Sponsorlu Bağlantı

Technology

İKİNCİ YENİ ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

 II.YENİCİLER KONU ANLATIMI ŞİİR ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ SANATÇILARI
, II.YENİCİLER KONU ANLATIMI, İKİNCİ YENİ ŞİİRİ, İKİNCİ YENİ ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ, İKİNCİ YENİ ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ, İKİNCİ YENİ ŞİİRİ, II.YENİCİLER KONU ANLATIMI, 


 II.YENİCİLER

 Garip  hareketine tepkin olarak doğmuştur.
 1950’den sonra ortaya çıkan bir akımdır.ikinci yeni ismini Muzaffer Erdost  “Pazar Pastası”
 Dergisinde ilk defa kullanılmıştır.
 İkinci yeninin doğuşunu sağlayan kitap cemal süreya’nın “ Uvercinka” adlı eseridir.
 Hayale,soyut kavramlara,duyguya,yalnızlık,insanların sıkıntısı gibi konular işlenmiştir.
 Sebk-i hindi akımına benzer.
 Şiirde anlam kapalığı ve soyut olmasıdır ilkesi vardır.
 Söyleşe önem vermişlerdir.
 İmgeye önem vermilşlerdir.(semboller vardır)
 Edeb sanat özgürlük vermişlerdir.
 Sürrealizm temel alınmıştır.
 Karışık cümle yapısı ve farklı sözcükler kullanmışlardır.
 Şiirde öyküleştirmeye karşıdırlar.
 Konuşma dilinden uzak bir dil kullanmışlar
 Amaç şiirde hissettirmektir.

Garipten farkları

 Garip anlama dayanır,ikinci yeni anlama karşıdır.
 Garip konuşma dili kullanılır ikinci yeni konuşma dili kullanmaz
 Garip şiiri şiirine serbestlik vermiş,ikinci yeni salt şiir olmalı der
 Garipçiler şiri basite indirmiş,ikinci yeni ise şairane kullanılmıştır
 Garipçiler somut kavramlar daha çok kullanılmış ikinci yeni ise daha çok soyut kavram kullanmışlar.

Önemli temsilcileri

  • Edip cansever
  • Sezai Karakoç
  • Ece Ayhan
  • Cemal Süreya
  • İlhan Berk
  • Turgut  Uyar
  • Ülkü Tamer

Edip Cansever (1928-1986)

√ İstanbulda doğan sanatçı beyin kanamasından ölmüştür.
√ İlk şiirlerini 1944 yılında”İstanbul dergisinde”yayımlamışlardır.
√ Yücel ,fikirler, edebiyat dünyası gibi dergilerde çıkan ilk şiirlerini “ikindi üstü” kitabında  toplamıştır.
√ İlk şiirlerinde yaşama sevinci  ile dolu, avare bir gencin duyguları görülür.
√ 1951’ de “Nokta “ dergisini çıkardı.
√ Düşünceyi dil içinde eritmeye yönelen sanatçı özlü bir söyleyiş ara.
√ 1957’de  yayımladığı”Yerçekimli Karanfil” adlı eserde kendine özgü bir evren kurduğu görülür.
√ Anlamca kapalı şiirleriyle 2.yenicilerin öncüsü olmuştur.
√ Degişik dil ve imge kullanmışlar
√ Bireyin arayışları,umutsuzluğu, ve ortamlara ve diğer kişilere uyumsuzluğunu yansıtmaya çalışmıştır
√ Şiirde düzyazı olanaklarınıda kullanmıştır.
√ Şiirlerinde tiyatrodan esinlenen diyologlar kullandı.
√ 1958’de Yeditepe şiir armağanı(yerçekimle karanfil)
√ 1957’de TDK şiir ödülü(Ben Ruh Bey Nasılım)
√ 19822de Sedat Simavi Edebiyat ödülü(Yeniden)

Eserleri
ŞİİR
Petrol
İkindi Üstü
Umutsuzlar Parkı
Tragedyalar        
Çağrılmayan Yakup
Nerde Antigane
Sevda ile sevgi
Ben Ruhi Bey Nasılım
Kirli Agustos
Dirlik Düzenlik
Yeniden
Bezik Oynayan Kadınlar
Oteller Kenti
İlkyaz  şikayetçileri

Hikaye roman
Gül  Dönüyor Avucumda
Şiiri şiirle ölçmek

SEZAİ KARAKOÇ (1923-….)

√ Diyarbakırda doğmuştur.
√ Şiirle ilgili düşüncelerini “Edebiyat Yazıları” adını verdiği 3 kitapta toplamıştır
√ Metafizil şiir anlayaşı görülür.Modern şiir ile Metafizik düşünceyi harmanlamıştır.
√ Geleneksek şiir anlyaşına yakındır ama dil farklıdır dil modern şiirin dilidir.
√ İslamı düşünceyi kendine özgü benzetmeler ve imgelerle anlatır.
√ İslami düşünceyi  modern şiirde şiirdeki gerçekleüstücülük ile kaynaştırır.
√ Modern sanata genel anlamda soyutlamaya dayanır. Ona göre şair şiiri  soyutlamada bırakırsa eksik olur.
√ Onu tekrar  somutlaştırılması gerekir böylece sağlamlaşmış olur.
√ Bunuda Diriliş kavranıma bağlar.
√ Şirin genel üçgenini “pergünt” dediği 3 ilke ile anlatır.
√ Ona göre şair “kendisi olmalı” bu da “degişmek ve başkalaşmakla” olur düşüncesindedir.
√ Enbiya-Evliya kıssalarından yararlanılır bunları çağdaş bir anlatımla dile getirir.
√ İmgesel anlatım,anlam kapalılığı şiirleirnde görülür.
√ “Mona Rosa” en öneml, eseridir.


EserleriŞiir
Hızırla kırk saat , Körfez, Şahdamar, Gül Muştusu
SESLER
Taha’nın Kitabı
Zamana adanmışi sçzler
Magra ve ışık
Kıyamet aşısı
Ayinler
Leyla ile mecnun
Ateş Dansı

 DENEME
Edebiyat yazıları
İnceleme
Yunus Emre ,Mevlana,M.Akif Ersoy
Piyes
Armağan
Piyes ı
Hikaye
Meydan ortaya çıktığında,portreler
Röpotaj
Tarihin yol ağzında
Belgesel
Gün doğmadan


Ece Ayhan (1931-2002)

 Muğla’da doğan sanatçının esas adı  Ece Ayhan Çağlar’dır
√ İkinci yeni şiiri yerine ”sivil şiir” ya da “karaşiir” adlarından birinin kullanılmasını istemiştir.
√ Dili okuyucuyu şaşırtan bir dildir.
√ Sürrealist bir sanatçıdır.
√ Şiirleri imgelerle yüklüdür
√ Meydan LARAOUSSE’YE YAZARLIK YAPMIŞ,SİNEMATİK VE YENİ SİNEMA DERGİSİNE Müdürlük,Genç Sinema Grubu’na yöneticilk yapmıştır.
√ Kaymakamlık yapan sanatçı 1966 devlet memurluğundan ayrılarakésoluk alıp verdiğim, gercekten duyduğum tek kentédediği istanbula yerleşmiştir.
√ Birçok gastalıkla mücadele etmiştir.Ekonomik sıkıntılar çekmiştir.

Eserleri
Şiir
Kınar Hanımın Denizleri
Ortodokslular
Bakışsız bir kedi kara
Devlet ve tabiat
Zambaklı PADİŞAH
Çok  Eski Adıyladır
Yurt savul
Sivil şiirler
Son şiirler
Aynalı denemeler
Kolsuz bir hattat
Dipyazılar

Cemal süreya (1931-1990)
 Erzincanda doğan sanatçının asıl adı Cemalettin seberdir.
√ 25 yılı aşkın TDK üyeligi,yayınevlerinde danışmanlık,çevirmenlik gibi görevler yapğmıştır.
√ 19602dab sonra sadece 4v sayı çıkarabildiği épapirüsédergisi,(1966-1970) 1980-1981 arası 2 sayı daha çıkardı.
√ Pazar pastası,Yeditepe ,oluşum,aydınlık,saçak gibi yayın organlrında çeviri yayınladı.
√ İlk şiiri”şarkısı beyaz”mülkiye dergisinde 19532te yayımlandı.
√ Gelenege karşı olan sanatçı ,gelenegi eserlerinde en güzel şekilde kullanmıştır.
√ Kendine özgü söyleyişi,şaşırtmacalar,imgesek söyleyiş,özelliğide vardır.
√ Şiirlerinde hiciv(iğneleme)bunun yanında eleştirel ironi görülür.
√ Toplumcu gerçekçi yönüde olan sanatçı şiirini yaşadığı cografyaya uygun yazmıştır.
√ Şiirle ilgili görüşlerini “folklor şiirine düşman”adlı eserde belirtmiştir.
√ Eserlerinde ilk bakıldığında zıt gibi görünen görüşler vardır.
√ 1959’da “üvercinka”ile Yeditepe şiir armaganı 1965’te “Göçebe”TDK şiir ödülü kazanmıştır.

Eserleri
Şiir
Üvercinka,Beni öp sonra doğur beni,göçebe,sevda sözleri,güz bittiği,Sıcak Nal,uçurumda Açan

Düz yazı

Şapkam Dolu Çiçekle, günübirlik,99 yüz 99.gün,uzat saçlarını,Frigya

Antoloji
Mülkiyeli şairler,100 aşk şiiri

Not: Arkadaşlarıyla bir telefon numarası yüzünden iddiaya giren cemal Süreyya hafızasına çok güvenirdi iddiayı kaybettiğinden aslında “Cemal Süreyya”olan soyadı bu idda üzereni zaten bir tane fazla olan "y"üzerine iddaaya girmiş zaten fazla kaybetsem ne olacak demiş ve kaybetmiştir bu yüzden soyadındaki "y" gitmiş "Cemal Süraya" olmuştur.

                       İLHAN BERK (1918-2008)

 Manisa’da doğan sanatçı bir çok okulda öğretmenlik yapmıştır.
√ 2. Yenicilerin en yaşlı üyesidir.
√ Rimbaud ve Ezra pound’un şiirlerini çevirerek kitaplaştırmıştır.
√ İlk şiirlerini ‘Uyanış’ta’ yayımlamıştır.
√ İlk şiirlerinde hece veznini kullanmıştır.
√ İlk şiirlerinde karamsarlık hakim olan sanatçıda ‘Kızıl,hülys,sonsuzluk,ateş’ kelimelerini çok kullandığı görülür.
√ Sembolist şiirden etkilenmiş eserlerinde imgeler görülmektedir.
√ 1954’ten sonra soyut kavramlara yönelen sanatçı ikinci Yenicilerin öncülerinden sayılır.
√ Sürekli değişim ve arayış içindedir.
√ Türk şiirinin en deneyci şairlerinden biridir.
√ Kül TDK şiir ödülünü (1979)
√ İstanbul Behçet Necatigil şiir ödülü (1980)
√ Deniz Eskisi Yeditepe Şiir Armağanı (1983)
√ Güzel Irmak Sedat Simavi Edebiyat Ödülü (1988)


ESERLERİ
Güneşi Yakanların Selamı               İstanbul Kitabı
 Günaydın  Yeryüzü                        Kitaplar Kitabı                  
Türkiye Şarkısı                                Deniz Eskisi            
  Köroğlu                                          Delta ve Çocuk
İstanbul                                            Galata
 Galile Denizi                                 Güzel Irmak
 Çivi Yazısı                                       Pera 
  Otağ                                            Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktun
 Mısırkolyoniğne                        Avluya Düşen Gölge
Aşıkane                                       Şeyler Kitabı
Taşbaskısı                               Çok Yaşasın Sayılar
Şenlikname                            Tümceler Geliyorum
Kül
ANLATI:
Uzun Bir Adam
1984 Tokat Niksar

ÇEVİRİ:
A.Rimbaud Seçme Şiirler
Dünya Edebiyatında Aşk Şiirleri
Dünya Şiiri

ANTOLOJİ:
Aşk Elçisi
Başlangıçtan Bugüne Beyit Mısra Antolojisi
    
                              TURGUT UYAR (1927-1985)
 İstanbul’da doğmuştur.
√ Hece ölçüsü ile şiire başlayan sanatçı ilk şiirlerinde toplumsal konular işlemiştir.
√ 1960’lardan sonra bireyin iç dünyasına yönelmiş ve yalnızlık ve çıkışsızlığın peşinde olan konulara yönelmiştir.
√ Divan Edebiyatı geleneğini de kullanmıştır.
√ 1970’lerden sonra Sınıfsal Mücadeleler konu olarak kullanmıştır.
√ Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı birikimleri ile özgün bir şiire ulaşmıştır.
√ İlk şiirlerinden sonra kapalı ve soyut bir anlatım tarzını benimsemiştir.
ESERLERİ
Şiir:
Arz-ı Hal
Türkiyem
Dünyanın En Güzel Arabistanı
Her Pazartesi
Tütünler Islak (Yeditepe Şiir Armağanı (1963))
Divan
Göğe Bakma Durağı
Toplantılar
Toplu Şiir
Koyayı Delen İncir(Behçet Necatigil Ödülü (1981))
Dün Yok Mu
Büyük Saat (Sedat Simavi Vakfı Şiir Ödülü (1984))
Sevgim Acıyor

İnceleme:
Bir Şiirden
Çeviri:
Lukretius – Evrenin Yapısı (TDK Çeviri Ödülü (1975))


                             ÜLKÜ TAMER (1937-….)

 Gaziantep’te doğmuştur.
√ İkinci Yeniye hareket oluştuktan sonra girmiş ama bu hareketin ses getiren sanatçılarından olmuştur.
√ Kendine özgü imge dünyası vardır.
√ Süssüz, sade söyleyişe yönelmiştir.
√ Keskin bir ironiyle örülmüş derin acıların ve beşeri trajedileri dile getirir.
√ 1970’lerden sonra toplumsal konulara yönelmiştir.
√ Kapalı şiir anlayışının kusursuz örnekleri görülür.
√ Kaynak, Pazar Postası, Yeditepe, Papirus, yeni Dergi sanat olayı gibi bir çok dergide şiirleri yayımlanmıştır.
√ 1967’de Yeditepe Şiir Armağanını kazandı.
√ Çağdaş İngiliz Şiirini yakından incelemiştir.
√ Batı etkisine açık bir şairdir.

ESERLERİ
Şiir:
Soğuk Otların Altında
Gök Onları Yanıltmaz
Ezra ile Gary
Virgülün Başından Geçenler
İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür.
Sıragöller
Seçme Şiirler
Yanardağın Üstündeki Kuş

Öykü:
Allcben Öyküleri
Çocukluğumdaki Bayramlar

Anı:

Yaşamak Hatırlamaktır

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "İKİNCİ YENİ ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ"

Back To Top -->