Sponsorlu Bağlantı

Technology

2018 LGS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

2018 LGS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ
2018 LGS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI, LGS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ, LGS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI,2018 LGS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ, LGS, LGS TÜRKÇEdeğerli derkonum.com takipçileri !
02.06.2018 Tarihi itibari ile gerçekleşen LGS TÜRKÇE sorularını ve cevap anahtarını sizler için burada paylaşacağız.. Diğer derslere ders ders ulaşabilmeniz için de sizlere linkler hazırladık..
Üzerine tıklayarak dersin sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz... 
Umaram çalışan ve emek veren öğrenci kardeşlerimiz en güzel notları alarak en iyi liselere yerleşirler...
İyi çalışmalar ..
TÜRKÇE ÇÖZÜMLERİ SAYFANIN AŞAĞISINDA

DİĞER DERSLERİN SORU VE CEVAPLARI
👇👇

  • 2018 LGS MATEMATİK SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ
  • 2018 LGS DİN KÜLTÜRÜ SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ
  • 2018 LGS SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ
  • 2018 LGS İNGİLİZCE SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ
  • 2018 LGS İNIKLAP TARİHİ SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ
  • 2018 LGS FEN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ
2018 LGS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ
👇👇1. Okuru olmayan bir ülkede dergi çıkartmak, suya yazı yazmak gibidir. Tutku olmasa ne ka- dar da imkânsız bir iş. Bu, kitap eleştirisi üze- rine çıkan bir dergiyse hele... Malum, özellikle genç okurların yönelimi daha çok edebiyat ve şiir dergilerine olurken eleştiri dergileri maale- sef rafların arkasında kalıyor.
Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak is- tenenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) büyük çaba gerektirmek ─ satış amacı gütmemek
B) kalıcı olmaya çalışmak ─ ilgi çekmemek
C) boş yere uğraşmak ─ yeterince tercih edil- memek
D) sıkıntılara göğüs germek ─ köklü bir geçmi- şe sahip olmak

2. Eğer yere uzanmış, hareketsiz, sessiz bir geyik yavrusu görürseniz endişelenmeniz gereken bir durum yoktur çünkü mutlaka annesi yakınlarda olmalı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gider- mek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “yakınlarda olmalı” sözü yerine “yakınlarda- dır” kelimesi getirilmeli.
B) “endişelenmeniz” kelimesi yerine “endişe duymanız” ifadesi getirilmeli.
C) “sessiz” kelimesi cümleden atılmalı.
D) “uzanmış” kelimesi yerine “yatmış” kelimesi getirilmeli.


3.Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. Her sanat dalı yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerlerin duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başla- dılar. Bu, övgüye değer!
Bu metinde geçen ‘‘Pencereleri hepten ka- panmış binada ömür geçirmek’’ sözüyle anla- tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevresindekilerle iletişime kapalı olmak
B) Sanattan yoksun bir hayat sürdürmek
C) Hayata farklı açılardan bakamamak
D) Tek bir sanat dalına yoğunlaşmak


4. (I) Japonya, uzay çöplerini temizlemek için ürettiği metalik örgü ağını Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırdı. (II) 700 metrelik bu devasa ağ, bir Japon balık ağı üreticisi tara- fından tasarlandı. (III) Tıpkı bir balık ağı gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini büyük uzay çöplerinden temizleyecek. (IV) Metal ağ ile yapılacak denemelerin başarılı olması
durumunda aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde koşul anlamı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.


Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Ancak teknolojiyi bilinçsiz kul- lanmaktan en fazla zararı yeni nesil görüyor. Çünkü doğdukları andan itibaren akıllı cihazlar onların ellerine “elektronik emzik” niyetiyle veriliyor. Bu susturucu emzikle başlayan tanışma ileride teknoloji bağımlılığına dönüşüyor. Bu bağımlılığa dikkat çekmek için “Teknolojisiz Bir Gün” adlı sosyal sorum- luluk projesi başlatıldı. Projenin çıkış noktası şöyle açıklanıyor: Teknoloji, yemek gibi bir ihtiyaç lakin yemeğin fazlasının obeziteye yol açması gibi teknolojinin fazlası da “teknoloji bağımlılığına” yol açıyor. Ekran bağımlılığı erkeklerde mobil oyun, bayanlarda sosyal medyayı kontrol etme isteğiyle ortaya çıkı- yor. Ortaöğretim çağındaki bir çocuk yılda 1000 saatini okulda geçirirken 1500 saatini TV ve bilgisayar başında geçiriyor. Gençler her gün zamanlarının 229 dakikasını cep telefonu kullanarak öldürüyor.
Türkiye’de bir kişi günde ortalama 6 saat TV izlerken kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırıyor. Bütün bunlara çözüm olarak da haftada bir gün “teknoloji diyeti” tavsiye ediliyor.
Kadın, erkek, yaşlı, genç farklı kişilere “Teknolojik cihazlar olmadan, bir gününüzü nasıl geçirirdi- niz?” sorusuna en fazla verilen cevap “Kitap okurum.” oluyor. Diğer cevaplarsa “Çocuklarımla vakit ge- çiririm, oyun oynarım, yürüyüş yaparım, resim çizerim, yeni yerler keşfederim, kütüphaneye giderim...” şeklinde sıralanıyor.

Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz.

5.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yazar, düşüncelerini sorular yoluyla anlat- mıştır.
B) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
C) Öznel ifadelere yer verilmiştir.
D)Düşünce, sayısal verilerle kanıtlanmaya çalışılmıştır.

6. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıda- kilerden hangisidir?
A) İnsan, zamanını iyi değerlendirmelidir.
B) Teknoloji bağımlılığı projelerle önlenmelidir.
C) Bağımlılık yapan şeylerden uzak durulmalıdır.
D) Teknoloji ölçülü kullanılmalıdır.

7. Metnin son cümlesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştiri B) Öneri
C) Varsayım D) Ön yargı

8. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili cümlenin bir özelliği değildir?
A) Eylem cümlesi
B) Olumlu cümle
C) İçinde fiilimsi bulunan cümle
D) Kurallı cümle

9. (I) İstanbul’un üstünde ne tür tarihî yapıların olduğu az çok bilinir ama altında ne var pek bilinmez. (II) Yerin altındaki yapılardan biri olan sarnıçlar yüzyıllarca kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış. (III) Yağmurlar- dan süzülen veya kentin kilometrelerce öte- sinden su kanallarıyla getirilen sular buralarda depolanırmış. (IV) Sarayın, büyük kiliselerin, askerî kışlaların, soylulara ait konakların su ihtiyaçları buralardan karşılanırmış.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhu- ru Yerebatan Sarnıcı’dır.” cümlesi getirilirse metindeki düşünce akışı bozulmaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

10. “Küçük Prens’in Güzel Hikâyesi” adlı bu nefis kitap, Antonie de Saint Exupery’nin yazdığı Küçük Prens öyküsünün tam metninin yanı sıra yayımlanmayan bir bölümünü, Küçük Prens karakterinin orijinal çizimlerini ve Küçük Prens üzerine yazılmış makaleleri içeriyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen eserle ilgili kesin olarak söylenir?
A) Kahramanın hayat hikâyesini anlattığı
B) İki bölümden oluştuğu
C) Küçük Prens’le ilgili farklı çalışmalara yer verdiği
D) Küçük Prens hakkında yapılan en kapsamlı çalışma olduğu

11. I. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir.
II. Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır.
III. Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.
IV. İnsan en azla yetindiği zaman mutludur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han- gileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve III. B) I ve IV.
C) II ve III. D) II ve IV.

12. 19. yüzyılın ortasından itibaren büyük şehir- lerde ulaşım sorun hâline gelmeye başlayınca ülkeler toplu taşımacılığa yönelmiştir. Bunun için bulunan çözümlerden biri de raylı taşıma- cılık yani metrodur. Dünyanın büyük şehirle- rinde faaliyete geçen metro hatlarıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır:
• İstanbul Tünel Metrosu, Budapeşte Metrosu’ndan önce hizmete girmiştir.
• Chicago (Şikago) Metrosu’ndan önce ve
sonra açılan metro hatları vardır.
• İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteydi.
•Budapeşte Metrosu, Londra Metrosu’ndan
sonra açılmıştır. 
Bu bilgilere göre metro hatlarının hizmete girme tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Budapeşte
İstanbul Tünel
Londra
Chicago (Şikago)
B)
İstanbul Tünel
Budapeşte
Chicago (Şikago)
Londra
C)
Zondra
İstanbul Tünel
Chicago (Şikago)
Budapeşte
D) Chicago (Şikago)
Londra
İstanbul Tünel
Budapeşte

Yaşadığımız dünyaya karşı taşıdığımız sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk ço- cukluk yıllarımız. Yere çöp atmama, ağaçların dallarını kırmama, çiçekleri koparmama gibi birçok şey bu dönemde edindirilir. Bunda en büyük pay kitaplara ait.
Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa, geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikâye kitabıyla
I
çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bilge Buhan Musa, doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa kolayca dönüştürebileceklerini
II
belirtiyor. Eğitimci yazarın yayımlanan hikâye serisi, çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurma- larını sağlıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor. Bu hikâye
III
erisi dört farklı kitaptan oluşuyor. “Yaşlı Çınar Ağacı”nda kâğıdın, “Meraklı Yeşil Şişe”de camın, “Beyaz Plastik Bardak”ta plastiğin geri dönüşümü anlatılıyor. “Geri Kazanım Atölyesi”nde ise kullandığımız eşyalardan geri dönüşüme gitmeden ne şekilde faydalanabileceğimiz dile getiriliyor.
IV
13.Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) Doğayı korumada geri dönüşüm önemlidir.
B) Kitapların, çocukların kişilik gelişiminde etkisi vardır.
C) Olumlu davranışlar çocukken daha kolay kazandırılır.
D) İnsanlarla sağlıklı iletişimin yolu empati kurmaktır.
14.Bu metne göre Bilge Buhan Musa’nın, kitaplarını yazma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuklara çevre bilinci aşılamak
B) Geri dönüşümün ekonomiye katkısı hakkın- da bilgi vermek
C) Ailelere çocuk eğitimi konusunda yol gös- termek
D) Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak
15. Bu metindeki numaralanmış kelimelerden hangileri zarf-fiildir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) III ve IV.

16. 1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki bey, oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askerî lisesinde özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okul da eğitim dili Fransızcaydı.
Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvan- lar, saygı sözleri
B) Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları
C) Bulunma durum eki “-da, -de”nin yazımı
D) Kurum, kuruluş ve kurul adları

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Hey, Gebzeli Hasan! Bu çayların parasını kim ödeyecek?
B) Nükhet’in en büyük korkusu, samimi olduğu ve kendisini yanlarında huzurlu hissettiği insanlardan uzun süre ayrı kalmaktı.
C) Zeki (!) çocuk tüm parasını bir günde bitirdi, ayın geri kalanını harçlıksız geçirdi.
D) Hep beklenmedik zamanlarda gelir, planları- mı, çabalarımı boşa çıkarırdı.

18. Ben Ömer Halisdemir,
Gözlerimde göremezsiniz korkuyu. Arkamdan söylesinler şu türküyü: Gencecik yaşında düşmüştü şehit, Cihan görmedi böyle bir yiğit.
Ben Ömer Halisdemir, Bin canım daha olsa
Veririm yine vatan uğruna.
Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangi- sine yer verilmemiştir?
A) Kahramanlık B) Merhamet
C) Cesaret D) Vatan sevgisi

19. 1950’li yılların başında istasyon, bir mola yeri olmaktan ziyade hayatın aktığı yerdi bizim kasabada. Kasabanın gençleri istasyonda buluşur, kalabalıkta kendilerini unuttururdu. Filmlerdeki gibi, gençler ilk kez burada göz göze gelirdi. İlk ayrılık burada yaşanır, asker- lik veya çalışmak için büyük şehre gidenlerin ardından gözyaşı ilk kez burada dökülürdü. Ayrılığın acısı kadar buluşmanın sevinci de is- tasyondu. Ben de tezkere alıp gelen ağabeyimi burada beklemiştim. İki gün boyunca istasyona her gelen trende gözlerim ağabeyimi aramıştı. Nihayet ağabeyim trenden indiğinde boynuna sarılmış, dakikalarca ağlamıştım.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangi- sinden alınmıştır?
A) Biyografi B) Deneme
C) Anı D) Gezi yazısı 

20. I. Başınız ağrıyorsa “Kendinizi hangi konuda yargılıyorsunuz, uğraşıp baş edemediğiniz 
düşünceleriniz nelerdir?” sorularının cevabı- nı bulmalısınız. Baş ağrılarının çoğu kendini acımasızca eleştirme, öz güven kayıpları ve kişinin, yaptığı her şeyi değersiz görmesiyle ilgilidir.
II. Migren türü baş ağrısı kendine ve her şeye kızan, oldukça mükemmeliyetçi olan, kendilerine acımasızca baskı yapan kişiler
tarafından yaratılır. Migrende, yoğun olarak bastırılmış kızgınlık vardır.
III. Boyun fıtığı ve ağrıları; düşüncelerimizde esnek olmamak, yaşadığımız sorunların öteki yüzünü görememek, başka bir kişinin bakış açısını anlayamamaktan kaynaklanır.
Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vücuttaki ağrıların temel nedeni öfke duy- gusunun bastırılmasıdır.
B)İyi bir dinlenme, stresin neden olduğu tüm hastalıklardan kurtulabileceğimiz ideal bir süreçtir.
C) Olumsuz duygu, düşünce ve tutumlar bazı hastalıklara yol açar.
D)Her şeyi en iyi şekilde yapma çabası vücut sağlığını tehdit eder.

değerli derkonum.com takipçileri !
02.06.2018 Tarihi itibari ile gerçekleşen LGS sorularını ve cevap anahtarını sizler için burada paylaşacağız.. Ders ders ulaşabilmeniz için sizlere yukarıda linkler hazırladık..
Üzerine tıklayarak dersin sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz... 
Umaram çalışan ve emek veren öğrenci kardeşlerimiz en güzel notları alarak en iyi liselere yerleşirler...
İyi çalışmalar ..
.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "2018 LGS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI,ÇÖZÜMLERİ"

Back To Top -->