da olsa kaybolmaktadır.


...


,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 138"

Back To Top -->