10.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

10.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2018 2019
10.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI, 10.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI,
10.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR, TARİH YAZILILARI,


YAZILILAR,10.SINIF TARİH YAZILILARI,10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,TARİH YAZILILARI,10.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

ÖRNEK YAZILIYI GÖNDEREN SEDAT ÖZDEMİR ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ..

10.SINIF TARİH YAZILILARI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA
ÖRNEK YAZILI
👇👇👇👇
SORULAR


1-         Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Ordusu içinde yer almaz?

 A) Türkmenler                             B) Cebeciler
 C) Ücretli Askerler                      D) Gulamlar
 E) Vassal devlet Kuvvetleri

2-   Orhan Bey döneminde
·         İznik’te ilk medrese açılmıştır
·         Sancak Sistemi uygulamaya konulmuştur
·         Sancaklara kadı ve subaşılar atanmıştır.
                Buna göre;
         I. Laik bir yönetim anlayışı vardır
 II. Şehzadelerin tecrübe kazanılmasına çalışılmıştır
III. Bilim ve eğitime önem verilmiştir

Verilen gelişmelerden hangisi doğrudur?

A-        Yalnız II                  B- Yalnız III                            C- I ve II
D-    I ve III                             E- II ve III

3-   Ankara Savaşının en önemli nedeni Yıldırım Bayezid ile Timur’un kendi hâkimiyetlerinde Türk birliğini kurmak istemeleridir.
Buna göre Ankara Savaşa iki hükümdarın hangi düşüncesini ön plana çıkarmıştır?
A-    Cihan devleti kurmak
B-    Çin’i egemenlik altına almak
C-    Anadolu’da siyasi birliği sağlamak
D-    Balkanlardaki fetihleri hızlandırmak
E-     Anadolu’da feodal yönetim oluşturmak

4-   Orhan Bey döneminde;
I.      Şehirlere kadı ve subaşı atanması
II.     İznik Medresesi’nin açılması
III.   İlk düzenli ordu teşkilatının kurulması

Gelişmelerinden hangileri, devlet otoritesinin güçlenmesini sağlamıştır?

A-Yalnız I                        B- Yalnız II                       C- Yalnız III
       D- I ve III                            E- I, II ve III

5- Aşağıdakilerden hangisi Karesioğulları Beyliğinin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Anadolu siyasi birliğinin sağlanması için ilk adım atıldı
B) Karesioğullarının donanma gücü Osmanlının eline geçti
C) Osmanlının Rumeli ye geçişi kolaylaştı
D) Karesioğulları komutanları Osmanlıya katıldı
E) Osmanlının Balkanlardan çıkarılamayacağı anlaşıldı6-    I.  Koyunhisar savaşı
II.  I.Kosova Savaşı
III.Ankara Savaşı                  
IV- Varna savaşı
Yukarıda verilen savaşlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru padişahlarla eşleştirilmiştir?
                I                    II                           III                              IV      .
      A)  Osman          Orhan                 I. Murat                 I. Mehmet
      B)   Orhan         Osman                                II. Murat                I. Murat
      C)   I. Murat        Osman                                I. Bayezid               I. Mehmet
      D)  Osman         II. Murat             I.Murat                  I. Bayezid
      E)   Osman         I. Murat              I. Bayezid               II. Murat

7-       I-   Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk savaştır
          II-  Osmanlı ile Haçlılar arasındaki ilk savaştır
          III- Osmanlının top kullandığı ilk savaştır

      Yukarıda verilen özelliklerle aşağıdaki savaşlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?
                      I                            II                              III      
      A)     Koyunhisar           Maltepe                Sırpsındığı
B)      Sırpsındığı             Koyunhisar           I.Kosova                
C)      Sırpsındığı             Maltepe                Varna
D)     Koyunhisar           Sırpsındığı             I.Kosova
E)      I.Kosova                 Sırpsındığı             Koyunhisar

8-                 I. Sazlıdere Savaşı                               
               II. KoyunhisarSavaşı
           III.Varna Savaşı                       
           IV. Çirmen savaşı
              V. Bursa’nın fethi
      Yukarıda verilen savaşlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ilk oluş tarihine göre (kronolojik) olarak sıralanmıştır?         
      A) I- III-IV-II-V                                 B) II- III-I-V-IV
      C) II-V-I-IV-III                                  D) V-I-II-IV-III
                               E) V-II-III-I-V

9-            İlk vezir ataması yapıldı
               -Devşirme sistemi uygulanmaya başlandı
               -İlk para bastırıldı
               -İlk medrese açıldı
Yukarıda verilen teşkilatlanma çalışmaları ile aşağıda verilen alanlar eşleştirildiğinde hangi alanda çalışma yapılmamıştır?
A)Eğitim                          B) Sosyal                     C) Ekonomik
                    D) Askeri             E) Yönetim
10-   Anadolu’da Türk Siyasi birliği ilk kez hangi hükümdar döneminde kurulmuş; Hangi olayla dağılmıştır?
                   Hükümdar                            Olay       
         A) I.Beyazıd                                    Ankara Savaşı
         B) II.Beyzıd                                     Niğbolu Savaşı
         C) I. Mehmet                                 Varna Savaşı
         D) I.Beyazıd                                    I.Kosova Savaşı
         E) II.Beyazıd                                   II.Kosova Savaşı

11-   Orhan Bey döneminde Bizans’a yardım yapılması karşılığında Çimpe Kalesi’ni alan Osmanlı Devleti, Rumeli fetihlerini yönlendirmek için buraya asker yerleştirmiştir.
 Osmanlı Devleti’nin Çimpe Kalesi’ne asker yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
 A) Balkanlarda ekonomiyi canlandırmaya
 B) Askerî harcamaları azaltmaya
 C) Düzenli ordu kurmaya
 D) Rumeli fetihlerinde üs olarak kullanmaya
 E) Vergileri artırmaya

12-Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt savaşının sonuçlarından birisi değildir?
A)      Türkler büyük bir zafer kazandı.
B)       Bizans hükümdarı esir düştü.
C)       Anadolu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladı.
D)      Anadolu’da Türkiye Tarihi başladı.
E)       Anadolu’da ikinci beylikler dönemi başladı.

13-   Osmanlı Devletinin kısa zamanda büyümesinin nedenlerinden beş tanesini yazınız.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

14-   AŞAĞIDAKİ TABLOYU DOĞRU OLARAK DOLDURUNUZ

1.BEYLİKLER
2.BEYLİKLER


XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX


13-   AŞAĞIDAKİ KISA CEVAPLI KLASİK SORULARI CEVAPLAYINIZ

Osmanlı Devletinde Fetret Devrine son veren Hükümdardır.
Cevap:  
İlk Osmanlı parasını bastıran hükümdardır
Cevap:
Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk  savaştır.
Cevap:
Osmanlı Devletine katılan ilk Türk beyliğidir.
Cevap:

Anadolu da kurulan ilk beyliktir.
Cevap:
Anadolu’da ilk medrese nerede hangi beylik tarafından kurulmuştur.
Cevap:
İlk Türk denizci beyliğidir.
Cevap:
Türklerin Anadolu’yu tanımak için yaptığı ilk savaştır.
Cevap:
Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaştır.
Cevap:

NOT:     TEST SORULARI 5 ER PUAN
                KLASİK SORU 10 PUAN
                TABLO 15 PUAN
                KISA CEVAPLI KLASİK SORULAR 2 ŞER PUANDIR


Sedat ÖZDEMİR

Tarih Öğretmeni
PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI "

Back To Top -->