DERSKONUM.COM

Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Hikaye-Romanı Benzerlikleri,Farklılıkları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Servet -i Fünûn EDEBİYATI ve Millî EDEBİYAT ,Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Hikaye-Romanı Benzerlikleri,Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Hikaye-Romanı Farklılıkları, MİLLİ EDEBİYAT, SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI, SERVET-İ FÜNUN VE MİLLİ EDEBİYAT ROMANI BENZERLİK VE FARKLILIKLARI-TABLOBenzerlikler

 • Her iki dönemde de hikâye ve roman türünde eserler verilmiştir.
 • Her iki dönemde de olay hikâyesi (Maupassant tarzı) esas alınmıştır.
 • Her iki dönemde de hikâye ve romanda realizm (gerçekçilik) akımı etkili olmuştur.
 • Hikâye ve romanda olaylar olmuş ya da olabilirlik izlenimi yaratmak üzere seçilmiştir.
 • Tip ve karakter yaratmada gerçekçi bir yaklaşım sergilenmiştir.
 • Tasvir ve tahliller başarılı olup eserin iç yapısıyla bütünleştirilmiştir.
 • Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemeye özen göstermişlerdir.


Farklılıklar

 • Servet-i Fünûn yazarları hikâye ve romanda "Sanat sanat içindir." anlayışını benimserken, Millî Edebiyatçılar toplumcu bir anlayışa sahiptir.
 • Servet-i Fünûn yazarları olayları ve kişileri İstanbul'dan, İstanbul'un Batılılaşma yolundaki aydın çevrelerinden seçerken, Millî Edeiyatçılar hikâye ve romanı yurdun her köşesine açık tutmuş, her tabakadan halkın yaşayışını dile getirmiştir.
 • Servet-i Fünûn yazarları eserlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanırken, Millî Edebiyatçılar günlük konuşma diline yakın ve yalın bir dil kullanmıştır.
 • Servet-i Fünûn yazarları romanlarında psikolojik tasvir ve tahlillere ağırlık verirken, Millî Edebiyat yazarları psikolojik ögeleri gerektiği kadar kullanmayı tercih etmiştir.
 • Servet-i Fünûncular hikâye ve romanlarında Batılı bir aydın olma düşüncesini ortaya koyarken, Millî Edebiyatçılar eserlerinde Kurtuluş Savaşı, yurt gerçekleri ve Anadoluhalkının sorunlarına eğilmiştir.


PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Hikaye-Romanı Benzerlikleri,Farklılıkları"

Back To Top -->