Sponsorlu Bağlantı

9.Sınıf Türk dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları 2018-2019

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI 2018,
9.Sınıf Türk dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Eylül-Haziran 2018-2019, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI, SORUMLULUK SINAVLARI, 

SORULAR

  1. Aşağıda verilen cümlelerde dilin hangi işlevde kullanıldığını yanlarına yazınız.
a.Koşuk, Halk edebiyatı nazım şekillerinden koşmanın ilk halidir.             : …………………………………………………….
b.Kör olaydım da bu olaya şahit olmasaydım!                                                  :…………………………………………………….
c.Cümlenin ögeleri konusunu iyi anladınız mı?                                                  :…………………………………………………….
d.Sıfatlar, isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.                                               :…………………………………………………….
e.Hemen dışarı çık.                                                                                                       :…………………………………………………….

  1. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimelerde bulunan ses olaylarını yazınız.
a. Biricik kızını kucağına almış öpüyordu……………………………………………………………….
b. Hafifçe bir rüzgâr esiyor……………………………………………………………………................
c. Oraya çabucak gitmeliyiz………………………………………………………………………………
d. Ustalık istemekte hakkı olamaz………………………………………………………………………..
e. Kalemimin ucu kurılmış………………….............................................................................................

  1. Lehçe ve şive kavramlarını tanımlayınız. Türkçenin lehçelerinden ikisini yazınız.

  1. Aşağıda verilen kelimeleri yapıları bakımından (basit, türemiş, birleşik) inceleyiniz.
Sevgi         :…………………………………………………………….
Yaşlı          :…………………………………………………………….
İnsanoğlu  :…………………………………………………………….
Bahçeler    :…………………………………………………………….
Gelmişler:………………………………………………………….......5. Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamaların türlerini yazınız.
            a. Yemeğin tadı oldukça güzeldi.
            b. Büyüyünce çocuk doktoru olacağını söyledi.
            c. Okul önlüklerinin düğmeleri burada satılıyor.
            d. Mavi gözleri beni derinden etkiledi.
            e. Çiçeklerin kokusu etrafa yayıldı.

6.  Aşağıda verilen şiirin nazım birimini, ölçüsünü, kafiye ve redifini, kafiye şemasını bulunuz.
            İlkbahara yaz derler   
            Güzel söze naz derler
Kime derdim söylesem
            Bu dert sana az derler

7.                I.Metin                                                                YAĞMUR
                Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,      
                Bir parça uzaklaş kederlerinden                                          
                Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,                                       
                Mehtabın ördüğü saatler nerde?                                        
   Ahmet Hamdi TANPINAR

                II.Metin                                                                 YAĞMUR
                05.mm’den daha büyük sıvı damlaları şeklindeki yağışa yağmur denir. Eğer hava dağılırsa damlalar daha da küçülebilir. Yağmur metar ve gözlemlerde R ile rapor edilir. Yağmurun yoğunluğu, düşme oranına bağlıdır.
               
Yukarıdaki metinlerin hangisi edebi metin, hangisi bilimsel metindir. Metinlerden hareketle edebi metin ile bilimsel metin arasındaki farkları yazınız.

8. Roman türünün tarihi gelişimini göz önüne alarak
                a. Yerli İlk romanımız Şemsettin Sami’nin yazdığı                          :………………………………………………...
                b. Batılı anlamdaki ilk romanımız Halit Ziya Uşaklıgil’in yazdığı :……………………….……………………….
                c. İlk realist romanımız Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı    :…………….…………………………………..
                d. İlk köy romanımız Nabizade Nazım tarafından yazılan            : ………………………………………………..
                e. İlk edebi romanımız Namık Kemal’in yazdığı                              :…………………………………………………’tır.

9. Üç Birlik kuralı nedir? Kısaca yazınız.

10. Mermerden mutfak tezgahı yapan usta ile mermeri heykele dönüştüren heykeltıraşın yaptıkları arasında nasıl bir fark vardır?.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
1 Komentar untuk "9.Sınıf Türk dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları 2018-2019"

Böyle bir sınav olmaz olsun😡🤮😭😢😩

Back To Top -->