Sponsorlu Bağlantı

Technology

2018 2019 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Ögretmenler Kurulu toplantısı Gündem Maddeleri

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER                                                                                   KURUL TOPLANTISI                                           
                03.09.2018

BAYRAKLI ANADOLU İMAM HATİP  LİSESİ TÜM İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİNE;
            2018–2019 Eğitim Öğretim yılı sene başı Öğretmenler Kurulu toplantısı 03.09.2018 Pazartesi günü saat 09:00 da okulumuz toplantı salonunda yapılacaktır. Belirtilen tarihte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya hazırlıklı olarak katılmanız rica olunur.
 Yaşar TAVA   
 (Okul Müdürü)
GÜNDEM MADDELERİ:
1-Açılış ve Yoklama.
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3- 2018–2019 Eğitim öğretim yılı Öğretmenler Kurulu yazmanlarının seçimi. (2 Asil 2 Yedek)
4- Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek maddelerin belirlenmesi.
5- Okulun genel durumu hakkında kurula bilgi sunulması.
6- Bir önceki öğretmenler kurulunda alınan kararların gözden geçirilmesi.
7-Orta öğretim kurumları Yönetmeliğinin 87.maddesi Mesleki Çalışma hakkında kurulun bilgilendirilmesi
8-Okulun genel durumu hakkında kurula bilgi sunulması
9-Eğitim öğretime yönelik çalışmaların planlanması.
    a-Anayasanın eğitimle ilgili maddelerinin okunması 24,42,58,59.maddeler.
    b-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2,4,5,17,43 maddelerinin okunması.
    c-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7,15,26,31,105,108 ve 125.maddelerinin   okunması.
  d)Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması.
10-2017-2018 Eğitim-öğretim yılının genel değerlendirilmesi;
a-Ders başarısı açısından,
b-YGS,LYS başarısı açısından,
c-Sosyal, Kültürel ve Sportif etkinlikler açısından,
d-Öğrenci devam-devamsızlığı açısından,
11-2018-2019 Eğitim-öğretim yılı için alınması gereken tedbirler;
a-Öğrenci başarı durumlarının görüşülüp, başarının artması için öneriler, ortak prensip kararlarının alınması.
b-Çalışma takvimi ve okul zaman çizelgelerinin açıklanması.
c-Okulda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerin belirlenmesi.
d-Öğrenci devamsızlıklarının azaltılması için öneriler, ortak prensip kararların alınması.
e-İlk derse geç gelen öğrencilere yapılacak işlemler.
f-Okul tertip düzeni ve temizliğinde izlenecek ortak prensip kararlarının belirlenmesi.
12.Kurul komisyon ve ekiplerin oluşturulması.
 • ·         Disiplin Kuruluna gizli oyla 2 asil,3 yedek üye seçimi.(O.Ö.K.Y Madde:185-186)
 • ·         Onur Kurulu başkanlığına 1 asil,1 yedek üye seçimi.(O.Ö.K.Y Madde:182)
 • ·         Zümre başkanları seçimi.
 • ·         Okul Aile Birliği Denetim Kurulu üyeliğine öğretmenler arasından 2 asil,2 yedek üye seçimi.(O.A.B.Y madde:12)
 • ·         Okul seçim kurulu başkanlığına 2 asil 2 yedek üye seçimi.(D.E.O.M.Y Madde:9)
 • ·         Bir müdür yardımcısı başkanlığında sandık kurulu rehber öğretmenliğine  1asil 1 yedek öğretmen seçimi.(D.E.O.M.Y Madde:10)
 • ·         KTS(Kalite Takip Sistemi) okul yürütme kurulu (Okul Müdürü başkanlığında 1 Mdr. Yrd., Rehber öğretmen, yeterli sayıda öğretmen)
 • ·         Destek hizmetleri genel müdürlüğünün 2014/16 sayılı iş sağlığı ve güvenliği genelgesi kapsamında İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulunun oluşturulması.
 • ·         Bir Müdür yardımcısı başkanlığında yaklaşık maliyet komisyonuna 2 asil,2 yedek üye seçimi.(4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu(DÖSE ve Okul Aile Birliği için)
 • ·         Müdür yardımcısı başkanlığında İhale Komisyonu
 • ·         Müdür yardımcısı başkanlığında Muayene ve Kabul komisyonu(4734 sayılı kamu ihale kanunu)
 • ·         Kalite Kontrol Komisyonu(3 asil,3 yedek)
 • ·         Sayım komisyonu(5163 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği )
 • ·         Değer tespit komisyonuna 2 asil 2 yedek  üye seçimi.
 • ·         Bir müdür yardımcısı başkanlığında bir sonraki öğretim yılı için kontenjan belirleme komisyonunun oluşturulması.(Okul Müdürü Başkanlığında bir Md. Yrd. ,Rehber öğrt., Öğretmenler kurulu ile seçilen bir öğretmen ,okul aile birliğini temsilen bir veli)
 • ·         Bir müdür yardımcısı başkanlığında yazı inceleme komisyonuna 4 asil,2 yedek üye seçimi.
 • ·         Bir müdür yardımcısı başkanlığında Okul içi ve dışı tören ve etkinlikleri yürütme komisyonuna 2 asil,2 yedek üye seçimi.
 • ·         Müdür yardımcısı Başkanlığında Özel Sınav Hizmetleri yürütme Komisyonunun kurulması
 • ·         Tanıtım, mezunları izleme, istihdam, mesleki rehberlik ve danışma komisyonunun oluşturulması(Bir Müdür yardımcısı başkanlığında 3 öğretmen, Okul rehber öğretmeni ve okul aile birliği başkanı
 • ·         Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun belirlenmesi.(Madde:43,44)
 • ·         Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Geliştirme Birimi.(ÖEHY:72)
 • ·         Kütüphane kayıt ve Tespit Komisyonu.


Kurumlarda oluşturulacak ekipler;
a-Kurum Kalite Geliştirme ve Stratejik Plan üst kurulu
b-Stratejik Plan Ekibi
c-Toplam Kalite Yönetim Ekibi
d-Sivil Savunma Ekipleri
e-Krize Müdahale Ekibi(Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Ekibi)
f-Web Yayın Ekibi

13- MEB. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin incelenmesi ve 2018-2019 öğretim yılı için sınıf rehber öğretmenlerinin seçimi ve çalışmaları, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri okul yürütme komisyonunun oluşturulması, çalışmaları, görevleri ve yardıma muhtaç öğrencilerin tespitinin yapılması.
14-Öğrenci kulüplerinin ve danışman öğretmenlerin belirlenmesi.
15- a)Eğitim ve Öğretim etkinliklerinin planlı yürütülmesine ilişkin olarak Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin okunup açıklanması, Günlük ve  Yıllık planların yapılmasındaki esasların açıklanması, (Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge ve 2551, 2555, 2575 sayılı tebliğler dergileri),
b) Atatürkçülük ile ilgili konuların müfredat programlarına aktarılması (2104 ve 2488 STD),
c) Derslere giriş- çıkışlarda dikkat edilecek hususlar, ders defterinin ve günlük yoklama fişinin doldurulması, öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmeleri,  ders işlenişi ve cep telefonu gibi iletişim araçlarının kullanımı ile ilgili hususların görüşülmesi,
d) Öğrencilerimizin EBA dan istifade etmelerini temin etmek
e) Kütüphanenin ve konferans salonunun kullanımının belirlenmesi,
f) Öğrencilerin giriş ve çıkışları, okul bahçesinin kullanımı,
g) Öğretmen ders programlarının kurulda görüşülmesi,
h) Öğretmen, öğrenci nöbet görevlerinin görüşülmesi,
ı) Zümre Öğretmenler Kurullarının toplantıları, Zümre Başkanlar Kurul toplantısı ve Eğitim Bölgesi Zümre Başkanlar toplantı tarihlerinin bildirilmesi
i) Öğretmen hasta, sevk ve izin durumunun görüşülmesi.
j) Genel veli toplantısı ve sınıf veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi,
k) Ders dışı eğitim çalışmalarına dair esasların açıklanması ve egzersiz çalışması yapacak uyulacak kuralların belirtilmesi, “Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Sorumluluk Sınavları “ hakkında kurulu bilgilendirme.
m) Kurum kültürünün oluşturulması,
n) Okul çevre ilişkisi, kardeş okul uygulamaları hakkında alınacak kararların belirlenmesi,
o)Mezunları izleme komisyonunun çalışmalarına destek olmak için yapılacak çalışmaların belirlenmesi,

16-M.E.B.. Sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı Öğrenci Kulüpleri  ve Toplum Hizmetleri Çalışmaları için danışman öğretmenlerinin belirlenmesi .M.E.B. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Öğrenci Kulüpleri ve Toplum Hizmetleri Çalışmaları için Sosyal etkinlikler kurulunun kurulması.(1 Md. Yrd. Başkanlığında danışman öğretmenlerden seçilen 3 öğretmen ,öğrenci kulübü temsilcilerinden 2 temsilci ve okul aile birliği temsilcisi veli)

17-Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi.

18-Yeni gelen emir kanun ve yönergelerin duyurulması.

19-Dilek ve Temenniler.

20-Kapanış

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "2018 2019 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Ögretmenler Kurulu toplantısı Gündem Maddeleri"

Back To Top -->