Sponsorlu Bağlantı

Edebiyat ve felsefenin benzer ve farklı yönleri

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

· Edebiyat ve felsefenin benzer ve farklı yönleri


Edebiyat ve felsefenin benzer ve farklı yönleri, Edebiyat ve felsefenin benzer yönleri, Edebiyat ve felsefenin farklı yönleri, EDEBİYAT VE FELSEFENİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ, 

Edebiyat İle Felsefe Arasındaki Farklar
1-Edebi eserde üslup estetik zevk önemli olduğu için esere yazarın üslubu estetik zevk anlayışı yansımakta,yazarın kişiliği eserde bulunmaktadır.Felsefi eserde ise amaç estetik zevk olmadığı için kullanılan sil soyut ve kuru bir dildir.Dolayısıyla akıl yürütmelerle doludur.
2-Felsefi eser evrenselleştirilebilen bir içerikle karşımıza çıkar.bir edebi eserde ise ele alınan bir bireyin yaşam ve düşünceleridir.
3-Edebi eserler olayla belli zaman ve mekanlarla sınırlıdır,felsefi eserlerde ise zaman ve mekanlarla sınırlı kalmayıp yazarın kişiliğinden bağımsızdır.
4-Felsefede konu ve sorular bellidir,edebiyatta ortada çözülmesi gereken hazır sorular yoktur,edebiyatçı kendi sorularını kendisi yaratmak zorundadır.
5-Edebiyat bir sanat türüdür ve zevk içindir,bundan dolayı edebiyatta dil gösterişli olabilir.Edebiyat pek çok kişiye hitap eder ve onlara edebi-estetik bir zevk vermeyi amaçlar.Edebiyatta tek bir tarz ya da ideal bir tarz yoktur ama felsefe için ideal bir felsefi tarz olmalıdır.Çünkü felsefe açık anlaşılabilir bir dil kullanmalıdır.
6-Felsefe için düşünceyi anlatmanın tek bir yolu vardır.O da felsefi temellendirme yoludur.oysa edebiyatçı için birden çok yol söz konusudur.
7-Felsefi eser soyut edebi eser somuttur.
8-Edebi metinlerin arka planlarında bazı düşünceler yatar.Bu düşünceler felsefi metin yalınlığıyla değil değiştirilerek anlatılır.Sayfalarca süren bir edebi metnin arkasında bir iki kelimelik felsefi bir düşünce olabiliri.bu da Felsefenin yalınlığını gösterir.
9-Edebi dil hem söz varlığı bakımından hem de sözlerin iç yapıları açısından zengindir.Edebiyat dilinde söz üstün bir tasarım gücüyle donanmıştır.Felsefe dilinde sözün tasarım gücü en aza iner.
10-Edebiyatta düşünceden daha çok duygu hakimdir.Felsefe ise düşünceyi duygudan arındırmaktadır.Bu anlamda felsefe yapmacıktır,hayata aykırıdır.
11-Edebiyat kavram çözümlemelerinden uzaklaşarak olayları somut bir hale sokmak suretiyle felsefenin soyutluğunu giderir.
12-Edebiyatçı insana bir bütün olarak yaklaşır,İnsanı alır,başka kalıpların içine sokmak,İnsanı birtakım sınıflara yerleştirmez.Felsefe bunu yapmak mecburiyetindedir.Felsefe tümelcidir.

Edebiyat ile Felsefe Arasındaki Ortak Noktalar
1-Edebiyat da Felsefe de bireysel bir çabanın ürünüdür.
2-Edebiyatda da Felsefede de hayal gücü vardır.Fakat Felsefecinin hayal gücü edebiyatçınınkinden az değil yer yer daha fazla olabilir.Felsefecinin hayal gücü matematikçininki gibi soyuttur.
3-Kimi edebiyatçılar eserlerinde felsefeyi kimi felsefeciler eserlerinde edebiyatı kullanmışlardır.
4-Edebi bir tür olan deneme edebiyat ile felsefe arasındaki köprüyü kurar.Felsefi denemecilik bir felsefe fikrini ortaya atar ve değişik açılardan o fikrin kanıtını bulmaya çalışır.Edebi denemecilik ise edebiyatta duygudan ziyade düşüncenin ağırlık kazandığı zamanlarda başvurulan bir yöntemdir.
5-Edebiyat ile Felsefenin ortak paydası dildir.İkisi dile gömülü; dile zirveye çıkaran etkinliklerdir.Fakat bu dili kullanmada edebiyatın üstünlüğü vardır.Felsefe edebiyattan aldığı birikimi başka bir işlemden geçirir.Yani edebiyattan aldığı suyu arıtarak kullanır.


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Edebiyat ve felsefenin benzer ve farklı yönleri"

Back To Top -->