DERSKONUM.COM


Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Hikaye-Romanı Benzerlikleri,Farklılıkları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Servet -i Fünûn EDEBİYATI ve Millî EDEBİYAT ,Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Hikaye-Romanı Benzerlikleri,Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Hikaye-Romanı Farklılıkları, MİLLİ EDEBİYAT, SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI, SERVET-İ FÜNUN VE MİLLİ EDEBİYAT ROMANI BENZERLİK VE FARKLILIKLARI-TABLOBenzerlikler

 • Her iki dönemde de hikâye ve roman türünde eserler verilmiştir.
 • Her iki dönemde de olay hikâyesi (Maupassant tarzı) esas alınmıştır.
 • Her iki dönemde de hikâye ve romanda realizm (gerçekçilik) akımı etkili olmuştur.
 • Hikâye ve romanda olaylar olmuş ya da olabilirlik izlenimi yaratmak üzere seçilmiştir.
 • Tip ve karakter yaratmada gerçekçi bir yaklaşım sergilenmiştir.
 • Tasvir ve tahliller başarılı olup eserin iç yapısıyla bütünleştirilmiştir.
 • Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemeye özen göstermişlerdir.


Farklılıklar

 • Servet-i Fünûn yazarları hikâye ve romanda "Sanat sanat içindir." anlayışını benimserken, Millî Edebiyatçılar toplumcu bir anlayışa sahiptir.
 • Servet-i Fünûn yazarları olayları ve kişileri İstanbul'dan, İstanbul'un Batılılaşma yolundaki aydın çevrelerinden seçerken, Millî Edeiyatçılar hikâye ve romanı yurdun her köşesine açık tutmuş, her tabakadan halkın yaşayışını dile getirmiştir.
 • Servet-i Fünûn yazarları eserlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanırken, Millî Edebiyatçılar günlük konuşma diline yakın ve yalın bir dil kullanmıştır.
 • Servet-i Fünûn yazarları romanlarında psikolojik tasvir ve tahlillere ağırlık verirken, Millî Edebiyat yazarları psikolojik ögeleri gerektiği kadar kullanmayı tercih etmiştir.
 • Servet-i Fünûncular hikâye ve romanlarında Batılı bir aydın olma düşüncesini ortaya koyarken, Millî Edebiyatçılar eserlerinde Kurtuluş Savaşı, yurt gerçekleri ve Anadoluhalkının sorunlarına eğilmiştir.


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Hikaye-Romanı Benzerlikleri,Farklılıkları"

Back To Top -->