9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI, YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, YAZILI ÇALIŞMALARI, COĞRAFYA ÇALIŞMA KAĞITLARI,

COĞRAFYA 9 ÇALIŞMA SORULARI(Coğrafya,Doğa ve İnsan)


1- Doğa insan yaşamını nasıl etkiler?
C: Doğa insanın ekonomik faaliyetlerini, konut tipini, giyinme ve beslenme şeklini etkilemektedir.
2- Farklı iklim bölgelerinde yaşanılan ve yakın çevreden doğal malzemeden yapılmış mesken tipleri nasıldır?
C: Ahşap taş ve kerpiç, mesken
3- Dört temel ortam hangisidir?
C: Atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosfer
4- İlk çağ coğrafyacıları hangileridir?
C:Thales,Aneksimenes,Aneksimendros,Platon,Aristo,Hekataios,Eratosthenes,Heredot,Batlamyus,Strabon’dur
5- Terim olarak coğrafya, ilk kez kim tarafından ve hangi eserde kullanılmıştır.
C: Eratosthenes -Geographika
6- Coğrafya Kılavuzu adlı eseri kime aittir?
C: Batlamyus
7- Dünyanın Çevresini, ekseni eğikliğini veya dünyanın güneşe olan uzaklığına ilk hesaplayan ilkçağ coğrafyacısı kimdir?
C: Eratosthenes
8- Ortaçağda, coğrafya biliminin daha çok İslam dünyasında ön plana çıkmasının temel nedeni nedir?
C: Avrupa’da skolastik düşüncenin ve kilisenin baskıları bilimsel gelişmeyi olumsuz etkilemiştir.
9- Ortaçağdaki İslam coğrafyacılarından İbn-i Haldun’un tanınmış eseri hangisidir?
C:Mukaddime
10- Ortaçağ İslam coğrafyacılarından Divan-ı Lügat-it Türk adlı eserinde bir dünya dil haritası çizerek coğrafyaya katkı sağlayan bilim insanı kimdir?
C: Kaşgarlı Mahmut
11- Yeni çağda Avrupa’da başlayan coğrafi keşiflerle Ümit burnunu kim keşfetmiştir?
C: Bartelmi Diyaz
12- Yeni çağda Hindistan’a ulaşarak, Hint deniz yolunu ilk bulan kimdir?
C: Vasgo De Gama
13- Osmanlı devletindeki ilk coğrafi çalışma nedir? Hangi dönemde başlamıştır.
C: Fatih döneminde Batlamyus’un haritasının ve kitabının tercüme edilmesi.
14- Cihannüma adlı eser kime aittir?
C: Katip Çelebi
15- Kitab-ı Bahriye ve en önemli yapıtı olan Dünya haritası kime aittir?
C: Piri Reis
16-Kozmoz adlı eseriyle de tanınan,iklim,bitiki örtüsü,yerşekilleri ve okyanus akıntıları gibi konularda araştırmalar yapmış fiziki coğrafyanın kurucusu kimdir?
C: Aleksandır Von Humbolt
17- Beşeri coğrafyanın kurucusu kimdir?
C: Carl Ritter
18- Siyasi Coğrafyanın kurucusu kimdir?
C: F.Ratzel
19- Coğrafyanın ilkeleri nelerdir?
C: Nedensellik dağılış ve karşılıklı ilgi (bağlantı)
20- Coğrafyanın hangi ilkesi, onun diğer bilimlerden ayırır?
C: Dağılış


COĞRAFYA 9 ÇALIŞMA SORULARI(Dünya’nın Şekli ve Hareketleri)

1- Dünya’nın geoit şekli nedir açıklayınız.
C: Dünya’nın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine özgü şeklidir.
2- Dünya’nın geoit şeklinin sonuçları nelerdir?
C: *Yerçekimi Ekvatordan kutuplara doğru artar,*Ekvator çapı kutuplar çapından daha büyüktür,* Ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından daha büyüktür.
3- Dünya’nın bir yarısının aydınlık, diğer yarısının karanlık olmasının nedeni nedir?
C: Dünya’nın küresel şekli
4- Dünya’nın şekli Ekvator ve kutuplarda basıncı nasıl etkilemiştir?
C: Ekvatorda sürekli termik alçak basınç,kutuplarda sürekli termik yüksek basınç merkezleri oluşmuştur.
5- Dünya Güneş’e uzaklık bakımından kaçıncı sırada yer alır?
C: 3.sırada
6- Dünya’nın hareketleri Güneş ışınlarının geliş açısını nasıl etkilemiştir?
C: Güneş ışınları Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak gün içerisinde,yıllık hareketine bağlı olarak yıl içerisinde değişmektedir.
7- Çöllerde meydana gelen mekanik(fiziksel) çözülmenin temel nedeni nedir?
C: Dünya’nın günlük hareketi
8- Dünya’nın günlük hareketi basıncı nasıl etkiler?
C: 30° ve 60° enlemleri civarında dinamik basınç merkezleri oluşur
9- Dünya’nın yörüngesinin elips biçiminde olmasının sonuçları nelerdir?
C: *Dünya’nın Güneş’e yıl içinde yaklaşıp uzaklaşması.Buna bağlı olarak 3 ocak günberi(Dünya’nın Güneş’ e en yakın olduğu tarih) 4 temmuz günöte(Dünya’nın Güneş’ e en uzak olduğu tarih) tarihlerinin oluşması *Dünya’nın Güneş çevresindeki hızının değişmesi.Buna bağlı olarak Şubat’ın 28 çekmesi,Eylül ekinoksunun 2 gün gecikerek 23 Eylülde gerçekleşmesi ve yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olması.
10- Dönenceler ve kutup dairelerinin oluşum nedenini belirtiniz.
C: Yer ekseninin eğik olması (eksen eğikliği)
11- Mevsimleri ortaya çıkaran faktörler nelerdir?
C: Eksen eğikliği ve Dünya’nın yıllık hareketi
12- Türkiye’de en kısa gölge boyunun yaşandığı tarihi ve bunun nedenini belirtiniz.
C: 21 Haziran tarihi. Güneş ışınları bu tarihte KYK’deki Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla gelir ve aynı gün Türkiye’deki herhangi bir yere Güneş ışınları en yüksek açıyla düşer. Bundan dolayı gölge boyu en kısadır.Yaz gün dönüm tarihidir.
13- Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin yaşandığı dönemi belirtiniz.
C: 23 Eylül-21 Mart Dönemi
14- Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda Güneş hangi tarihlerde aynı anda doğar ve batar?
C: 21 Mart ve 23 Eylül
15- Yeni Zelanda,Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaz mevsimi hangi tarihte başlar?
C: 21 Aralık
16- Çizgisel hızın Ekvator’dan kutuplara doğru azalmasının nedeni nedir?
C: Dünya’nın küresel şekli(enlem)
17- Gece-gündüz süresinin yıl boyunca değişmesi ile Güneş’in doğuş ve batış saatinin ve yerinin yıl boyunca değişmesinin nedeni nedir?
C: Eksen eğikliği
18- Alacakaranlık süresinin Ekvator’dan kutuplara doğru uzamasının nedeni nedir?
C: Dünya’nın küresel şekline bağlı olarak çizgisel hızın Ekvatordan kutuplara doğru azalması.
19- Kutup Yıldızı’nın sadece KYK den görülmesinin nedeni nedir?
C: Dünya’nın küresel şekli.
20- Türkiye’de güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği ,tarih ve açı değeri nedir?
C: Hatay, 21 Haziran’da ve 77°
21- Matematik iklim kuşaklarını ortaya çıkaran faktörler nelerdir?
C: Dünya’nın yıllık hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak Güneş ışınlarının yere düşme açısı yıl boyunca değişir. Buna göre belirlenen iklim kuşaklarına matematik iklim kuşakları denir.
22- Dünya’nın neresinde yıl boyunca gece gündüz süresi eşittir.(12 saat gündüz-12 saat gece)
C: Ekvator
23- Sürekli rüzgarlar ile okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar meydana gelmesinin nedeni nedir?
C: Dünya’nın günlük hareketi
24- Sürekli rüzgar ve okyanus akıntılarının KYK de sağa GYK de sola doğru sapmasının nedeni nedir?
C: Dünya’nın batıdan doğuya doğru dönmesi
25-Ekvatordan kutuplara doğru gölge boyunun uzamasının nedeni nedir?
C: Dünya’nın şekli-enlem etkisi
26- Gölge boyunun sabah uzunken öğle vakti daha kısa olmasının nedeni nedir?
C: Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak gün içinde Güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi
27- Yaz mevsiminde gölge boyunun kış mevsiminden daha kısa olmasının nedeni nedir?
C: Dünya’nın yıllık hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak yıl içinde Güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi.
28-Coğrafi konum nedir?
C:Dünya üzerindeki bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere coğrafi konum denir.
29-Coğrafi konum kaça ayrılarak incelenir?
C: 2’ye ayrılır. Mutlak Konum- Göreceli Konum

30-Alçak enlemler nerelerdir?
C: 0° Ekvator ile 23°27´ Dönenceler arası alandır
31-Yüksek enlemler nerelerdir?
C: 66°33´ Kutup Daireleri ile 90° Kutup Noktaları arası alandır
32-Orta enlemler nerelerdir?
C: 23°27´ Dönenceler ile 66°33´ Kutup Daireleri arası alandır.
32- Ardışık 2 paralel arasındaki alan kaç km’dir?
C: 111 km
33- Dünya neden 24 saat dilimine ayrılmıştır?
C: Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki tam bir turunu 24 saatte tamamlaması
34-Bazı ülkelerde birden fazla ortak saat kullanılmasının nedeni nedir?
C: Doğu-batı doğrultusunda geniş alan kaplamaları
35-Doğuda yerel saatin batıdan daha ileride olmasının nedeni nedir?
C: Dünya’nın batıdan doğuya doğru dönmesi
36- 20° doğu meridyeninde yerel saat 14.10 iken 40° doğu meridyeninde yerel saat kaç olur?
C: 40-20 = 20 MERİDYEN FARKI
20X4=80 DK (1.SAAT 20 DK) YEREL SAAT FARKI
14.10+1.20= 15.30(Doğuda yerel saat daima ileridir bu nedenle yerel saat farkı verilen saate eklenir)
Not: Ardışık 2 meridyen arası 4dk dır.
37- Türkiye’nin mutlak(matematik) konumunu belirtiniz.
C: Türkiye Ekvator’a göre 36° Kuzey ve 42° Kuzey paralelleri arasında ; Başlangıç meridyenine göre 26° Doğu ve 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır.
38- Türkiye’nin matematik konumunun sıcaklık üzerindeki etkisini belirtiniz.
C:Güneyden kuzeye doğru gidildikçe Güneş ışınların geliş açısı ve buna bağlı olarak da sıcaklıklar azalır.
39- Türkiye’nin matematik konumunun yağış üzerindeki etkisini belirtiniz.
C: Cephe yağışlarının etkisindedir( Orta kuşakta cephe yağışları etkilidir)
40- Türkiye’nin matematik konumunun gölge yönü üzerindeki etkisini belirtiniz.
C: Bir cismin öğle vakti gölgesi tam kuzeye düşer

41- Türkiye’nin matematik konumunun gece gündüz uzunlukları üzerine olan etkisini belirtiniz.
C: Güneyden kuzeye doğru gece-gündüz süreleri arasındaki fark artar
42- Türkiye’nin göreceli (özel) konumunu belirtiniz.
C: Türkiye Asya,Avrupa ve Afrika arasında yer alan,3 tarafı denizlerle çevrili,dağlık ve engebeli bir ülkedir.
42- Türkiye’nin dağlık ve engebeli yerşekillerine sahip olmasının tarım üzerindeki etkisini belirtiniz.
C: Tarım alanları yüzölçümüne göre dardır. Ancak iklim çeşitliliği tarım ürünü çeşidinin de fazla olmasını sağlamıştır.
43- Türkiye’de yerşekillerinin doğu-batı yönünde uzanmasının ulaşım üzerindeki etkisini belirtiniz.
C: Doğu-batı yönünde ulaşım kolaylıkla sağlanırken, kuzey-güney yönünde ancak bazı geçitlerden faydalanılır.
44-Türkiye’de yükselti farkının sıcaklık üzerindeki etkisini belirtiniz.
C: Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Bu nedenle sıcaklık değerleri de batıdan doğuya doğru azalır.

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
2 Komentar untuk "9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI"

Back To Top -->