Sponsorlu Bağlantı

Technology

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 80

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI 2018 2019
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

......11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı
8. Okuduğunuz şiirde şair, divan şiiri geleneği olan anlamın bir beyitte tamamlanması anlayışını değiştirerek anlamı birden fazla dizeye yaymıştır. Fransız şiirine özgü anjanbuman olarak adlandırılan bu tekniğin şiire katkısını değerlendiriniz.
  • Cevap: anjanbuman tekniği sayesinde şiirde hareket ve bazı duygular daha etkili şekilde verilebilmiştir. Özellikle aşağı kayan dizelerde denizin dalgaları gibi bir etki yaratıldığını söyleyebiliriz. 
9. Bu şiirde tespit ettiğiniz nazım biçiminin kullanılmasında hangi kültürel ve toplumsal değişmeler etkili olmuştur? Açıklayınız.
  • Cevap: Osmanlının son döneminde başlayan Batılılaşma hareketleri sosyal hayatın yanında aynı zamanda sanat da karşılığını bulmuştur. Bu da Batıdan yeni türlerin yeni nazım şekillerinin de edebiyatımıza girmesini sağlamıştır. Bundan dolayı bu şiirde de yenilikler göze çarpmaktadır. 
10. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz. Bunların şiire katkısını örneklerle açıklayınız.
  • Cevap: Şiirde ahengi sağlayan unsurların başında kullanılan kafiyeler ve rediflerin yanında bazı dizelerde karşımıza çıkan kelime tekrarı yine dize içlerinde gördüğümüz asonans ve aliterasyonlar da şiirde ahengi sağlamıştır diyebiliriz. 
11. Mâi Deniz şiirinin nazım birimi, ölçü, kafiye seçimi, kelimelerin düzenlenişi, dizelerin uzunluğu ve kısalığı gibi özelliklerinin içerikle ilişkisini değerlendiriniz.
  • Cevap: Bütün bu şekil özellikleri aslında içerikte verilmek istenen duyguyu kuvvetlendirmek için kullanılmıştır. Bunun yanında özellikle kullanılan anjambumanlar asonans ve aliterasyonlar da yine deniz duygusunun mavi renginin insan ruhundaki yansımasını kuvvetli şekilde işlemektedir. 
12 Okuduğunuz şiiri, tür özellikleri yönünden Hürriyet Kasidesi ile karşılaştırınız.
  • Cevap: Hürriyet Kasidesi bir kavramı övmek için yazılmışken burada ise övülen şeyden ziyade işlenen tema olarak deniz ve denizin mavisinin insanda uyandırdığı duygular olarak karşımıza çıkmaktadır. İkisi de aruz ölçüsü ile yazılmıştır ancak birinde beyitler diğerinde ise bentler göze çarpar. Bunun yanında ikisinin de dili günümüze göre ağırdır. 
13. Okuduğunuz şiirde parnasizm akımının öne çıkan özelliklerini gösteriniz.
14. Mâi Deniz şiiriyle, sizin denize olan ilginizi ve denizin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri karşılaştırınız.
  • Cevap: Deniz beni derinden etkile. Onun gece görünümünün ihtişamı uçsuz bucaksız olması bunun yanında insanda yarattığı huzur duygusu ağır basar. Bu duyguları bu şiiri okuyunca ben de hissetmekteyim.
15. Tevfik Fikret, okuru etkilemek için şiirde nasıl bir anlatım tutumunu tercih etmiştir? Açıklayınız.
  • Cevap: Şiirde öznel izlenimlerini dizelere yerleştirmiş bunun yanında orjinal benzetme ve imajlarla bu düşüncelerini okurlarına sunmuştur.
16. Okuduğunuz bu şiiri, 2. ünitedeki Denizkızı Adası hikâyesiyle denize yaklaşım açısından karşılaştırınız.
  • Cevap: İkisinde de deniz olgusu karşımıza çıkmaktadır. İkisinde de denizin insan ruhu üzerindeki etkileri denizin uçsuz bucaksızlığı ve azameti işlenmiştir. 
...

SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 80"

Back To Top -->