Sponsorlu Bağlantı

YKS,AYT EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


YKS,AYT EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR
YKS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, AYT EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, YKS AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ, TYT-YKS, 


BU SAYFADA 110 SORU YER ALMAKTADIR. 

👉👉TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

AÇIK UÇLU SORULAR
1. Soru: Divan edebiyatı şairlerinin dönemin ileri gelenlerini eleştirmek ya da övmek amacıyla kullanmayı tercih ettikleri nazım biçimine ne ad verilir?
Cevap : Kaside
2. 1950 sonrası Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerinin çıkardığı dergidir. Attila Ilhan'in katılımıyla dergi herhangi bir ideolojiyi benimsememe çizgisinden uzaklaşarak toplumcu bir çizgiye burunmustur . Bu derginin adı nedir?
Cevap: Mavi
3. Sagunun divan edebiyatındaki karşılığı nedir?
(Cevap: Mersiye)
4. Bir akim degerler arasindaki catismayi ve bu catismanin Mumtaz uzerinde yarattigi bunalimi dile getiren bir romandir.Dort bolumden olusan eserin her bir bolumu bir roman kahramaninin adini tasimaktadir.Ihsan,Nuran,Mumtaz,Suat..Ikinci Dunya Savasinin basladigini haber veren radyo haberiyle biten Ahmet Hamdi Tanpinar romaninin ismi nedir?
CEVAP:Huzur
5. XV.yüzyılda yaşamış ve sade bir dille lirik şiirler yazmış; edebiyatımızda şehrengiz türünün ilk örneği kabul edilen "Edirne Şehrengizi" ni edebiyatımıza kazandırmış Divan edebiyatı sanatçısı kimdir?
(Cevap:Mesihi)
6. Babam bu kadar okumama kızar, bazen romanları alıp atar, bazen geceleri odama ışık verdirmezdi. Fakat benim her şeye bir çare bulduğumu, küçük kaytan fitilli idare lambasının ışığı altında kendimden geçerek "Paris Esrari"ni veya "Sefiller"i okuduğumu görünce tazyikinden vazgeçmişti. " paragrafında hangi bakış açısı kullanılmıştır?
Cevap: Kahraman
7. Birden çok gerçek anlamı olan bir sözün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatına ne denir?
(C:Tevriye)
8. Servetifünun ededebiyatının Tevfik Fikret'ten sonraki en önemli ismi olan Cenap Şahabettin, şiirlerinde derin bir hayal gücü ve soyutluk temasını kullanmıştır. aruzun üstünlüğünü her zaman savunmuş ve sadece aruz ölçüsünü kullanmış olan sanatçının şiirlerinin toplandığı kitabın adı nedir?
(Cevap:Tamat)
9. Roman Sureyya,Suat cifti ve Sureyya'nin yigeni olan Necip arasinda gecen olaylar cevresinde gelisen bir ask ve psikolojik romandir.Servet-i Funun doneminin onemli yazarlarindan Mehmet Rauf'un kaleme aldigi edebiyatimizin ilk psikolojik romanidir. Yukarida bahsedilen eserin ismi nedir
(EYLUL)
10. Gülen naz
Bülbül eyler güle naz
Girdim yarin bahçesine
Ağlayan çok gülen az
Dizelerde yer alan ve nazım türüne de adını veren edebi sanat nedir?
Cevap: Cinas
11. Şiirde aynı ünlü seslerin tekrarina ne ad verilir?
Cevap: Asonans
12. Divan edebiyatında kasideleriyle tanınmış şair kimdir? Cevap: Nef'i
13. Kaside ve hiciv sanatini başariyla icra etmiş, IV.Murat döneminde yıldızı parlamış XVII. yy Türk şairi kimdir?
(Nef'i)
14. Divan edebiyatı'nda, şairlerin beş mesnevisini bir araya getirerek oluşturduğu yapıtlara ne ad verilir?
(Hamse)
15. Ölen bir kişinin ardından, yuğ denilen ölüm törenlerinde söylenen ağıt şiirlerine ne ad verilir? Cevap:Sagu
16. Aşık Paşa tarafından yazılmış olan Türk edebiyatının ilk telif mesnevisi nedir? Cevap:Garipname
17. Tevfik Fikret'in hece ölçüsüyle yazdığı şiir kitabının adı nedir? Cevap:Şermin
18. Ilk köy konulu romanımizin adı nedir? Cevap:Karabibik
19. Orta oyununda, Karagöz 'deki muhavere bölümü gibi oyunun en ustalık ısteyen bölümüne ne ad verilir? Cevap:Arzbar
20. Darülbedayi'de sergilenen ilk yerli oyun olma özelliği taşıyan ve Halit Fahri Ozansoy'a ait olan manzum tiyatronun adı nedir? "Baykuş"
21. 1860 yilinda Agâh efendi ile Tercüman-ı Ahval gazetesini cikarak gazetecilige başlayan, Edebiyat kelimesini ilk kez kullanan şair ve yazarimiz kimdir?
(Şinasi)
22. Kainatın,insanın, canlı ve cansız tüm varlıkların yaratilisinin kaynağını; nereden gelip nereye doğru gittiğini açıklayan şiirlerdir. Türk edebiyatındaki ilk örneklerini Hoca Ahmet Yesevi 'nin hikmetlerinde görürüz. Açıklamaya uygun Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türünün adı nedir? Cevap: Devriye
23. Abdülhak Hamit Tarhan tarafından heceyle yazılan ilk tiyatro eserimizin adı nedir? Cevap:Nesteren
24. Abdülhak Hamit Tarhan tarafından aruzla yazılan ilk tiyatro eserimizin adı nedir? Cevap: Eşber
25. Modern Türk edebiyatinin onemli temsilcilerinden Yusuf Atılgan'in Anayurt Oteli adli eserindeki unutulmaz karakterin ismi nedir?
(Zebercet)
26. Yakup Kadri Karaosmanoglu'nun bir aydin ve savas gazisi olan Ahmet Cemal'in buyuk umutlarla gittigi Anadolu koyunde yasadigi hayal kirikliklarini anlattigi eserimizdir.Kurtulus Savasinin en basarili anlatildigi romanlarindan biri olarak kabul edilir.Bahsedilen bu eserimizin adi nedir?
(YABAN)
27. Dilberün işi itâb u nâz olur
Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabr it tahammül kıl ona
Yâra irişmek işi az az olur
Bu dörtlüğün ait olduğu divan edebiyatı nazım biriminin adını yazınız.
(TUYUĞ)
28. Roman Fransiz kolejinden mezun olduktan sonra Anadolu'nun bircok yerinde fedakarca ogretmenlik yapan Feride ve ona gonul veren Kamuran ekseninde gelismektedir.Resat Nuri Gurpinar'in Anadolu gercegini basarili bir gozlemcilikle anlattigi bu eser milli edebiyat gercegini ele alan en basarili romanlar arasinda sayilir. Yukarida bahsedilen eserin adi nedir?
(calikusu)
29. Muallim Naci ‘ Demdeme’ adlı eserini Recaizade Mahmut Ekrem’in hangi eserine karşı yazmıştır? (ZEMZEME)
30. Tevfik Fikret'in hece ölçüsüyle çocuklar için yazdığı şiir kitabının adı nedir?
(ŞERMİN)
31. Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara ne denir?
(İnşa )
32. Ağıtın İslamiyet Öncesi dönemde karşılığı nedir?
Cevap:Sagu
33. Tek dörtlükten oluşan ve yedili hece ölçüsüyle söylenen Anonim halk edebiyatı nazım şeklinin adı nedir? Cevap: Mani
34. Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU Türkçülük ve millİyetçilik görüşlerini hangi kitabında toplamıştır?
(ÇAĞLAYANLAR)
35. Ne nergis,ne leylak,ne lale,ne gül/Hepsiyle dolu bir selesin,sevgili dizelerinde hangi edebi sanat vardır?
(TENASÜP)
36. Bir sairin ,baska bir sairin siirini konu ve bicim yonunden ornek alarak;ayni olcu,ayni uyak ve redifle yazdigi benzer siirlere ne ad verilir?
(NAZIRE)
37. Divan şiirinde hangi unsur, şiir diline yabanci kelimelerin günlük dile göre daha hızlı ve yogun sekilde girmesine sebep olmuştur? Cvp: Aruz
38.ilk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı,alan yazarımız kimdir?
(FÜRUZAN)
39. Ölçüye bağlanmak yaratıcılığı engeller, şiir şairanelikten arındırılmalıdır ve sıradan insanın da dünyasına açılmalıdır. Bu sözleri söyleyen kişi, Cumhuriyet dönemindeki hangi akımı destekler ?
(GARİP)
40. Divan edebiyatında biyografiyle benzerlik gösteren eserlere ne ad verilir? Cevap: Tezkire
41. Türk edebiyatındaki ilk fabl örneğini kim vermiştir?
Cevap: Şeyhi
42. İlk edebi romanımızın adı nedir?
Cevap: İntibah
43. Tevfik Fikret'in İstanbul'u eleştirdiği şiir hangisidir?
(Sis)
44. Ziya Paşa'nın yazdığı ilk antolojinin adı nedir?
(HARABAT)
45. Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk defa kim kullanmıştır? Cevap: Şinasi
46. Turk Edebiyati tarihinde ilk edebi roman olma ozelligini tasiyan eserin konusu, Hancerli Hanim oykusunden esinlenmistir.Namık Kemal'in 1876 yilinda yayimlanan bu romaninin adi nedir?
(İntibah)
47. Halk şiiri geleneğinde ozanın son dörtlükte adını veya takma adını kullanmasına ne ad verilir?
Cevap: tabşırma
48. Turk Edebiyati tarihinde ilk tarihi roman olma ozelligi tasiyan eserin konusu,Adil Giray'in Iran ile Osmanli arasinda yapilan savastan sonra esir dusmesini anlatir.Namik Kemal'in edebiyat tarihindeki pek cok ilklerinden sadece biri olan bu romanin adi nedir?
(Cezmi)
49. 1. Gazel ve kaside nazım şekillerinin ilk beytine ne ad verilir?
Cevap : Matla
50. Peygamberimizi övmek için yazılan kasideye ne ad verilir?
Cevap : Naat
51. Namık Kemal ile birlikte "batılılaşma" kavramını ilk kez kullanan Ziya Paşa, Molière'in hangi eserini tercume ederek Turk edebiyatinin ilk manzum piyesini ortaya koymustur?
(Tartüffe)
52. Kurtuluş Savaşı 'ni anlatan roman günlük tarzında yazılmıştır. Gazi olduktan sonra Emir eri Mehmet Ali'nin köyüne yerleşen Ahmet Celal'in gözüyle Anadolu insanı anlatılmıştır. Bahsi geçen eserin adı nedir?
Cevap: Yaban
53. Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları el yazması defterlere ne ad verilir ? Cevap : Cönk
54. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden müstezatın kısa dizelerine ne ad verilir ?
Cevap: Ziyade
55. Batılı anlamda hikaye, roman, tiyatro ilk defa edebiyatimizin hangi döneminde görülmüştür?
Cevap: Tanzimat
56. Bir gazelin bir beyitinin üstüne üç dize ekleyerek oluşturulan nazım biçimine ne ad verilir? Cevap:Tahmis
57. Alfabetik tasnif tercih ederek tezkire yazan ilk yazarimiz hangisidir?
LATIFI
58. Yahya Kemal Beyatlı bir şiiri hariç diğer tüm şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır.Şairin hece ölçüsü ile yazdığı bu şiiri hangisidir?
Cevap:OK
59. Bolu Bey'inden babasinin intikamini almak icin daglara cikan edebiyatimizda kavganin ve iyiligin sembolu olmus bir halk kahramanidir.Islamiyet sonrasi Turk destanlarindan biri olarak kabul edilen bu destani karekterin yasadigi yuzyil hakkinda tam bir bilgimiz yoktur. Yukarida bahsedilen halk kahramanimiz kimdir?
(Koroglu)
60. 16.yuzyilin en taninmis divan sairlerindendir.Hic mesnevi yazmamis.Istanbul Turkcesiyle din disi konularda eser vermistir.Devrin sultani Kanuni Sultan Suleyman tarafindan cok takdir edilen sanatcimiz doneminin Sultanlar Sairi unvanini almistir. Yukarida bahsedilen divan edebiyati temsilcisi kimdir
(Baki)
61. Halk edebiyatındaki koşmanın konu bakımından Divan edebiyatındaki benzeri hangisidir? -GAZEL
62. Bir şairin makta beytinden sonra birilerini övmek amacıyla birkaç beyit daha yazmasıyla oluşan gazele ne ad verilir? Cevap: müzeyyel
63. Orhan Pamuk'un ilk ve son siyasi romanım dediği romanının adı nedir? Cevap: Kar
64. Cansız varlıkların insan gibi konuşturulması hangi söz sanatıdır?
İNTAK
65. Türk edebiyatındaki ilk makaleyi kim yazmıştır?
ŞİNASİ
66. İslamiyet Öncesi Dönemde şiirler hangi müzik aleti eşliğinde söylenmiştir?
Cevap: Kopuz
67. Bu türde anlatılan olaylar herhangi bir atlas ya da haritada geçmez. Anlatılanların geçtiği yer düşsel bir ülkedir. Bu düşsel ülkede ilginç mimari yapılar veya gerçekte özellikleri olmayan dağlar, tepeler vardır. Bu parçada sözü edilen yazın türü nedir? MASAL
68. Milli romantik acilima mensup şairimiz Bedri Rahmi'nin ulkemizde ün yaptigi bir diğer sanat alani nedir? RESİM
69. İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir." diyen Azeri şairimiz kimdir? Cevap :Fuzuli
70. En onemli eseri Iranli sair Feriduddin Attar'dan cevirdigi kus dili anlamindaki Mantiku't Tayr eseridir.Huthut adli bir kusun onderlliginde padisahlari olan Simurg adli bir kusu aramalarini anlatan tasavvuf edebiyatinin en iyi bicimde anlatildigi bu eseri yazan divan edebiyati sanatcimiz 14.yuzyilda yasamistir. Yukarida bahsedilen sanatci kimdir?
(Gulsehri)
71. Divan şiirinde didaktik şiirleriyle tanınan hikemi gazel türünün en güzel örneklerini veren şairimiz kimdir? Cevap :Nabi
72. 15.yüzyılda Süleyman Çelebi tarafından yazılan, cenaze, düğün ve önemli günlerde okutulan bu eserin halk arasındaki adı nedir? Cevap: Mevlit
73. Bu nazim bicimi ilk olarak İtalyan Edebiyati'nda kullanılmış daha sonra tüm Avrupa Edebiyati'na yayilmiştir.Türk Edebiyati'nda bu biçimi ilk kez Servetifunun şairlerinden Cenab Şahabeddin kullanmıştır.
Yukarıda konusu geçen şiir formu nedir?
(Sone)
74. Suphi” ve “Hüsnücemal” Nabizade Nazım’ın hangi romanının kahramanlarıdır? CEVAP: ZEHRA
75. İlk mizah dergimiz hangisidir? CEVAP: DİYOJEN
76. Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir? Cevap: Sahra
77. 1885-1887 yıllarındaki romantizm-realizm tartışmalarının etkisi edebiyat eserlerine de yansır. Yazar, ilk dönemdeki romantik eserlerinden sonra ön sözünde realizmin savunmasını yaptığı ve roman diye nitelendirdiği uzun hikâyesini realist-naturalist anlayışla kaleme alır. Konusunu basit tutarak gerçeğe bağlı kaldığı bu eser, edebiyatımızda köy hayatını alışta önemli bir başlangıç olarak kabul edilir. Edebiyatımızın “ilk” lerinden olan bu eserin adı nedir? Cevap: Karabibik
78. 1828-1910 yılları arasında yaşamış, Rusya’nın ve dünyanın dev romancılarındandır. Realist bir yazardır. Anna Karanina, İvan İlyiç’in Ölümü, Hacı Murat eserlerinden bazılarıdır. Bu büyük yazarın adı nedir? Cevap: Tolstoy
79. Kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümün adı nedir?
Cevap : FAHRİYE
80. Yakup Kadri Karaosmanoglu'nun Sakarya Savasi oncesinden Cumhuriyet'in yirminci yilina kadarki yasanilan olaylari anlattigi romandir.Ana karakter Selma'nin etrafinda gelisen olaylardan olusan roman son derece kotumser bir anlayisla roman yazan Yakup Kadri'nin tek iyimser bir bakis acisiyla yazdigi romandir.Bu da sadece romanin ucuncu bolumunde kendini hissettirir. Yukarida bahsedilen romanin adi nedir?
(Ankara)
81. Abdülhak Hamit'in 1878' de Fransa'da yayinladigi, iki hükümdar kardeşin çekişmelerini konu alan oyununun adi nedir?
(Nesteren)
82. Tasavvufta ,insanı Allah'ı hatırlamaktan alıkoyan her şeye,kesret alemine ne ad verilir? Cevap:Masiva
83. Divan edebiyatında bazi kavramları anlatmak için kullanilan kavramlara benzetmelere ne ad verilir ? Cvp :Mazmun

84. Gokturklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatan destanin adi nedir ? Cevap Bozkurt
85. Uygurların erkek bir kurttan türeyişini anlatan destanın adı nedir ?
Cevap Türeyiş
86. Şevket Efendi kızını, katibi Suphi ile evlendirir Suphi'nin annesi yardımcı olsun diye Sırrıcemal adında bir cariyeyi eve alır. Suphi'nin eşinin kıskancliklari baslar. Bu kıskancliktan bıkan Suphi eşini bosar ve Sırrıcemal ile evlenir. Boşanan es intikam almak için Ürani adlı bir Rum kızı Suphi'ye musallat eder. Kısaca özeti verilen bu eserin adı nedir ? Cevap :Zehra
87. Edebiyatimizda mektup tarzinda yazilan romanlarin en taninmislarindandir.Kolejlerde okutulmus,ozel derslerle yetistirilmis bir genc kizin zengin ve dis gorunuse cok onem veren Husnu Pasa ile mutsuz evliligi romanin konusudur. Bu romanda Halide Edip Adivar'in mutsuzlukla biten ilk evliliginden izler gormekteyiz. Yukarida bahsedilen romanin adi nedir?
(Handan)
88. Bireyin ic dunyasini ele alan hikaye ve roman yazan Tarik Bugra'nin romanlarinda tarihi konular da dikkat cekmektedir.Kemal Tahir'in "Devlet Ana"romaninda oldugu gibi Osmanli Devletinin kurulusunu anlattigi bu eserde Osmancik Seyh Edebali'nin kizi Malha Hatun'a asik olmasiyla degisir ve sorumlulugunu bilen bir devlet adami haline gelir.Eser 1985'te Is Bankasi Buyuk Odulu'nu alir.
Yukarida bahsedilen eserin adi nedir?
(Osmancik)
89. Bu eser cirkin,yasli ama varlikli Musdu Aga'nin henuz on ucunde guzel ama yoksul Duru'yu almak icin basvurdugu hileleri anlatir.TDK basari odulunu alan bu eser Fakir Baykurt'un toplumcu gercekci roman anlayisini basariyla yansittigi romanlardan biridir. Yukarida bahsedilen eserin adi nedir?
(Tirpan)
90. Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi'nin Servetifünunculara taktığı lakap olarak bilinir. Cevap:Dekadan
91. Bahçemizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Verilen dörtlüğün nazım biçimi nedir?
(SEMAİ)
92. Bir yazarın kendi istegine göre seçtiği herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan , kişisel düşüncelerini kaleme aldığı yazılara ne ad verilir?
(Deneme)
93. Divan edebiyatında,bir şehri ve o şehrin güzelliklerini anlatan yapıtlara ne ad verilir? Cevap:Şehrengiz
94. Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmeye çalışılmasına şiddetle karşı çıkmıştır. “Ferman padişahın, dağlar bizimdir.” dizeleriyle, belirli bölgelere yerleşmeye zorlanan ve bu duruma isyan eden Avşarların sözcüsü olmuştur. Koçaklamalarıyla tanınan 19. yuzyıl halk şairidir. Yukarida bahsedilen sanatçımız kimdir?
(DADALOĞLU)
95. 15.yüzyılda Şeyhi tarafından kaleme alınan ve edebiyatımızda ilk fabl örneği olarak kabul edilen eserin adı nedir? Cevap:Harname
96. Batı edebiyatında doğa ve kır konularının çobanların karşılıklı konuşmaları şeklinde işlendiği pastoral şiirlere ne ad verilir? CEVAP:Eglog.
97. Yedi Mesale siir anlayisinin temsilcilerinden olan Yasar Nabi Nayir Turk edebiyatina bircok yeni yazar kazandiran edebiyatimizin en uzun soluklu dergisini hic aksatmadan 48 yil boyunca cikarmistir. Bu derginin adi nedir?
(Varlik)
98. Yüreğimden damla damla akıyor sevgin." cümlesinde hangi edebi sanat vardır? -İstiare
99. Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
Verilen dörtlüğün nazım türü nedir?
(İLAHİ)
100. Biyografi türünün en eski örneklerine ne ad verilir? - Tezkire
101. 17.yy.da Fransa'da ortaya çıkmış, konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından almıştır. Sıradan insanı 'soyluların bozuk çıkmış nüshası' olarak gören,ideal insanı kusursuz bir dil ve üslupla ele alan,kurallara ve ahlak ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan edebiyat akımı hangisidir? (Klasisizm)
102. Serveti Fünun edebiyatına damgasını vuran eleştiri kitaplarından biridir.Mualli Naci'nin göz için kafiyeyi savunduğu ''Demdeme''adlı eserine karşı Recaizade Mahmut Ekrem bu eleştiri kitabında kafiyenin kulak için olduğu görüşünü savunmuştur. Bu bahsedilen eserin adı nedir?
(zemzeme)
103. divan edebiyatında nesir tarzı yazıların toplandığı eserlere ne denir?
cevap:münşeat
104. Fatih Sultan Mehmet' in şiirlerinde kullandığı mahlası nedir?
Avni
105. Türklerin milli ölçüsü olarak kabul edilen ölçü nedir?
Cevap: Hece
106. Halk aşıklarının soru cevap şeklinde yaptıkları atışmaya ne ad verilir?
(Muamma )
107. Türklerin ilk İslami destanlarından sayılan Kırgız Türklerine ait olan, İslamiyetin yayılmasını konu edinen destanın adı nedir? Manas
108. Sosyal veya siyasi bir tezi destani bir hava yaratarak işleyen çağdaş Türk tiyatro türü nedir? CVP.Epik
109. Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi tarafından çıkarılan haftalık,siyasi mizah dergisinin adı nedir? Cevap:Akbaba
110. Toplumu labarotuvar, sanatçıyı ise bilim adamı gibi düşünen soyacekime dayalı edebi akım nedir?
Cevap: Naturalizm.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "YKS,AYT EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR"

Back To Top -->