Sponsorlu Bağlantı

Su veya orman gibi sınırlı kaynakların tükenmesi durumunda neler yaşanır?

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

coğrafya soru-cevapSu veya orman gibi sınırlı kaynakların tükenmesi durumunda neler yaşanır?, SORU-CEVAP, Doğal Kaynakların Tükenmesi Durumunda Neler Olabilir, 

Doğal Kaynakların Tükenmesi Durumunda Neler Olabilir?


Doğal kaynakların tükenmesi yada bitmesi sonucunda insan yaşamı sona erer; Çünkü insanın doğanın bir parçası doğal kaynaklar ise doğal yaşamın nedeni. Doğal kaynaklar, insanların ve diğer canlıların yaşama nedenleridir. Doğal kaynakların yok olması demek hayatın durması ve yaşamın sona ermesi anlamına gelir. Bu nedenle elimizdeki kaynakları dikkatlice kullanmalı, tasarruf etmekten kaçınmamalı, ışığı gerektiği zaman açık tutmalı, ocağımızdaki gazı gerektiği kadar açmalı ve zamanında kapa amalı, musluğumuzda bir arıza varsa gidermeli ve suyun damla damla akıyor olsa dahi boşa akmasını önlemeli, dişimizi fırçalarken musluğumuzu kapamalı, yazı yazarken sadece bir sayfayı değil bir dalın her iki tarafında kullanmalı, kağıtları tasarruflu kullanmalı ve çöpe atmak yerine kağıt atık depolarının özel konteynırlarına atmalı, vb. birçok eylemi sadece şu yada bu kişi gerçekleştirmiyor.
Düşünün ben şuan dişimi fırçalıyorum ve dakikada 5 litre su boşa akıyor sadece dişimi fırçalarken. Benim gibi 10 bin kişi aynı şeyi yapacak olursa ne olur görelim.
5 x 10.000 = 50.000 litre başka bir değişle 50 ton su boşa akıyor. Ne bir yerimizi temizliyor, ne bir ağacı suluyor, nede başka bir işe yarıyor sadece boşa akıyor. Bir şeyi doğal kaynağı kullanırken sadece kendinizin kullandığınızı düşünmemelisiniz sizin gibi yüz milyonlarca insan aynı şekilde doğal kaynağı kullanıyor. Bu nedenle kaynaklarımızı dikkatlice tüketmeliyiz. Tasarruf etmememiz bile gerekmiyor yeter ki gerektiğince kullanalım ve boşa harcanan kaynaklarımızı boşa harcamak yerine hiç kullanmamayı tercih edelim. O zaman bizden sonraki nesillerinde yaşamasına katkımız olur.

Su, canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için en önemli doğal kaynaklardandır. Canlıların vücutlarının önemli bir kısmını su oluşturduğu gibi, yeryüzünün 3/4’ünü de su oluşturmaktadır. İnsanlar kendi vücutlarının ihtiyacı olarak tüketmeleri yanında bir çok alanda (temizlik, elektrik üretimi, bahçe tarla sulama) sudan faydalanır.
Suyun içinde yaşayan canlılar içinde su yaşam ortamı sağlamaktadır. Suda yaşayan canlılarda insanların beslenmesi için önemli bir yer tutar. İnsanların göl, akarsu ve denizlere bıraktığı kirli atık suları ve atık maddeler suda yaşayan canlıların azalmasına ve yok olmasına sebep olmaktadır.
Denizlerin kirlenmesi sebebiyle turizm olanakları da kaybolmaktadır. Haliç, ve İzmit körfezinin kirliliği sebebiyle turizm olanakları kaybolduğu gibi orada yaşayan canlı sayısı yok denecek kadar azalmıştır. Sanayinin durumu da su kirlenmesinde etkilidir.
Bunlardan, gelecek kuşakların da yararlanmasını sağlamak için onları korumalıyız. Nüfus artışına paralel olarak giderek artan bir biçimde kullanılan bu kaynaklar korunmadığı takdirde zamanla tükenme noktasına gelir. Bu durum, doğa için bir felaket oluşturur. Yaşamın doğal kaynağı olan toprağa bırakılan zararlı katı ve sıvı atıklar, zamanla toprağın özelliğini kaybetmesine neden olur. Verimliliğini yitiren toprak, üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelir. Bitki örtüsünden yoksun kalan toprak, sularla taşınarak gölleri doldurur ve oradaki canlıların yok olmasına neden olur. Doğal kaynaklarımızdan olan yer altı zenginlikleri (madenler) de insanlar tarafından bilinçsizce tüketilmesi sayesinde her geçen gün azalmaktadır.
Madenlerden; sanayi alanında, enerji elde etmede ve başka alanlarda yararlanmaktayız. Yapılan araştırmalara göre çok önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz, yeni yataklar bulunmazsa, aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri belirtilmektedir. Bu bakımdan gerek enerji kaynaklarımızı, gerekse diğer yer altı kaynaklarımızı bilinçli kullanarak onlardan daha uzun bir süre yararlanmayı sağlamalıyız. Şu halde yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, en başta gelen görevlerimiz içerisinde olmalıdır.Günlük yaşantımızda, okulda ve evde bilinçli birer tüketici olmak durumundayız. Su, elektrik, yakıt ve besin maddelerini israfa kaçmadan gerektiği kadar kullanmalıyız.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Su veya orman gibi sınırlı kaynakların tükenmesi durumunda neler yaşanır?"

Back To Top -->